Open Access

Open access (otevřený přístup) je publikačním modelem, který vede k okamžitému, trvalému, bezplatného a svobodnému přístupu k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu na internetu.  

Existují dva základní modely open access – „zelená cesta“ a „zlatá cesta“:  

1) zelená cesta (green open access) je nadstavbou k tradičnímu způsobu publikování prostřednictvím vědeckých časopisů. Autor dál publikuje své články v časopisech s přístupem založeným na předplatném nebo v otevřených časopisech, ale zároveň plné texty ukládá a zpřístupňuje v‘otevřeném digitálním repozitáři (tzv. je autoarchivuje). Vhodný otevřený repozitář lze najít v databázi otevřených repozitářů OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) 

2) zlatá cesta – (gold open access) je založena na publikování v recenzovaných otevřených vědeckých časopisech. V případě této cesty je otevřený přístup k publikaci zajištěn vydavatelem. U některých otevřených časopisů je placen publikační poplatek (article processing charge, APC); vhodný otevřený časopis k publikování lze najít v databázi otevřených časopisů DOAJ (Directory of Open Access Journals). 

Více informací k open access, predátorským časopisům a vydavatelům, politice Evropské komise v rámci Horizontu 2020 a politice Univerzity Karlovy naleznete na stránkách Ústřední knihovny UK.  

Máte-li k otevřenému přístupu dotaz, obraťte se na fakultního koordinátora open access. Aktuální seznam najdete na webu Ústřední knihovny UK: https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/open-access/open-access-na-uk/fakultni-podpora-oa/ 

Fakultní koordinátor open access: 
Mgr. Libuše Stupavská
E-mail: libuse.stupavska@ruk.cuni.cz 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Junior researcher v Mnichově

V Plzni dne 22. 10. 2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

26. říjen 2020

Výběrová řízení
VŘ - Přednosta Kliniky pneumologie ftizeologie

  Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni   vyhlašují výběrové [...]

26. říjen 2020 1

Výběrová řízení
Vedoucí Ústavu lékařské chemie a biochemie

V Plzni 22. 10. 2020 Č. j.: UKLFP/414085/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

22. říjen 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

Aktuálně

Krizová opatření od 12.10.2020

12. říjen 2020 1198

Cena Wernera von Siemense 2020

6. říjen 2020 271

Smuteční oznámení

29. září 2020 736