ZAMĚSTNANCŮM/STUDENTŮM --> Open access (OA)

open access

Co je OA?

OA (open access) neboli otevřený přístup k informacím je všeobecně chápán jako přístup, který neklade nároky na straně konzumenta dané informace, ta je pro něj vždy zadarmo. Například Wikipedia, která definuje OA následovně, je sama nositelem myšlenky otevřeného přístupu. Tedy toho, že také za přispění převratného rozvoje technologií mohou být prolomeny tradiční představy, jako třeba ta, že za vše musí každý platit. Navíc je statisticky prokázáno, že autoři publikující v časopisech na principu OA mají následně vyšší citovanost (i s rychlejším časovým nástupem), než je tomu u časopisů, které mají restrikce na plný text.

Příjemce informace tedy nenese náklady spojené s uveřejněním informace, nestará se o její dostupnost (ta je mu vždy garantována 24/7), je vázán pouze citační etikou.

"3B" - 3 pilíře open accessu + další iniciativy

Historicky vznikly 3 iniciativy, které vyústily do 3 zásadních memorand. Univerzita Karlova se připojila k Berlínské deklaraci v roce 2013.

Zelená cesta vs. zlatá cesta

Časem se vytříbily 2 cesty, po kterých se dá na vědeckém poli ve vztahu k OA jít. Někdy je též zmiňována třetí cesta - platinová, kdy by časopisy a články v nich byly placené dotacemi, z prací dobrovolníků, z grantů anebo z reklamy.

 • zelená cesta (green OA route, OA self-archiving)

Principem je uložení (autoarchivace) autorské verze (preprintu, postprintu, vydavatelské verze) článku (kvalifikační práce atp.) v některém z otevřených repozitářů (oborový, institucionální). Možný princip embarga zpravidle ne delšího 6 nebo 12 měsíců. Nemusí se vždy jednat o práce prošlé recenzním řízením.

 • zlatá cesta (gold OA route)

Principem je, že otevřený přístup k publikacím poskytují vydavatelé, kteří publikaci zveřejní pro konzumenty informace zdarma. Zpravidla se vybírají pouze pro poplatky na straně autora ve formě (APC - article proccesing charge). Tradiční vydavatelé často využívají tzv. hybridní model, v rámci čísla, které obsahuje pouze články pro předplatitele, vydají některé články zdarma v režimu zlaté cesty open access.

Vouchery, slevy na publikování

AAAS Science Advances:

Korespondenční (či platící) autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít slevy 15 % z ceny publikačního poplatku APC v časopisu Science Advances (ISSN 2375-2548).


American Chemical Society:

Díky předplatnému do American Chemical Society mají všichni korespondeční autoři z UK nárok na slevu 250 USD ze základní ceny APC. Další slevu mohou získat členové v rámci ACS Membership.


American Physical Society:

Nový časopis vydavatelství American Physical Society PRX Quantum do konce roku 2021 poskytuje plné odpuštění publikačního poplatku.


IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers):

UK disponuje 5 vouchery na rok 2022 na APC od vydavatele IEEE. Rozdělení těchto slevových tokenů funguje na principu "first come, first served". Je nutné se správně registrovat ke službě RightsLink Author (manuál zde) a být afiliován(a) jako 37740: Univerzita Karlova (UK).


Karger Publishers:

S vydavatelstvím Karger Publishers bylo dojednáno, že všichni korespondenční autoři z UK mají nárok na plné prominutí APC/open access poplatku. Smlouva dojednaná CzechELibem počítá s pokrytím nákladů pro až 28 OA článků ročně za členské instituce (UK + MUNI). Toto je pouze základní informace, detaily a pokyny, jak správně prominutí využít, naleznete na stránce Ústřední knihovny UK.


Lippincott Williams & Wilkins / Wolters Kluwer Health:

Také s vydavatelstvím Lippincott Williams & Wilkins bylo dojednán nárok na odpuštění celkem 5 open access/APC poplatků a to po dobu trvání smlouvy (na roky 2020 - 2022, počet voucherů je ale konečný, nebude se ročně obnovovat). Nárok na čerpání voucherů mají korespondenční autoři ze všech lékařských fakult UK. Toto je pouze základní informace, detaily a pokyny, jak správně postupovat, naleznete na stránce Ústřední knihovny UK.


MDPI:

Univerzita Karlova získala 10% slevu na APC od vydavatele MDPI. Výši slevy můžete zkontrolovat v rámci Institutional Open Access Program. Jako autoři používejte institucionální e-mailovou adresu (doména: cuni.cz). MDPI provází také několik kontroverzí: pochybnost 1, pochybnost 2, varování z 2. LF.


Royal Society of Chemistry:

Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít slevy 15% z ceny publikačního poplatku APC v hybridních časopisech vydavatelství Royal Society of Chemistry (všechny RSC tituly kromě Chemistry Education Research and Practice a gold open access journals). Sleva bude automaticky započítána po rozeznání UK afiliace autora dle institucionální e-mailové domény uvedené při odevzdávání článku vydavateli.


SCOAP3:

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) je mezinárodním konsorciem knihoven a výzkumných center z oboru částicové fyziky fungující pod záštitou Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN). I díky zapojení Univerzity Karlovy do tohoto konsorcia mohou její autoři bezplatně publikovat články z oboru částicové fyziky ve vybraných vědeckých recenzovaných časopisech. Všechny články financované programem SCOAP3 jsou po zveřejnění zpřístupněny na platformách daných vydavatelů a ve SCOAP3 repozitáři.


Taylor & Francis:

UK disponuje 60 tokeny na rok 2022 na APC od vydavatele Taylor & Francis. Jeden token se rovná publikačnímu poplatku open access za jeden článek (jedná se tedy o 100% úhradu). Tokeny lze využít pouze pro publikování v hybridních časopisech, které jsou zahrnuty na seznamu v příloze G licenční smlouvy a nárok má pouze korespondenční autor s afiliací k Univerzitě Karlově.

Důležité odkazy spojené s OA

Všeobecné věci kolem OAHorizon Europe, repozitáře, datové sety, data management plan

 • stránky věnované významnému evropskému dotačnímu programu Horizon Europe
 • portál OpenAIRE zpřístupňující vědecké výsledky financované z evropských fondů a monitorování výstupů z Horizontu 2020
 • repozitář Zenodo provázaný s OpenAIRE; vhodný také v situaci, pokud jiný repozitář s OpenAIRE nespolupracuje, popř. se jedná o autory, kteří nejsou afiliováni s žádnou akademickou institucí
 • repozitář Dryad
 • registr datových repozitářů re3data (REgistr of REsearch data REpositories)
 • adresář OA repozitářů OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)
 • tipy na digitální repozitáře (úložiště) v celosvětovém měřítku
 • datový časopis GigaScience
 • další datový časopis Open data journals
 • Data Management Plan: handbook, online + šablony, elements
 • data a metadata standardy FAIRsharing související s databázemi a datovými politikami


OA časopisy, OA monografie, OA vydavateléCOPE, svobodné licence (Creative Commons), SHERPA/Romeo

 • COPE = Committee on Publication Ethics
 • Creative Commons - systém svobodného udělování práv a licencí k dílům
 • Sherpa Romeo - stránka ohledně copyrightu vydavatelů a archivní politice
 • prezentace k ESF projektu o open access


Publikování v rámci OA na LFP

Pro naše autory, kteří zamýšlejí publikovat cestou open access a bude s tím spojená nějaká finanční zátěž, je připraveno Opatření děkana č. 3/2016, kterým je nutné se řídit:

Predátoři

Časem se bohužel začali vyskytovat tzv. predátoři otravující nejen myšlenku open access. Po kliknutí se dozvíte jejich charakteristiku a jak se jim vyhnout.

lanl.arXiv.org, NEC Research Institute, PubMed Central

Snahou iniciativ angažovaných v OA je poskytnout plný text článku z odborného časopisu bez velké časové prodlevy od vydání (tzv. princip embarga) nebo rovnou zajistit všem rovný přístup. Touto cestou se již vydali autoři z ostatních nelékařských věd: lanl.arXiv.org, NEC Research Institute.

V oblasti medicíny se také objevila iniciativa Public Library of Science (PLoS), která vyústila v provozování PubMed Central. V PubMed Central jsou články z časopisů ne starší než 6 měsíců, což je hlavní myšlenka PLoS.

BioMed Central (BMC)

Chtěli bychom vyzdvihnout další projekt na bázi OA, a to BioMed Central (BMC). BioMed Central je vydavatelstvím, které publikuje okolo 200 časopisů z oblasti (bio)medicíny.

Vřele proto doporučujeme počítat s částkou na publikování do vašich projektů, grantů, výzkumných záměrů atd. V cizině naprosto běžná věc, u nás je důležité, aby se začlenění finančního rámce spojeného s publikováním vžilo především ze strany posuzovatelů předkládaných projektů.

sestaveno také s využitím materiálů a souhlasem autorky:
diplomová práce Mgr. Burešové o BMC, přednáška Mgr. Burešové o BMC


Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

logo OP VVV