AKTUÁLNĚ

Obecně

Na tomto místě našich stránek se budete setkávat, jak již název napovídá, s aktualitami. Vždy se snažte zavítat nejprve sem a dozvíte se, co nového je pro vás připraveno.

1. 7. 2020

vyšla nová edice JCR s impakt faktory

Firma Clarivate Analytics vydala novou edici časopisů a jejich impakt faktorů - 2019 JCR Science Edition.
Zjištění JIF: přímý přístup z LFP / vzdálený přístup pro LFP.
Problematiku vzdáleného přístupu případně konzultujte s odkazem - jak na vzdálený přístup na LFP.
Poznámka: Pokud by se někdy vyskytly technické problémy s dosažitelností platformy, jako univerzální řešení se jeví vyprázdnit cache Vašeho internetového prohlížeče.

29. 6. 2020

Otevírací doba o letních prázdninách

Knihovna zatím BEZ zpřístupněné studovny 1 bude otevřena od 30. 6. do 31. 8. 2020 v rozmezí 8:00 - 14:30 hod.

Studovny 2 a 3 budou otevřeny od 7. 7. do 31. 8. 2020 v rozmezí 8:00 - 14:30 hod.

Výpůjční oddělení:
Pro studenty je půjčovna UZAVŘENA od 10. 7. do 31. 8. 2020. V době uzavřeného výpůjčního oddělení lze učebnice POUZE VRACET ve Studovně 1.
Od 1. 9. 2020 (Út) bude výpůjční oddělení pro studenty opět otevřeno; podmínkou pro výpůjčku je zápis studenta/studentky do příslušného ročníku. Všichni studenti, včetně studentů 1. ročníku, se musí pro zapůjčení literatury prokázat platným studentským průkazem!

26. 6. 2020

knihovna uzavřena

Dne 30. 6. (Út) bude knihovna uzavřena. Důvodem je účast na fakultním pochodu Zabijeme kovida.

15. 6. 2020

ProQuest prohledatelný z otevřeného webu

Od 15. 6. 2020 mají všichni zájemci možnost prohledávat platformu ProQuest z otevřeného webu (např. z vyhledávače Google). Na konkrétní dokumenty v plném textu se uživatelé dostanou podle rozsahu zaplacené licence.

19. 5. 2020

dotazník k open access na UK

Centrum pro open science vás žádá o vyplnění dotazníku, který zjišťuje potřeby vědecké komunity v oblasti otevřeného přístupu k vědeckým informacím.
Dotazník najdete zde, vyplnění vám zabere asi 5 až 10 minut. Děkujeme.
Centrum pro open science (při Ústřední knihovně UK) si klade za cíl strategicky rozvíjet agendu publikačního modelu otevřeného přístupu (ang. open access, OA), a tím přiblížit Univerzitu Karlovu dobré praxi významných světových univerzit.
Aby aktivity Centra odrážely skutečné potřeby našich vědců, byl připraven dotazník potřeb vědecké komunity v oblasti open access na UK. Jeho účelem je nejen posbírat zpětnou vazbu a popsat publikační chování autorů, ale také zjistit, jaké oblasti agendy open access jsou pro ně klíčové.
Vyplněním tohoto dotazníku přispějete k rozvoji a implementaci nástrojů podpory otevřeného přístupu k vědeckým informacím (ang. open access, OA) na Univerzitě Karlově. Data získaná z dotazníku budou využita pro interní analýzu aktuální situace v oblasti open access na UK a pomohou přiblížit činnosti Centra pro podporu open science opravdovým potřebám vědců Univerzity Karlovy. Dotazník je anonymní a získané údaje nebudou spojeny s konkrétní osobou.

15. 5. 2020

shrnutí poznatků kolem open access vztažených k UK

Centrum pro open science připravilo shrnutí poznatků ohledně open access:

Komplexní informaci o OA si můžete přečíst na podstránce SVI věnované OA.

12. 5. 2020

trial přístup do online příruček Karger Fast Facts pro FN Plzeň

Až do 31. 12. 2020 máte možnost ve FN Plzeň vyzkoušet přístup k online příručkám Karger Fast Facts. Přístup je funkční z jakéhokoli zařízení (počítač, tablet, mobil) s online připojením k počítačové síti FN Plzeň.

28. 4. 2020

koronavirus - opatření v SVI - revize

Na základě epidemiologické situace a v návaznosti na rozhodnutí MZ ČR, rektora UK a děkana LFP jsou Studovny 1-3 stále UZAVŘENY!

V týdnu od 4. 5. 2020 bude znovu otevřeno výpůjční oddělení bez omezení na ročník a bez nutnosti předchozí rezervace. Otevírací doba výpůjčního oddělení jako normálně, tedy Po-Čt: 8:00-12:00, 12:30-14:00 hod.

Pokuty za vypůjčené učebnice NENABÍHAJÍ až do 15. 5.

Knihovna v některých svých jiných službách funguje omezeně.

20. 4. 2020

omezené půjčování učebnic v SVI

Prosíme, pozorně čtěte. Otevírá se pomalu možnost opětovného půjčování učebnic, ale ...

Nárok zatím mají do 30. 4. 2020 POUZE: 5. ročník ZUBNÍ a 6. ročník VŠEOB. Půjčování je možné v rozmezí 9:00 - 14:00 po předchozí domluvě:

Zopakujeme informaci, která je na našem webu jinde: pokuty za vypůjčené učebnice NENABÍHAJÍ od 11. 3. do 15. 5.

30. 3. 2020

přístupy - medicínské trialy pro UK

23. 3. 2020

trial do Amboss

Až do 20. 4. 2020 (prodlouženo do 1. 7. 2020) máte možnost vyzkoušet přístup do databáze Amboss. Amboss je vzdělávací portál určený pro studenty medicíny i lékaře. Návod, jak se připojit a využít zdroj je obsáhlejší, ale snad pochopitelný a přehledný.

11. 3. 2020

koronavirus - opatření v SVI

Na základě epidemiologické situace a v návaznosti na rozhodnutí MZ ČR, rektora UK a děkana LFP jsou Studovny 1-3 UZAVŘENY!

Zároveň je zatím omezen provoz knihovny na dobu: 8:00 - 14:00 hod.

Knihovna je pro studenty ZCELA UZAVŘENA.

Pokuty za vypůjčené učebnice NENABÍHAJÍ od 11. 3. do 15. 5. V nezbytných případech nás kontaktujte telefonicky: 377 593 146 anebo na email: knihovna.upominky@lfp.cuni.cz.

10. 3. 2020

trial do DynaMed

Až do 6. 4. 2020 (prodlouženo do 6. 5. 2020) doporučujeme vyzkoušet přístup do databáze DynaMed. Tato faktografická databáze je klinickým referenčním nástrojem z oblasti medicíny založené na důkazech.

17. 2. 2020

otevření kuchyňky pro studenty

Dnes byla nově otevřena kuchyňka pro studenty.

2. 1. 2020 Shrnutí nejvýznamnějších aktualit, jejichž platnost trvá

1.) UpToDate

Fakulta získala přístup do databáze UpToDate přímý přístup / vzdálený přístup. Zrovna tak má podle licence možnost využívat UpToDate fakultní nemocnice - přímý přístup. Jedná se o informační zdroj pro lékařskou praxi založenou na důkazech (tzv. evidence-based medicine). Další podrobnosti naleznete na stránce českého poskytovatele.


2.) UK má svůj vlastní vyhledávač UKAŽ (= UK od A do Ž)

Univerzita Karlova spustila svoji vlastní discovery službu / vyhledávač UKAŽ. UKAŽ nahradil na UK dosavadní vyhledávač MetaLib. Z jednoho místa prohledáte knihovní katalog, digitální repozitář a většinu databází předplácených na UK.


3.) Nakladatelství Karolinum šíří své e-knihy prostřednictvím Ebook Central

Nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum jako první v ČR začalo šířit své e-knihy prostřednictvím Ebook Central. Pro členy akademické obce UK je přístup k těmto titulům zdarma!


4.) nový Knihovní řád UK a Elektronická přihláška

Od 1. 12. 2019 začal platit nový Knihovní řád Univerzity Karlovy.
Od 1. 12. 2019 začala též platit nová eletronická přihláška do knihovny, která je určena v dané chvíli pouze pro nové uživatele (=bez předchozí registrace) a pro čtenáře, kteří nemají momentálně nic půjčeno.


5.) Půjčování modelů kostí v SVI

Od školního roku 2019/2020 nově pro studenty 1. ročníku zavádíme ve spolupráci s ústavem anatomie možnost půjčování modelů kostí.


6.) Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR

Vláda ČR schválila koncem dubna 2019 na svém zasedání důležitý dokument s názvem Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020.

Od 1. 7. 2020 bude povinnost autorů publikovat v režimu open access práce, které jsou podpořeny z veřejných prostředků a IS VaVaI je chápe jako článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc, Jost) a článek ve sborníku (D).


7.) Bookport pro FN Plzeň

Až do konce roku 2019 měli všichni zaměstnanci FNP přístup do elektronické knihovny Bookport v celém rozsahu. Od ledna 2020 do konce roku 2021 je k dipozici omezenější verze vyfiltrovaná na Zdravotnickou a lékařskou literaturu. K dispozici máte webovou i mobilní aplikaci, možnost online i offline čtení. Podrobný návod, jak se do Bookportu přihlásit, naleznete zde.