Poradna zdravé výživy pro seniory

Ústav hygieny a preventivní medicíny Lékařské fakulty UK v Plzni

Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje

Úvod Aktuálně On-line objednání Potvrzené
odjednávky
O Ústavu hygieny
a preventivní medicíny
Informace o poradenství
a nabídka vyšetření
Kontakt Partneři

Informace o poradenství a nabídka vyšetření

Na Ústavu hygieny a preventivní medicíny LF UK v Plzni nabízíme v rámci poradny zdravé výživy pro seniory tato vyšetření a poradenství :

Vyšetření výživového stavu (měření výšky a obvodu pasu, vážení, určení hmotnostně výškového indexu BMI, stanovení podílu tukové tkáně v organismu) a orientační vyšetření tělesné zdatnosti

Pouze zjištění odchylek hmotnosti od normy pro stanovení dalšího vhodného postupu nestačí. Při stanovování nadváhy či stupně obezity (popř. podváhy) je optimální znát tělesné složení vyšetřovaného.

V naší poradně tělesné složení vyšetřujeme pro klienta nezátěžovou metodou: za pomoci přístroje InBody (metoda přímé analýzy segmentové multi-frekvenční bioelektrické impedance). Výstupem tohoto vyšetření je nejen určení hmotnosti a podílu tuku z celkové tělesné hmotnosti a podíl tukuprosté tkáně, ale i zjištění kvality výživy – nutriční kondice.

Vyhodnocení jídelníčku z hlediska zastoupení základních živin a energetické hodnoty přijaté potravy

Stravovací zvyklosti vyhodnocujeme softwarem NutriDan II. Pomocí tohoto programu máme možnost analyzovat jednodenní či vícedenní jídelníček, vyhodnotit energetický příjem a zastoupení základních makronutrientů i mikronutrientů (vitamínů, minerálů, stopových prvků).

Vyhodnocovaný jídelníček porovnáme s nutričními standardy individualizovanými k pohlaví, věku, fyzické aktivitě a nutričnímu stavu vyšetřovaného. Výstupem je i grafické znázornění individuálního jídelníčku jako potravinové pyramidy.

Hodnocení vybraných biochemických hodnot z kapilární krve

     (odběr kapky krve z bříška prstu a vyšetření hladiny celkového cholesterolu, cukru a triglyceridů).

Na podkladě provedených šetření doporučíme eventuální úpravu energetického příjmu či výživové skladby jídelníčku a poskytneme poradenství v oblasti životního stylu (zejména optimální pohybové aktivity).

V případě výraznějších odchylek od normálního stavu výživy doporučíme konzultace s dalšími specialisty.