Poradna zdravé výživy pro seniory

Ústav hygieny a preventivní medicíny Lékařské fakulty UK v Plzni

Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje

Úvod Aktuálně On-line objednání Potvrzené
odjednávky
O Ústavu hygieny
a preventivní medicíny
Informace o poradenství
a nabídka vyšetření
Kontakt Partneři

O Ústavu hygieny a preventivní medicíny

Výuka i výzkumná činnost Ústavu hygieny a preventivní medicíny je zaměřena na prevenci neinfekčních chorob hromadného výskyty, tzv. civilizačních onemocnění. Tradičně je spojena zejména s výživou, s obezitou a jejími zdravotními dopady.

Dále se zaměřujeme na vyšetřování funkce a tvaru páteře a vyšetřování svalových testů s cílem preventivního i kompenzačního ovlivňování nadměrné statické zátěže. Monitorujeme ergonomii školní práce.

Vysokoškolští učitelé ústavu jsou zapojeni i ve vědeckých výborech národních a mezinárodních institucí řešících problematiku výživy a obezity.

Podrobněji na stránkách
http://www.lfp.cuni.cz/oddeleni/29-ustav-hygieny-a-preventivni-mediciny.html