Úvod --> MVS - Žádost o MVS/MRS

Kam zmizely původní formuláře?

Formuláře bez problému fungovaly několik let. Po instalaci nové verze poštovního serveru formuláře již nefungovaly, jak měly. Ale na možnosti využívat MVS/MRS se nic nezměnilo.

Zaměstnanci LF UK Plzeň a FN Plzeň

Nejsnažší je poslat citaci/citace (nejlépe z PubMedu) na email Mgr. Jan Rendla. Email by měl povinně obsahovat citaci, tj. údaje o časopisu/monografii, které usnadní její jednoznačné dohledání:

ČASOPIS MONOGRAFIE
zkratku časopisu, název článku celý název monografie, resp. příslušné kapitoly
rok, ročník(=volume), stránky rok vydání, číslo vydání, nakladatele, ISBN
autora/autory autora/autory celé knihy i kapitoly

Pokud objednáváte např. poprvé, je nutné uvést, na jakém oddělení/klinice/ústavu pracujete; v případě zaměstnaneckého poměru u FN Plzeň, pak také číslo nákladového střediska (pro fakturační údaje). Jestliže byste po dobu trvání grantu, výzkumného záměru atp. chtěli, aby finanční prostředky byly využity na pokrytí MVS/MRS, sdělte rovněž tuto informaci v emailu.

Knihovny (registrované u Ministerstva kultury)

Nejsnažší je poslat citaci/citace (nejlépe z PubMedu) na email Mgr. Jan Rendla. Partnerem je pro nás POUZE knihovna registrovaná u MK ČR.
Email by měl povinně obsahovat bibliografické údaje shodné s tabulkou výše a údaje o vaší knihovně:

ÚDAJE O ŽÁDAJÍCÍ KNIHOVNĚ
název organizace, sigla, číslo požadavku
úplná adresa s PSČ, kontaktní osoba, telefon