Pregraduální studenti - nabídka spolupráce

 

Volitelný předmět Studentská pedagogická a publicitní činnost nabízí studentům možnost získání příslušných pedagogických a technických dovedností, které by každý student medicíny měl ovládat. 

Výstupy z předmětu mají zejména tuto formu: 

  • Nahrávky prezentací pro
    • pregraduální výuku
    • postgraduální výuku: semináře 1. IK, spolky lékařů v Plzni, různé konference (IAD, krajské semináře, akce ve FN, webináře ÚKBH…)
  • Videa pro YouTube kanál fakulty a portál CEVA
  • Elektronické kurzy pro pregraduální i postgraduální výuku
  • Kreativní výstupy pro výuku, často iniciované potřebou studentů
    • (používáme a rozvíjíme moderní a experimentální nástroje, např. „postupně kreslená videa, plánujeme 360° videa a videa s virtuální/zesílenou realitou)

Každému studentovi poskytneme pedagogické minimum (jak vytvářet výsledky učení, jak správě udělat testovou otázku a sestavit test, základy efektivní prezentace dat, tvorba infografiky ...). Studenti mohou iniciovat i vlastní témata pro zpracování.

Preferujeme dlouhodobou spolupráci. Předmět je ohodnocen stejným počtem bodů do šestého ročníku jako SVOČ. Předmět si můžou zapsat studenti 2.-5. ročníku (kód předmětu: EV540X01).

Máme vyvinutý systém pro „kariérní postup“ studentů – podle toho, jaké dovednosti ovládli a jaké v nich mají zkušenosti, je finančně hodnotíme.

Garantem předmětu je MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D., zástupce vedoucího pro věd. a výchov. činnost, Ústav klinické biochemie a hematologie, FN Plzeň.

Adresa: 
Děkanát Lékařské fakulty UK v Plzni, Husova 3, 306 05 Plzeň

Kontakt e-learning

Mgr. Kristína Mizeráková

administrátorka e-learningových aktivit LFP

e-mail: elearning at lfp.cuni.cz

tel.: +420 377 593 489

21. srpen 2019 219 raj

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Urologická klinika

V Plzni dne 26. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/272548/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

26. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný/á asistent/ka - Stomatologie

č.j.: UKLFP/269903/2019 -1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

23. září 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku