přijímací řízení

Pro uchazeče o studium

Upozorňujeme uchazeče o studium, že přihlášky ke studiu na studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství je možné podávat elektronicky do 29.2.2020.

Elektronická přihláška je k dispozici za tímto odkazem

12. únor 2020 1413 dvomi

Informační týden UK

Virtuální akce, probíhat bude od 24.2. do 29.2. 2020

  • organizuje/garant: UK POINT, kontaktní osoba: Mgr. Markéta Houdková
  • záměrem je přehledně a na jednom místě shrnout zájemcům a uchazečům o studium aktuální informace o možnostech studia na všech fakultách UK, příp. dalších součástí, a usnadnit jim orientaci v aktuálních podmínkách přijímacího řízení

 

27. leden 2020 472 dvomi

Podmínky přijímacího řízení

Informace pro uchazeče naleznete v přiloženém odkazu. Uchazeči - cizinci, kromě studentů ze Slovenské republiky, musí doložit při zápisu do prvního ročníku osvědčení o zkoušce z Českého jazyka na úrovni B2. 

9. duben 2018 4208 bur

Zpráva o přijímacím řízení

zpráva a testy z přijímacího řízení

Soubory ke stažení:
20. září 2019 4356 bur

Posouzení zahraničního středoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení

V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 bude fakulta posuzovat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky.

10. říjen 2018 2294 kri

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 2

Výběrová řízení
VŘ Patologická fyziologie - Asistent-Odborný asistent

V Plzni dne/ In Pilsen on:  27.1.2020 Reg. Nr. UKLFP/24187/2020   Dean of the Faculty of Medicine [...]

30. leden 2020 1

Výběrová řízení
POSTDOCTORAL POSITIONS

POSTDOCTORAL POSITIONS IN TRANSLATIONAL CANCER RESEARCH In European Union-funded project on translational [...]

29. leden 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém