Informace a dokumenty LFP ke COVID-19

Důležité informace pro studenty 4. a 5. ročníků a pro dobrovolníky z řad studentů LFP

Na základě množících se dotazů jsme se rozhodli ty nejčastější sepsat a odpovědět hromadně pro všechny studenty. Předem ale upozorňujeme, že situace a nařízení se mohou měnit, v tom případě bychom vám znovu dodatečně napsali: ... [celý článek]

23. říjen 2020 1843 dvomi

Aktuální informace k vyhlášenému usnesení vlády (upřesnění)

Nově vyhlášená usnesení vlády (dostupná zde) se nedotýkají studia na vysoké škole. Tato informace byla potvrzena odborem vysokých škol MŠMT. 

Původně vyhlášená usnesení vlády zůstávají i nadále účinná (usnesení vlády č. 1022 ve znění usnesení vlády č. 1074). 

Níže přikládáme, pro větší přehlednost, aktuální opatření (ve znění z webu UK): 
... [celý článek]

22. říjen 2020 1513 dvomi

Principy fungování LFP UK s ohledem na COVID-19

Na LFP byl zřízen Krizový tým COVID, který je zodpovědný za veškerá opatření související s epidemií COVIDu-19. Vedoucí krizového týmu je prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Krizový tým zároveň funguje jako rozhodovací místo, které rozhoduje o postupu v rámci řízení a koordinace protiepidemických opatření na LFP.

Při kontaktu krizového týmu využijte emailové adresy krizovytym@lfp.cuni.cz a uveďte své telefonní číslo. Veškeré informace v komunikaci s krizovým týmem jsou považovány za vysoce senzitivní a jsou chráněné.

Další informace v přiloženém souboru.

13. říjen 2020 496 dvomi

Informace studentům, kteří vykonávají DPČ aj. na COVID pracovištích FN Plzeň

  • Všichni studenti, kteří vykonávají DPČ aj. na COVID pracovištích FN Plzeň a nastala jim povinnost vykonat povinná praktika ve FN Plzeň v souladu se svým studijním programem, se podrobí testu na Covid-19 před nástupem na povinnou praxi na neCovid pracovištích.
  • Do doby sdělení výsledku testu – negativní - praktikují v respirátorech FFP2, zajistí ZOK FN Plzeň.
  • Test je pro tyto účely platný 2 měsíce.
  • Test bude proveden v OM FN Plzeň bezplatně – v režimu Zaměstnanec.
  • Další testování může probíhat dle INL/0506 Cílené testování zdravotnických pracovníků ZOK FN Plzeň v souvislosti s onemocněním COVID-19.

V platnosti samozřejmě dále zůstává:

  • INL/0487 Podmínky pro výkon praxe studentů nelékařských zdravotnických oborů/ošetřovatelské praxe LF ve FN Plzeň
  • INL/0501 Požadavky na osobní ochranné pomůcky dýchacích cest pro studenty LF UK, vykonávající odbornou praxi ve FN Plzeň

9. říjen 2020 244 dvomi

Opatření KHS ze dne 21. 9. 2020 – osobní přítomnost studentů VŠ na výuce

Krajská hygienická stanice vydala opatření platné od 23. 9. 2020 do 23. 10. 2020, kterým se v okrese Plzeň-město zakazuje osobní přítomnost studentů VŠ na výuce (s výjimkami). Opatření zde zveřejňujeme, konkrétní dopady na organizaci výuky zpracováváme, studentům výsledné informace zašle studijní oddělení v pátek 25. 9. 2020.

23. září 2020 479 dvomi

Informace k akademickému roku 2020/2021

Aktuální informace týkající se COVID 19 opatření v souvislosti s nadcházejícím akademickým rokem 2020/2021 budou zveřejněny na LF v Plzni 25.9. 2020.

15. září 2020 770 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Junior researcher v Mnichově

V Plzni dne 22. 10. 2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

26. říjen 2020

Výběrová řízení
VŘ - Přednosta Kliniky pneumologie ftizeologie

  Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni   vyhlašují výběrové [...]

26. říjen 2020 1

Výběrová řízení
Vedoucí Ústavu lékařské chemie a biochemie

V Plzni 22. 10. 2020 Č. j.: UKLFP/414085/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

22. říjen 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

Aktuálně

Krizová opatření od 12.10.2020

12. říjen 2020 1197

Cena Wernera von Siemense 2020

6. říjen 2020 271

Smuteční oznámení

29. září 2020 736