Úvod --> MVS - Žádost o MVS/MRS

Kam zmizely původní formuláře?

Formuláře bez problému fungovaly několik let. Po instalaci nové verze poštovního serveru IT oddělení nastavilo jinou politiku a formuláře šly vyplnit, ale nikoli odesílat na emailové adresy, což je jejich hlavní poslání. Proto došlo k jejich odstranění, ale na možnosti využívat MVS/MRS se nic nezměnilo.

Zaměstnanci LF UK Plzeň a FN Plzeň

Nejsnažší je poslat citaci/citace (nejlépe z PubMedu) na email Mgr. Jan Rendla. Email by měl povinně obsahovat:

ČASOPIS KNIHA
zkratku časopisu, název článku celý název monografie, resp. příslušné kapitoly
rok, ročník(=volume), stránky rok vydání, číslo vydání, nakladatele, ISBN
autora/autory autora/autory celé knihy i kapitoly

Pokud objednáváte např. poprvé, je nutné uvést, na jakém oddělení/klinice/ústavu pracujete; v případě zaměstnaneckého poměru u FN Plzeň, pak také číslo nákladového střediska (pro fakturační údaje). Jestliže byste po dobu trvání grantu, výzkumného záměru atp. chtěli, aby část finančních prostředků byla využita na pokrytí MVS/MRS, sdělte rovněž tuto informaci v emailu.

Knihovny (registrované u Ministerstva kultury)

Nejsnažší je poslat citaci/citace (nejlépe z PubMedu) na email Mgr. Jan Rendla. Partnerem je pro nás POUZE knihovna registrovaná u MK ČR.
Email by měl povinně obsahovat bibliografické údaje shodné s tabulkou výše a údaje o vaší knihovně:

ÚDAJE O ŽÁDAJÍCÍ KNIHOVNĚ
název organizace, sigla, číslo požadavku
úplná adresa s PSČ, kontaktní osoba, telefon

VÍTE, ŽE ...?

Odkaz Zaměstnancům / Studentům je určený hlavně lékařům a studentům LF/FN Plzeň. Rychle zjistíte impakt faktor časopisu, naleznete kontakt na dostupné databáze, doberete se plného textu v časopise, vykážete nám svoji publikační činnost, atp. Více ...

JSME NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Facebook  Twitter  Instagram

ZKRATKY VE ZKRATCE

Aleph|Caslin| DSpace|Ebook Central| Eduroam|EndNoteBasic|InCites| Journal Citation Reports|Moodle|Open access|OBD|ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID| PEZ|Publons|Turnitin| RefWorks|UKAŽ|UpToDate| vzdálený přístup do elektronických zdrojů na UK|Web of Science|

RYCHLÝ PŘEHLED

SPŘÍZNĚNÉ ODKAZY

LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY UK