ÚVOD

Slovo úvodem

Jako SVI LF UK PLzeň a FN-LK Plzeň nabízíme uživatelům knihovní fond čítající přes 109 000 knihovních jednotek. V dnešní, převážně již elektronické, době není nutné mít primárně co nejvíce titulů tzv. na skladě, ale většina zvláště časopisecké produkce již existuje pouze ve virtuálním prostředí internetu.


DOSTUPNÉ KATALOGY / VYHLEDÁVAČE
lístkový (rok 1975 a dřívější)
elektronický - systém Aleph (od roku 1994 vše, retrospektiva do roku 1974) 
katalog LF UK Plzeň a FN Plzeň
centrální katalog Univerzity Karlovy
vyhledávač UKAŽ (prohledáte knihovní katalog, digitální repozitář a databáze na UK)
DSpace - repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy
CASLIN - souborný katalog ČR
evropské národní knihovny a jejich katalogy

Vybrané poskytované služby

Mezi nejvíce využívané služby, které naše pracoviště nabízí, se řadí např. meziknihovní výpůjční služba (MVS), reprografické služby, rešeršní služby a služby výpůjčního protokolu. Z dostupných databází pak máte možnost využívat: Web of Science, ProQuest, ScienceDirect, OvidSP (Medline, Journals@Ovid Full Text, Evidence Based Medicine, Cochrane), Ebook Central atd. Přístup je umožněn v závislosti na rozsahu konkrétní licence a dané počítačové síti (LF/FN).

Knihovní řády, provozní a výpůjční řád knihovny

Podle zákona č. 257/2001 Sb. (tzv. knihovní zákon) a následné (novelizace z července 2006) jsme registrováni u Ministerstva kultury ČR. Registrováni jsme 2x, jednou jako specializovaná knihovna (§13 knihovního zákona) po linii fakulty s osvědčením o registraci SVI LF UK Plzeň (sigla PND001) a podruhé také jako specializovaná knihovna (§13 knihovního zákona) po linii fakultní nemocnice s osvědčením o registraci LK FN Plzeň (sigla PNE202).

Od 1. 2. 2003 začal platit provozní a výpůjční řád, jehož součástí je i ceník, a jenž je jednotný pro celé naše integrované pracoviště.

S platností od 1. 12. 2019 existuje nová podoba Knihovního řádu Univerzity Karlovy, která je zároveň opatřením rektora č. 36/2019.

S účinností od 1. 12. 2014 začalo platit nové opatření rektora ohledně tzv. svobodného přístupu k informacím.

Meziknihovní výpůjční / reprografická služba (MVS / MRS)

Zrovna tak jako my žádáme o poskytnutí meziknihovní vypůjční / reprografické služby (pod siglou PND001 pro fakultu, jako PNE202 pro nemocnici), tak i vy máte možnost si u nás on-line objednat např. kopii článku z časopisu apod.

žádost o MVS / MRS

Periodika

Zajímavé odkazy

VÍTE, ŽE ...?

Odkaz Zaměstnancům / Studentům je určený hlavně lékařům a studentům LF/FN Plzeň. Rychle zjistíte impakt faktor časopisu, naleznete kontakt na dostupné databáze, doberete se plného textu v časopise, vykážete nám svoji publikační činnost, atp. Více ...

JSME NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Facebook  Twitter  Instagram

ZKRATKY VE ZKRATCE

Aleph|Caslin| DSpace|Ebook Central| Eduroam|EndNoteBasic|InCites| Journal Citation Reports|Moodle|Open access|OBD|ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID| PEZ|Publons|Turnitin| RefWorks|UKAŽ|UpToDate| vzdálený přístup do elektronických zdrojů na UK|Web of Science|

RYCHLÝ PŘEHLED

SPŘÍZNĚNÉ ODKAZY

LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY UK