KATALOG

Aleph logo

O katalogu

V roce 2006 jsme jako knihovna kompletně přešli na nový knihovní systém s názvem Aleph. Změna přinesla několik výhod, jednou z nich je i pro vás webová verze knihovního katalogu LF UK Plzeň a FN Plzeň - o jejích možnostech se dozvíte níže.

Jak si prodlužovat výpůjčky samostatně

Nejprve klikněte na webovou verzi knihovního katalogu LF UK Plzeň a FN Plzeň. Z horní navigační lišty vyberte Přihlášení - ostatní, poté naskočí přihlašovací formulář.

Jako ID slouží číselná řada pod fotkou na průkazu studenta UK (standardní nebo ISIC), jako čárový kód/PIN (heslo) slouží písmena pod čárovým kódem na průkazu studenta UK (pokud jste si tento údaj již nezměnili). Po úspěšném přihlášení stačí kliknout na Vaše konto a zobrazí se seznam knihovních jednotek, které máte u nás vypůjčeny. Následně k prodloužení titulu či titulů vyberte variantu Prodloužit vše / Prodloužit vybrané.

Upozornění: prodlužování Vám nebude fungovat, pokud Vám již naskočila dlužná částka! V tom případě se obraťte na naše vypůjční oddělení, které Vám po zaplacení pokuty titul(y) prodlouží.

Vyhledávání titulů umístěných v našich dílčích knihovnách

Nabízíme pomoc v případě, kdy si chcete především jako zaměstnanci zjistit nebo ověřit, které tituly máte ve své dílčí knihovně na pracovišti k dispozici. Vezměte též v úvahu, že zkatalogizovány jsou knihovní jednotky od roku 1994 do současnosti + některé tituly retrospektivně. Postup je následující:

  1. nejdříve klikněte na webovou verzi knihovního katalogu LF UK Plzeň a FN Plzeň
  2. následně na odkaz Vstup do katalogu knihovny
  3. vpravo z nabídky vyberte CCL
  4. do vyhledávacího pole zadejte frázi příkazového jazyka CCL ve tvaru
    SBL=LFP [zkratka dílčí knihovny], takže např. SBL=LFP ANAPL vyselektuje tituly v dílčí knihovně Ústavu anatomie
  5. z bodu 4. je zřejmé, že budete muset pracovat se seznamem poboček dílčích knihoven a jejich zkratek

Obrazová dokumentace hledání záznamů v dílčí knihovně:

katalog CCL (Vyhledávání pomocí CCL) zadat frázi příkazového jazyka CCL + zkratku pracoviště (zkratky jsou zde na stránce v pdf) 4 - nalezení počtu záznamů dané dílčí knihovny

Funkce citace v katalogu

Klikněte na webovou verzi knihovního katalogu LF UK Plzeň a FN Plzeň, následně na odkaz "Katalog Lékařské fakulty UK v Plzni". Proveďte hledání dle vlastních parametrů. Po něm kliknutím na vyhledanou položku ve sloupci Název se dostanete na Úplné zobrazení záznamu, kde je ve spodní části převeden katalogový záznam do formy citace požadovaného formátu (česká norma ČSN ISO 690 je přednastavená).

Informace související s Alephem - fakultní e-mail

Vážení, zejména studenti,
Univerzita Karlova přešla na sjednocený informační systém a v rámci něho máte od počátku studia fakultní studentskou e-mailovou adresu (ve tvaru login@stud.lfp.cuni.cz). Pouze na takový e-mail vám fakulta bude posílat informace oficiálního charakteru. Zprávy došlé na vaši fakultní adresu si můžete nechat přesměrovat na vaše soukromé e-maily, pokud budete chtít. Užívání fakultní studentské emailové adresy vyplývá již z opatření děkana č. 3/2005. Tímto způsobem vám budou zasílána zdvořilá upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty a upomínky.