Základní kmeny

1. Anesteziologický
2. Dermatovenerologický
3. Gynekologicko-porodnický
4. Hygienicko-epidemiologický
5. Chirurgický
6. Interní
7. Kardiochirurgický
8. Maxilofaciálněchirurgický
9. Neurochirurgický
10. Neurologický
11. Oftalmologický
12. Ortopedický
13. Otorinolaryngologický
14. Patologický
15. Pediatrický
16. Psychiatrický
17. Radiologický
18. Urologický
19. Všeobecné praktické lékařství *)
   
  *) nezajišťují lékařské fakulty, ale IPVZ
   
Vzdělávání v základním kmeni trvá 30 měsíců a po splnění všech předepsaných požadavků je ukončeno zkouškou. Po úspěšném absolvování kmenové zkoušky je lékaři vydán Certifikát.

Základní kmeny

Soubory ke stažení:
4. únor 2021 573 sim

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/ZUB/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. květen 2022

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém