AKTUÁLNĚ

Obecně

Na tomto místě našich stránek se budete setkávat, jak již název napovídá, s aktualitami. Vždy se snažte zavítat nejprve sem a dozvíte se, co nového je pro vás připraveno.

30. 3. 2020

přístupy - trialy pro UK

  • InSimu Patient, tato aplikace uživatelům umožňuje interaktivně testovat diagnostiku pacientů, do 11. 4. 2020
  • Bookport, on-line knihovna, přístup k tisícům knih, do 30. 4. 2020
  • Pablikado, plnotextová kolekce českých e-knih a e-časopisů, do 30. 4. 2020
  • Kramerius, národní digitální knihovna pro studenty VŠ, do 30. 4. 2020
  • AccessMedicine, fulltextová kolekce e-knih z oblasti lékařství, do 8. 5. 2020
  • GIDEON, EBM pro diagnostiku, léčbu a výuku v oblasti tropických a infekčních chorob, epidemiologie a mikrobiologie, do 19. 5. 2020
  • ScienceDirect - učebnice, plné texty učebnic z široké škály oborů, do 24. 5. 2020
  • De Gruyter, multioborová fulltextová kolekce e-časopisů, do 16. 6. 2020
  • Coursera, vzdělávací platforma zpřístupňuje vybrané online kurzy univerzit z celého světa, do 31. 7. 2020
  • JoVE Social Psychology, do 31. 12. 2020

23. 3. 2020

trial do Amboss

Až do 20. 4. 2020 máte možnost vyzkoušet přístup do databáze Amboss. Amboss je vzdělávací portál určený pro studenty medicíny i lékaře. Návod, jak se připojit a využít zdroj je obsáhlejší, ale snad pochopitelný a přehledný.

11. 3. 2020

koronavirus - opatření v SVI

Na základě epidemiologické situace a v návaznosti na rozhodnutí MZ ČR, rektora UK a děkana LFP jsou Studovny 1-3 UZAVŘENY!

Zároveň je zatím omezen provoz knihovny na dobu: 8:00 - 14:00 hod.

Knihovna je pro studenty ZCELA UZAVŘENA.

Pokuty za vypůjčené učebnice NENABÍHAJÍ od 11. 3. do 16. 4. V nezbytných případech nás kontaktujte telefonicky: 377 593 146 anebo na email: knihovna.upominky@lfp.cuni.cz.

10. 3. 2020

trial do DynaMed

Až do 6. 4. 2020 doporučujeme vyzkoušet přístup do databáze DynaMed. Tato faktografická databáze je klinickým referenčním nástrojem z oblasti medicíny založené na důkazech.

17. 2. 2020

otevření kuchyňky pro studenty

Dnes byla nově otevřena kuchyňka pro studenty.

2. 1. 2020 Shrnutí nejvýznamnějších aktualit, jejichž platnost trvá

1.) UpToDate

Fakulta získala přístup do databáze UpToDate přímý přístup / vzdálený přístup. Zrovna tak má podle licence možnost využívat UpToDate fakultní nemocnice - přímý přístup. Jedná se o informační zdroj pro lékařskou praxi založenou na důkazech (tzv. evidence-based medicine). Další podrobnosti naleznete na stránce českého poskytovatele.


2.) UK má svůj vlastní vyhledávač UKAŽ (= UK od A do Ž)

Univerzita Karlova spustila svoji vlastní discovery službu / vyhledávač UKAŽ. UKAŽ nahradil na UK dosavadní vyhledávač MetaLib. Z jednoho místa prohledáte knihovní katalog, digitální repozitář a většinu databází předplácených na UK.


3.) Nakladatelství Karolinum šíří své e-knihy prostřednictvím Ebook Central

Nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum jako první v ČR začalo šířit své e-knihy prostřednictvím Ebook Central. Pro členy akademické obce UK je přístup k těmto titulům zdarma!


4.) nový Knihovní řád UK a Elektronická přihláška

Od 1. 12. 2019 začal platit nový Knihovní řád Univerzity Karlovy.
Od 1. 12. 2019 začala též platit nová eletronická přihláška do knihovny, která je určena v dané chvíli pouze pro nové uživatele (=bez předchozí registrace) a pro čtenáře, kteří nemají momentálně nic půjčeno.


5.) Půjčování modelů kostí v SVI

Od školního roku 2019/2020 nově pro studenty 1. ročníku zavádíme ve spolupráci s ústavem anatomie možnost půjčování modelů kostí.


6.) Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR

Vláda ČR schválila koncem dubna 2019 na svém zasedání důležitý dokument s názvem Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020.

Od 1. 7. 2020 bude povinnost autorů publikovat v režimu open access práce, které jsou podpořeny z veřejných prostředků a IS VaVaI je chápe jako článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc, Jost) a článek ve sborníku (D).


7.) Bookport pro FN Plzeň

Až do konce roku 2019 měli všichni zaměstnanci FNP přístup do elektronické knihovny Bookport v celém rozsahu. Od ledna 2020 do konce roku 2021 je k dipozici omezenější verze vyfiltrovaná na Zdravotnickou a lékařskou literaturu. K dispozici máte webovou i mobilní aplikaci, možnost online i offline čtení. Podrobný návod, jak se do Bookportu přihlásit, naleznete zde.