přijímací řízení

Informace pro studenty a uchazeče ke dni 20. 3. 2020 UK

Aktuální informace UK ze dne 20. 3. 2020 o nejdůležitějších opatřeních a změnách týkajících se studia (zkoušky, harmonogram akademického roku, poplatky, Erasmus a další) a termínů přijímacích zkoušek na UK.

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9843&locale=cz 

20. březen 2020 1176 dvomi

Pro uchazeče o studium

Upozorňujeme uchazeče o studium, že přihlášky ke studiu na studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství je možné podávat elektronicky do 29.2.2020.

Elektronická přihláška je k dispozici za tímto odkazem

12. únor 2020 2706 dvomi

Informační týden UK

Virtuální akce, probíhat bude od 24.2. do 29.2. 2020

  • organizuje/garant: UK POINT, kontaktní osoba: Mgr. Markéta Houdková
  • záměrem je přehledně a na jednom místě shrnout zájemcům a uchazečům o studium aktuální informace o možnostech studia na všech fakultách UK, příp. dalších součástí, a usnadnit jim orientaci v aktuálních podmínkách přijímacího řízení

 

27. leden 2020 659 dvomi

Podmínky přijímacího řízení

Informace pro uchazeče naleznete v přiloženém odkazu. Uchazeči - cizinci, kromě studentů ze Slovenské republiky, musí doložit při zápisu do prvního ročníku osvědčení o zkoušce z Českého jazyka na úrovni B2. 

9. duben 2018 4223 bur

Posouzení zahraničního středoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení

V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 bude fakulta posuzovat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky.

10. říjen 2018 2405 kri

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  5. 3. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95634/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Docent - Centrální laboratoř pro imunoanalýzu

V Plzni dne/ In Pilsen on: 05. 03. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95626/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení na pozici Zástupce přednosty ORAK

Reg. č. UKLFP/355972/2019 V Plzni, dne 05.03.2020     Oznámení o výsledku výběrového řízení [...]

10. březen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém