Doktorský studijní program

Doktorské studium zahrnuje 18 studijních programů, vyučovány jsou prezenční formou i kombinovaně a jsou akreditovány v českém i anglickém jazyce. Programy jsou čtyřleté.


Referentka pro doktorské studium:

Bc. Daniela Vyzrálová - Oddělení pro vědu a výzkum, Děkanát - Husova 3, Plzeň
tel: 377 593 466

Promoce absolventů doktorských studijních programů

2016Ve čtvrtek 1. 12. 2016 se konala ve Velké aule Karolina slavnostní promoce absolventů doktorských studijních programů. 

Všem absolventům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen ve vědecké práci.

14. prosinec 2016 1616 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Odborný asistent - Ústav histologie a embryologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

4. říjen 2017 1

Výběrová řízení
Vyběrové řízení Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. září 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy v Praze

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

MOODLE

E-learningový portál LF UK v Plzni

MEFANET

Výukový portál LF UK v Plzni