ZAMĚSTNANCŮM/STUDENTŮM --> Personální identifikátory: ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID

ORCID

Základní informace

Personální identifikátor je jednoznačné alfanumerické (numerické) označení vědce, jinými slovy jedná se o kód, který autor uvede ve své publikaci a tím docílí pevného svázání této práce se svou osobou. Personální identifikátory řeší v prvé řadě problém shody jmen (někdy obtížně rozlišitelný junior - senior), změn příjmení během vědecké kariéry (např. u žen po provdání) apod. V současnosti existují celkem 3 takové identifikátory: ORCID, ResearcherID a Scopus Author ID.

Důležité informace

Na UK identifikátor ORCID zavádí opatření rektora č. 28/2016 spolu s personálními identifikátory ResearcherID a Scopus Author ID, které jsou povinné pro akademické a vědecké pracovníky, studenty PhD studia a další publikující zaměstnance či studenty. Detailní informace včetně návodů jsou k dispozici na webových stránkách Ústřední knihovny UK.


ORCID čili Open Research and Contributor ID je personální identifikátor vědce, rozšířený ve vědecké komunitě po celém světě. Není závislý na žádné komerční databázi, ačkoli s ním tyto databáze pracují. Je spravován vlastní neziskovou organizací. Vyžaduje jednoduchou registraci, po níž je možné si vytvořit přehledný publikační profil.


ResearcherID patří mezi produkty společnosti Clarivate Analytics (dříve Thomson Reuters) stejně jako databáze Web of Science, v níž je primárně používán. Tento identifikátor vyžaduje registraci.


Scopus Author ID je číslo přiřazené každému autorovi automaticky s jeho první publikací zařazenou do databáze Scopus. Nelze jej proto registrovat.


NEPŘEHLÉDNĚTE: Postup, jak si zaregistrovat a propojit personální identifikátory, najdete zde.


Metodickou pomoc autorům v otázce personálních identifikátorů nabízí fakultní koordinátorka – Mgr. Michaela Matoušková.

Vyvarujte se nejčastějších chyb v registraci a propojování identifikátorů

ORCID

  • Pracoviště není uvedeno v záložce EMPLOYMENT či není uvedeno v souladu s opatřením děkana č. 14/2016 a jeho přílohou s názvy pracovišť v češtině a angličtině. Pracoviště se do příslušné kolonky zapisuje v plné formě (např. Department of Stomatology).
  • Pokud má autor dvě pracoviště na LFP, je vhodné každé uvést zvlášť (vyplnit pro každé pracoviště formulář v záložce EMPLOYMENT).
  • Vytvoření seznamu publikací ze Scopus a Web of Science (skrze ResearcherID) a provést kontrolu duplicit či jiných nesrovnalostí u záznamů jednotlivých publikací.


ResearcherID

  • Po registraci je třeba nejprve vybrat publikace autora, přidat si je do profilu a následně odeslat do ORCID.


Scopus Author ID

  • Pokud se v databázi Scopus k jednomu jménu vyskytuje více profilů ("čísel") a tyto profily obsahují publikace jedné osoby (nejedná se tedy o shodu jmen), je třeba požádat o spojení profilů přímo Scopus (tlačítko "Request to merge authors").