STUDOVNY --> Služby studovny 1 - Příruční knihovna

Podmínky prezenčního zapůjčení

Pro zapůjčení literatury z příruční knihovny je nezbytné předložit také platný průkaz studenta UK (čtenářský průkaz).

Název
AutorRokSignatura
100 infekcí: (epidemiologie pro praxi)
Göpfertová, D., Pazdiora, P. a kol. 2015 A11307
A Clinician's Guide to Nuclear Medicine, 2nd edition
Taylor, A., Schuster, D., M., Alazraki, N. 2003 A10539
Adaptace na chlad u člověka: možnosti a hranice
Zeman, V. 2006 A10679
Aerobic Fitness & Health
Shephard, R., J. 1994 A10083
Aktuální kapitoly z dětské neurologie pro praxi
Ošlejšková, H. a kol. 2018 A11495
Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně, 2. doplněné a aktualizované vydání
Ševela, K., Ševčík, P. a kolektiv 2011 A11088
Akutní poškození a selhání ledvin v klinické praxi
Teplan, V. a kolektiv 2010 A10945
Akutní stavy na interním oddělení, 2. aktualizované a doplněné vydání
Piťha, J., Lejsková, M., Rakušan, D., Alušík, Š. 2017 A11404
Akutní stavy ve vnitřním lékařství: průvodce pro každodenní praxi
Vachek, J., Motáň, V., Zakiyanov, O. et al. 2018 A11437
Alergická rýma: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 17
Seberová, E. 2006 A10786
Alergie a astma: v těhotenství: prevence v dětství
Novotná, B., Novák, J. 2012 A11222
Alkaloidy: malé laboratorní praktikum
Šímová, J., Habermann, V. 2001 D77
Almanach ambulatní gynekologie
Fait, T., Dvořák, V., Skřivánek, A. a kol. 2009 A10852
Alzheimer: rodinný průvodce péčí o nemocné s Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi
Mace, N., L., Rabins, P., V. 2018 A11435
Anatómia člověka: fotografický atlas systematickej a topografickej anatómie
Rohen, J., W., Yokochi, C. 1991 A9837
Anatomický slovník: původ a význam anatomické terminologie
Doležal, A. 2018 A11431
Anatomie 1
Čihák, R. 2001 A9225
Anatomie 1, 3. upravené a doplněné vydání
Čihák, R. 2011 A9225
Anatomie 2, 3. upravené a doplněné vydání
Čihák, R. 2013 A9225
Anatomie 3, 3. upravené a doplněné vydání, sv. I-III
Čihák, R. 2016 A9225
Anatomie centrálního nervového systému
Druga, R., Grim, M., Dubový, P. 2011 A11110
Anatomie člověka: fotografický atlas systematické a topografické anatomie, 6. vydání
Rohen, J., W., Yokochi, Ch., Lütjen-Drecoll, E. 2008 A11050
Anatomie hybnosti II.: Splanchnologia
Linc, R., Doubková, A. 2001 B491
Anatomie mozku ve schématech
Hladíková, J., Dlouhý, V. 1984 B428
Anatomie pro bakalářské studium ošetřovatelství
Fiala, P. et al. 2004 B499
Anatomie pro bakalářské studium zdravotnických oborů, 2. vyd.
Fiala, P., Valenta, J., Eberlová, L. 2008 B514
Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi, I. svazek: pohybové ústrojí
Petrovický, P. a spol. 2001 A10642
Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi, II. svazek: orgány a cévy
Petrovický, P. a spol. 2001 A10642
Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi, III. svazek: neuroanatomie, smyslová ústrojí a kůže
Petrovický, P. 2002 A10642
Anglicko-český stomatologický slovník
Sedláček, J. 2007 P372
Angličtina pro fyzioterapeuty
Gogelová, H. 2011 A11057
Antibiotika v klinické praxi
Štefan, M. 2019 A11443
Antibiotika: systematika, vlastnosti, použití
Beneš, J. 2018 A11409
Antihistaminika a antimalarika v dermatologii: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 3
Malina, L. 2005 A10786
Aplikace molekulární genetiky v klinické praxi
Korabečná, M. 1999 B482
Arteriální revaskularizace myokardu
Gwozdziewicz, M. 2007 A10716
Artroskopie kyčelního kloubu
Zeman, P. a kol. 2016 A11376
Asistovaná reprodukce: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 32
Řežábek, K. 2008 A10786
Asthma bronchiale: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 1
Kašák, V. 2005 A10786
Atlas anatomie člověka I.: Končetiny, stěna trupu = Atlas of Human Anatomy I.: Limbs, Body Wall
Grim, M., Naňka, O., Helekal, I. 2014 A11278
Atlas anatomie člověka II.: Hlava & krk, vnitřní orgány, neuroanatomie = Atlas of Human Anatomy II.: Head & Neck, Internal Organs, Neuroanatomy
Grim, M., Naňka, O., Helekal, I. 2017 A11278
Atlas fyziologických regulací
Kittnar, O., Mlček, M. 2009 A10913
Atlas fyziologie člověka, 6. přepracované a rozšířené vydání
Silbernagl, S., Despopoulos A. 2004 A10055
Atlas patofyziologie, překlad 2. anglického vydání
Silbernagl, S., Lang, F. 2012 A10408
Atlas topografické anatomie
Platzer, W. 1996 A10223
Balneologie
Jandová, D. 2009 A10829
Barevný atlas biochemie, překlad 4. vydání
Koolman, J., Röhm K.-H. 2012 A11112
Barevný atlas farmakologie, překlad 4. anglického zcela přepracovaného a rozšířeného vydání
Lüllmann, H., Mohr, K., Hein, L. 2012 A10723
Barr's the Human Nervous System: an Anatomical Viewpoint, 7th edition
Kiernan, J., A. 1998 A10221
Basic & Clinical Pharmacology, 9th edition
Katzung, B., G. 2004 A8497
Basic Histology, 11th edition
Junqueira, L., C., Carneiro, J. 2005 A9909
Basic Organic Chemistry for Medical Students
Kotyza, J. 2003 B505
Basic Textbook of Orthodontics for Undergraduates
Ramanathan, C., Weberová, Z. 2008 A11106
Before We Are Born, 6th edition
Moore, K., L., Persaud, T., V., N. 2003 A9984
Benigní hyperplazie prostaty: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 6
Verner, P. 2005 A10786
Bilirubin a interní choroby: význam pro kliniku a praxi
Vítek, L. 2009 A10881
Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů
Rosina, J., Kolářová, H., Stanek, J. 2006 A10693
Biochemie pro studující medicíny, 1. díl
Ledvina, M., Stoklasová, A., Cerman, J. 2009 A10970
Biochemie pro studující medicíny, 2. díl
Ledvina, M., Stoklasová, A., Cerman, J. 2009 A10970
Biochemistry, 5th edition
Berg, J., M., Tymoczko, J., L., Stryer, L. 2002 A10490
Biologie 2019: modelové otázky k přijímacím zkouškám: určeno pro uchazeče o studium všeobecného a zubního lékařství
Kučerová, A., Ludvíková, M., Cais, J., Pešta, M. 2019 D99
Biomarkery v gynekologické endokrinologii
Karlíková, M., Kučera, R., Hampl, R., Topolčan, O. 2013 B533
Bolest a jak s ní zacházet: učebnice pro nelékařské zdravotnické obory
Rokyta, R. a kolektiv 2009 A10882
Bolest, 2. přepracované a doplněné vydání
Rokyta, R., Kršiak, M., Kozák, J. 2012 A11221
Braunwald's Heart Disease, 7th edition, CD-ROM
Zipes, D., P., Libby, P., Bonow, R., O. et al. 2005 A10573
Budoucnost farmakoterapie v nefrologii
Rychlík, I. et al. 2015 A11333
Carranza's Clinical Periodontology, 9th edition, CD-ROM
Newman, M., G., Takei, H., H., Carranza, F., A. 2002 A10571
Cecil Essentials of Medicine, 5th edition
Andreoli, T., E. et al. 2001 A9928
Cell and Molecular Biology
Chander, N., Viselli, S. 2010 A11386
Central Nervous System: Overview of Anatomy, 2nd edition
Valenta, J., Fiala, P. 2019 B535
Clinical Dermatology, 4th edition
Baker, H. 1989 A10070
Clinical Examination
Epstein, O., Perkin, G., D., de Bono, D., P., Cookson, J. 1992 A10004
Clinical Examination in Internal Medicine
Karlíček, V. 2002 A10497
Clinical Examination in Internal Medicine: Manual for Lessons in Internal Propedeutics for English Speaking Foreign Students Examining Czech Patients
Rosolová, H., Karlíček, V. 2009 D94
Clinical Examination, 2nd edition
Epstein, O., Perkin, G., D., de Bono, D., P., Cookson, J. 2001 A10004
Clinical Chemistry and Enzymology: Laboratory Manual
Kotyza, J., Černý, R. 2008 B501
Clinical Pharmacology, 5th edition
Reid, J., L., Rubin, P., C., Whiting, B. 2000 A10022
Clinically Oriented Anatomy, 5th edition, 2 CD-ROMs
Moore, K., L., Dalley, A., F. 2006 A9930
Color Atlas of Biochemistry, 2nd edition
Koolman, J., Roehm, K., H. 2005 A10576
Color Atlas of Genetics, 3rd edition, revised and updated
Passarge, E. 2007 A10480
Color Atlas of Histology, 4th edition, CD-ROM
Gartner, L., P., Hiatt, J., L. 2006 A9931
Communicative Czech: Elementary Czech
Rešková, I., Pintarová, M. 2005 A10541
Communicative Czech: Elementary Czech: Workbook
Rešková, I. 2005 A10542
Compendium of Epidemiology
Bakoss, P. 1999 A10283
Complete Dentures
Zicha, A., Herzog, I. 2001 B489
CT angiografie
Ferda, J. 2004 A10830
Current Diagnosis & Treatment Surgery, 12th edition
Doherty, G., M. 2006 A10080
Current Diagnosis & Treatment Surgery, 13th edition
Doherty, G., M. 2010 A10080
Current Medical Diagnosis & Treatment 2004, 43rd edition
Tierney, L., M., McPhee, S., J., Papadakis, M., A. 2004 A8990
Cvičení na bolavá záda, 2. rozšířené a doplněné vydání
Stackeová, D. 2018 A11419
Částečně snímatelné náhrady
Zicha, A. 1998 B470
Čekání na Kateřinu
Ulčová-Gallová, Z. 2001 A11481
Český lékopis 2005, 1. díl
--- 2005 A10224
Český lékopis 2005, 2. díl
--- 2005 A10224
Český lékopis 2005, 3. díl
--- 2005 A10224
Čeština pro zahraniční studenty lékařské fakulty
Kozlíková, D., Těšínská, V. 2005 B506
Člověk ve zdraví i v nemoci: podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří
Čeledová, L., Čevela a kol. 2017 A11398
Dědičné metabolické poruchy
Hoffmann, G., F., Nyhan, W., L., Zschocke, J. et al. 2006 A10644
Dějiny medicíny: od starověku po současnost
Porter, R. 2013 A11266
Dějiny Univerzity Karlovy. I, 1347/48-1622
Čornejová, I., Kadlec, J., Kejř, J. et al. 1995 A10095
Dějiny Univerzity Karlovy. II, 1622-1802
Beránek, K., Čornejová, I., Hojda, Z. et al. 1996 A10095
Dějiny Univerzity Karlovy. III, 1802-1918
Havránek, J., Hlaváčková, L., Kunštát, M. et al. 1997 A10095
Dějiny Univerzity Karlovy. IV, 1918-1990
Bečvář, J., Fajkus, B., Havránek, J. et al. 1998 A10095
Děložní myomy: moderní diagnostika a léčba
Mára, M., Holub, Z. a kolektiv 2009 A10912
Demence a jiné poruchy paměti: komunikace a každodenní péče
Jirák, R., Holmerová, I., Borzová, C. a kolektiv 2009 A10885
Dentální implantologie
Šimůnek, A. a kol. 2001 A11101
Dentistry and Oral Diseases for Medical Students, DVD-ROM
Dostálová, T., Seydlová, M. 2010 A10942
Deprese u schizofrenie: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 24
Maršálek, M. 2007 A10786
Dermatovenerologický atlas / Atlas of Dermatology
Hegyi, E., Stodola, I. 1990 A9797
Dermatovenerologie
Záruba, F., Vosmík, F., Záhejský, J., Buchvald, J., Jirásek, L. 1994 A10175
Dermatovenerologie
Štork, J. et al. 2008 A10794
Dermatovenerologie
Pizinger, K., Fikrle, T. 2020 B526
Dermatovenerologie
Vosmík, F. a kolektiv 2001 A10756
Dermatovenerologie pro stomatology: učebnice pro lékařské fakulty
Jirásková, M. 2001 A11210
Dermatovenerologie: učební texty pro bakalářské studium
Resl, V. a kol. 2002 B469
Dětská kardiochirurgie, 2. doplňkové vydání
Hučín, B., Žáček, P. (ilustrace) 2012 A11225
Dětská neurologie: vybrané kapitoly
Komárek, V., Zumrová A. et al. 2000 A10450
Dětská otorinolaryngologie
Šlapák, I. a kol. 2013 A11363
Dětské zubní lékařství
Koberová Ivančaková R., Merglová V. 2015 A11326
Di Fiore's Atlas of Histology with Functional Correlations, 9th edition
Eroschenko, V., P. 2000 A10419
Diabetes a sport: příručka pro lékaře ošetřující nemocné s diabetem 1. typu, 2. aktualizované vydání
Rušavý, Z., Brož, J. a kol. 2020 A11501
Diabetická nefropatie: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 46
Bouček, P. 2011 A10786
Diagnostic Imaging, 6th edition
Armstrong, P., Wastie, M., Rockall, A. 2009 A10068
Diagnostika a terapie duševních poruch
Dušek, K., Večeřová-Procházková, A. 2010 A10971
Dictionary of Biology, 4th edition
Martin, E., Hine, R., S. 2000 A10485
Dictionary of Chemistry, 4th edition
Daintith, J. 2000 A10484
Diferenciální diagnostika prvního kontaktu, překlad 3. zcela přepracovaného a doplněného vydání
Collins, R., D. 2007 A10057
Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství, překlad 5. vydání
Steffen, H.-M., Griebenow, R., Meuthen, M. et al. 2010 A10972
Diferenciální diagnóza do kapsy
Raftery, A. T., Lim, E. 2010 A10943
Diferenciální diagnóza v pediatrii
Ploier, R. 2015 A11369
Diferenciální diagnóza ve schématech, překlad 2. aktualizovaného vydání
Classen, M., Diehl, V., Koch, K., M., Kochsiek, K., et al. 2011 A10543
Dítě od početí do puberty: 1500 otázek a odpovědí, 4. vydání
Velemínský, M., Velemínský, M., jr. 2017 A11417
DM II z hlediska klinické praxe
Kvapil, M., Rušavý, Z., Olšovský, J. 2007 A11463
Do you want to speak Czech?, part I.
Čechová, E., Trabelsiová, H., Putz, H. 1997 A10006
Doctor-patient communication, part I.
Beran, J. 1999 D74
Doporučené postupy pro podávání anestezie dětem a dospělým
Vymazal, T. a kol. 2015 A11345
Doporučené postupy v pneumologii, 3. aktualizované vydání
Kolek, V. a kolektiv 2019 A11489
Duševní zdraví a životní styl: psychiatrie životním stylem
Raboch, J. et al. 2019 A11499
Ear, Nose, and Throat Diseases: with Head & Neck Surgery, 3rd edition
Behrbohm, H., Kaschke, O., Nawka, T., Swift, A. 2009 A10087
EEG v epileptologii dospělých
Vojtěch, Z. 2005 A10651
Echokardiografie, překlad 4. vydání
Böhmeke, T., Schmidt, A. 2008 A10883
Echokardiografie: kapesní atlas
Boehmeke, T., Doliva, R. 2008 A10778
EKG a jeho klinické využití, překlad 6. vydání
Thaler, M., S. 2013 A11228
EKG do kapsy, překlad 4. vydání
Haberl, R. 2011 A11203
EKG křivky, CD-ROM
kol. autorů 2004 ---
EKG stručně, jasně, přehledně, překlad 6. vydání
Hampton, J., R. 2005 A10805
EKG v praxi, překlad 4. vydání
Hampton, J., R. 2007 A10743
Embryologie: učebnice pro studenty lékařství a oborů všeobecná sestra a porodní asistentka
Vacek, Z. 2006 A10704
Encyklopedie lidského těla
Smith, T. 2005 A11436
Endokrinní orbitopatie: farmakoterapie pro praxi, sv. 41
Hrdá, P., Novák, Z., Šterzl, I. 2009 A10786
Endokrinologie pro praxi, 2. aktualizové vydání
Hána, V. 2019 A11473
Endometrióza: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 26
Kučera, E. 2008 A10786
Epidemiologie a prevence ischemické choroby srdeční
Šimon, J. a spolupracovníci 2001 A10360
Epidemiologie: obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí
Göpfertová, D., Pazdiora, P., Dáňová, J. 2013 A10795
Epidemiology in Medical Practice, 4th edition
Barker, D., J., P., Rose, G. 1994 A10149
Essential General Neurology
Kotas, R., Ambler, Z. 2010 A10983
Essential Neurology, 4th edition
Wilkinson, I., Lennox, G. 2005 A10042
Estetická chirurgie
Pintér, L. 2007 A11096
Etika a komunikace v medicíně
Ptáček, R., Bartůněk, P. a kolektiv 2011 A11093
Etika v ošetřovatelství
Kutnohorská, J. 2007 A10734
Eutanazie - pro a proti
Ptáček, R., Bartůněk, P. 2019 A11477
Eutanazie a rozhodnutí na konci života: právní aspekty
Doležal, A. 2017 A11403
Eutanázie, nebo paliativní péče?
Munzarová, M. 2005 A10620
Experimental surgery
Liška, V., Baxa, J., Beneš, J. et al. 2016 A11358
Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně, I. díl: Experimentální chirurgie
Liška, V., Rosenberg, J. a kol. 2013 B530
Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně, II. díl: Biomechanika
Rosenberg, J., Liška, V. a kol. 2013 B530
Farmakokinetika
Dostálek, M. a kolektiv 2006 A10705
Farmakologická léčba karcinomu prostaty: farmakoterapie pro praxi, sv. 43
Dušek, P. 2010 A10786
Farmakologický slovník
Hrdina, R., Fendrich, Z., Hrdina, V., Višňovský, P., Vlček, J. 1997 A10228
Farmakologie
Švihovec, J., Bultas, J., Anzenbacher, P. et al. 2018 A11429
Farmakologie a toxikologie: překlad 15. zcela přepracovaného vydání
Lüllmann, H., Mohr, K., Wehling, M. 2004 A10633
Farmakologie v kostce
Hynie, S. 1999 A10792
Farmakologie v kostce, 2. přepracované vydání
Hynie, S. 2001 A10792
Farmakologie: pro studenty zdravotnických oborů, 2. zcela přepracované a doplněné vydání
Martínková, J. a kolektiv 2018 A10737
Farmakoterapie urgentních stavů: průvodce léčbou život ohrožujících stavů, 3. doplněné a rozšířené vydání
Knor, J., Málek, J. 2019 A11454
Fast Minds: jak se vyrovnat s ADHD (nebo když se bojíte, že ADHD máte)
Surman, C., Bilkey, T., Weintraubová, K. 2019 A11494
Feneisův obrazový slovník anatomie
Dauber, W. 2007 A10717
Fibrilace síní
Lukl, J. a spolupracovníci 2009 A10826
First Aid Manual: Emergency First Aid, 8th edition
cooperate authors 2002 A10577
Fixní a snímatelná protetika
Dostálová, T. 2004 A10702
Fundamentals of Neurology: an Illustrated Guide
Mumenthaler, M., Mattle, H. 2006 A10771
Funkční anatomie
Dylevský, I. 2009 A10917
Funkční histologie, 2. vydání
Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L. 2000 A11211
Fyzika 2019: modelové otázky k přijímacím zkouškám: určeno pro uchazeče o studium všeobecného a zubního lékařství
Beneš, J., Kubeš, Z. 2019 D99
Fyzika: část 1: Mechanika, 2. dotisk 1. českého vydání
Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. 2006 A10698
Fyzika: část 2: Mechanika - termodynamika, 2. dotisk 1. českého vydání
Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. 2006 A10698
Fyzika: část 3: Elektřina a magnetismus, 2. dotisk 1. českého vydání
Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. 2006 A10698
Fyzika: část 4: Elektromagnetické vlny - optika - relativita, 2. dotisk 1. českého vydání
Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. 2006 A10698
Fyzika: část 5: Moderní fyzika, 2. dotisk 1. českého vydání
Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. 2006 A10698
Fyzikální terapie: manuál a algoritmy + 18 listů volné obrazové přílohy
Poděbradský, J., Poděbradská, R. 2009 A10884
Fyzikální vyšetření pro sestry, 2. přepracované vydání
Nejedlá, M. 2015 A10646
Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka, 3. přepracované a doplněné vydání
Trojan, S., Druga, R., Pfeiffer, J., Votava, J. 2005 A10173
Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi
Rokyta, R. a kolektiv 2015 A11337
Fyziologie dýchání
Slavíková, J., Švíglerová, J. 2012 D98
Fyziologie dýchání
Slavíková, J. 1997 B447
Fyziologie gastrointestinálního traktu
Švíglerová, J., Slavíková, J. 2013 D92
Fyziologie krve a základy imunity
Chottová Dvořáková, M., Mistrová, E. 2018 A11426
Fyziologie, 3. přepracované vydání
Rokyta, R. et al. 2016 A11467
Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů, 2. doplněné vydání
Mourek, J. 2012 A10585
Galerie historických osobností (České ošetřovatelství. Praktická příručka pro sestry; 7)
Staňková, M. 2001 A11482
Gastroenterologie a hepatologie
Zavoral, M., Venerová, J. a kolektiv 2007 A11052
Gastroenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry
Lukáš, K. a kol. 2005 A10627
Gastroenterologie a hepatologie: učebnice
Lukáš, K., Žák, A. a kolektiv 2007 A10721
Gastroskopie
Keil, R. a kol. 2006 A10784
General and Inorganic Chemistry for Medical Students
Černý, R. 1993 B504
Genetická praktika
Reischig, J. 1997 B410
Genetics: Human Aspects, 2nd edition
Mange, A., P., Mange, E., J. 1990 A9911
Genetika v klinické praxi. I.
Brdička, R. 2014 A11297
Genetika v klinické praxi. II.
Brdička, R., Didden, W. 2015 A11297
Geriatrie od A do Z pro sestry
Schuler, M., Oster, P. 2010 A10956
Gramatika a slovník: elementary
Šmíra, Z. 1998 A10406
Gramatika a slovník: new elementary
Šmíra, Z. 2000 A10406
Gramatika a slovník: new pre-intermediate
Šmíra, Z. 2001 A10406
Gramatika a slovník: pre-intermediate
Šmíra, Z. 1996 A10406
Grant's Atlas of Anatomy, 10th edition
Agur, A., M., R., Lee, M., J. 1999 A9910
Grant's Dissector, 11th edition
Sauerland, E., K. 1994 A9904
Gray's Anatomy for Students
Drake, R., L., Vogl, W., Mitchell, A., W., M. 2005 A10572
Gynecology Illustrated, 5th edition
Hart, D., M., Norman, J. 2000 A10092
Gynekologie
Macků, F. 1996 B438
Gynekologie
Macků, F. 2000 B438
Gynekologie pro posluchače stomatologického směru
Macků, J., Bendl, J. 1996 D109
Gynekologie, 1. vydání, dotisk
Citterbart, K. et al. 2001 A10446
Gynekologie, 2. doplněné a přepracované vydání
Rob, L., Martan, A., Citterbart, K. et al. 2008 A10446
Harperova biochemie, 4. české vydání
Murray, R., K., Granner, D., K., Mayes, P., A., Rodwell, V., W. 2002 A10250
Harper's Illustrated Biochemistry, 26th edition
Murray, R., K., Granner, D., K., Mayes, P., A., Rodwell, V., W. 2003 A9977
Harrison's Manual of Medicine, 15th edition
Braunwald, E., Fauci, A., S., et al. 2001 A10486
Harrison's Principles of Internal Medicine, vol. 1, 15th edition
Braunwald, E., Fauci, A., S., et al. 2001 A9123
Harrison's Principles of Internal Medicine, vol. 2, 15th edition
Braunwald, E., Fauci, A., S., et al. 2001 A9123
Headway: elementary: teacher's book
Soar L., Soar J. 1993 A10406
Headway: elementary: workbook with key
Soar L., Soar J. 1993 A10406
Headway: pre-intermediate: teacher's book, incl. test booklet
Soar J., Soar L. 1991 A10406
Headway: pre-intermediate: workbook with key
Soar J., Soar L. 1991 A10406
Hematológia a transfuziológia: učebnica
Kubisz, P. a kolektiv 2006 A10683
Hematologie: přehled maligních hematoonkologických onemocnění, 2. doplněné a zcela přepracované vydání
Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. a kolektiv 2008 A10781
Hematologie: Vnitřní lékařství, díl IIIb
Kozák, T. 2001 A10448
Hemochromatóza
Horák, J. a kolektiv 2010 A10954
Hepatologie, 3. vydání 2018
Hůlek, P., Urbánek, P. a kolektiv 2018 A10957
Hepatologie, CD-ROM
Ehrmann, J., Hůlek, P. a kolektiv 2010 A10957
Hepato-pankreato-biliární chirurgie
Skalický, T., Třeška, V., Šnajdauf, J., Kala, Z. a kolektiv 2011 A11243
Histologický atlas
Martínek, J., Vacek, Z. 2009 A10827
Histologie, překlad 3. vydání
Lüllmann-Rauch, R. 2012 A11327
Histopatologický atlas
Brychtová, S., Hlobilková, A. 2008 A10769
Hlavní symptomy v medicíně: praktická příručka pro lékaře a studenty
Hehlmann, A. 2010 A10938
Hodnocení kvality života: pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum
Gurková, E. 2011 A11062
Hormony a jejich působení
kolektiv autorů 2013 B534
Hrtan. Rakovina hrtanu. Ošetřování po totální laryngektomii.
Slouka, D. et al. 2016 A11344
Human Nervous System, the: Introduction and Review, 4th edition
Noback, C., R., Strominger, N., L., Demarest, R., J. 1991 A9964
Human Physiology and Mechanisms of Disease, 5th edition
Guyton, A., C. 1992 A10014
Human physiology, 8th edition
Vander, A., Sherman, J., Luciano, D. 2001 A10094
Hygiena a epidemiologie pro ambulatní praxi
Podstatová, R. 2010 A10989
Hygiena a epidemiologie: učební texty k seminářům a praktickým cvičením pro studijní obor zubní lékařství
Bencko, V. a kolektiv 2006 D516
Hygiena výživy a nutriční epidemiologie
Kudlová, E. a kolektiv autorů 2009 D106
Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví
Müllerová, D. a kolektiv 2014 A11273
Hygiene & Epidemiology: Selected Chapters
Bencko, V. & co workers 2007 D93
Hygienicko-epidemiologický režim zubní a ortodontické ordinace
Matoušková, I., Jurásková Sedlatá E. 2017 A11422
Hypertenze, 5. aktualizované vydání
Widimský, J. a kol. 2019 A11487
Hypotyreóza: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 20
Zamrazil, V. 2007 A10786
Chemické názvosloví, aktualizované, zcela přepracované a rozšířené vydání
Hiršová, D. 2004 B513
Chemie 2019: modelové otázky k přijímacím zkouškám: určeno pro uchazeče o studium všeobecného a zubního lékařství
Babuška, V., Kulda, V. 2019 D99
Chemistry for Changing Times, 11th edition
Hill, J., W., Kolb, D., K. 2007 A10005
Chirurgická léčba karcinomu prsu
Coufal, O., Fait, V. a kolektiv 2011 A11049
Chirurgická propedeutika, 3. přepracované a doplněné vydání
Zeman, M., Krška, Z. a kolektiv 2011 A10297
Chirurgie extrakraniálního řečiště
Podlaha, J. 2006 A10701
Chirurgie jater
Skalický, T., Třeška, V., Šnajdauf, J. a kolektiv 2004 A10811
Chirurgie srdečních chlopní (... nejen pro kardiochirurgy) ve 200 vyobrazeních
Dominik, J., Žáček, P. 2008 A10819
Chirurgie v extrémních podmínkách: odborný průvodce pro lékaře a zdravotníky na zahraničních praxích
Hájek, M. a kolektiv 2015 A11385
Chirurgie v kostce
Ferko, A., Vobořil, Z., Šmejkal, K., Bedrna, J. 2002 A10806
Chirurgie vyššího věku
Šváb, J. a kolektiv 2008 A10820
Chirurgie: pro bakalářské studium ošetřovatelství
Valenta, J., Šebor ml., J., et al. 2003 D82
Chorobné znaky a příznaky
Lukáš, K., Žák, A. a kolektiv 2010 A10946
Chorobné znaky a příznaky 2
Lukáš, K., Žák, A. a kolektiv 2011 A10946
Chorobné znaky a příznaky: diferenciální diagnostika
Lukáš, K., Žák, A. a kolektiv 2017 A11424
Chronická obstrukční plicní nemoc: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 11
Kašák, V. 2006 A10786
Chřipka: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 9
Beran, J., Havlík, J. 2005 A10786
Churchill's Pocketbook of Differential Diagnosis
Raftery, A., T., Lim, E. 2001 A10578
Idiopatická plicní fibróza: informace (nejen) pro pacienty a jejich blízké
Šterclová, M. a kol. 2016 A11388
Illustrated Textbooks of Paediatrics, 4th edition
Lissauer, T., Clayden, G. 2012 A10634
Immunology of the Respiratory Tract: Part 1: Introduction and Basic Concepts: Antigens, Allergens, Cells
Bergmann, K.-C. 1990 B453
Immunology of the Respiratory Tract: Part 2: Introduction and Basic Concepts: The Immune Response and Hypersensitivity Reaction
Bergmann, K.-C. 1990 B453
Immunology, 2nd edition
Hyde, R., M. 1992 A10001
Immunology, 4th edition
Hyde, R., M. 2000 A10001
Imunodeficience, 2. přepracované a doplněné vydání
Bartůňková, J., Šedivá, A., Janda, A. 2007 A10719
Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce: vybrané kapitoly
Madar, J., Ulčová-Gallová, Z. a kol. 2016 A11336
Imunologie: stručně, jasně, přehledně, 2. doplněné vydání
Jílek, P. 2019 A11280
Imunosupresiva v léčbě idiopatických střevních zánětů
Zbořil, V. a kolektiv 2007 A10718
Infekce v gynekologii: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 19
Mašata, J., Jedličková, A. a kolektiv 2006 A10786
Infekční lékařství
Beneš, J. 2009 A11190
Infekční lékařství: učební text pro studenty všeobecného lékařství
Husa, P., Krbková, L., Bartošová, D. a kol. 2011 B527
Infekční nemoci
Lobovská, A. 2002 A10749
Infekční nemoci, 2. rozšířené vydání
Havlík, J. et al. 2002 A10635
Informovaný souhlas: etické, právní, psychologické a klinické aspekty
Ptáček, R., Bartůněk, P., Mach, J. et al. 2017 A11396
Inkontinence moči u žen a její medikamentózní léčba: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 14
Martan, A. a kolektiv 2006 A10786
Inovativní zobrazovací metody
Ferda, J. et al. 2015 A11301
Instructor's Manual and Test Bank to Accompany Pathophysiology: Clinical Concepts of Disease Processes, 5th edition
Wilson, L., M., Price, S., A. 1997 A10015
Intenzívní medicína, 3. přepracoavé a rozšířené vydání
Ševčík, P., Matějovič, M., Černý, V., Chvachovec, K. et al. 2014 A10364
Intenzivní medicína: na principech vnitřního lékařství, 2. doplněné a přepracované vydání
Zadák, Z., Havel, E. a kolektiv 2017 A10747
Intenzivní péče v pediatrii
Novák, I. et al. 2008 A10936
Interna, 3. aktualizované vydání, sv. 1
Češka, R. a kolektiv 2020 A10990
Interna, 3. aktualizované vydání, sv. 2
Češka, R. a kolektiv 2020 A10990
Interna, 3. aktualizované vydání, sv. 3
Češka, R. a kolektiv 2020 A10990
Internal Organs: Color Atlas/Text of Human Anatomy, vol. 2
Lenhardt, H., Kahle, W., Platzer, W. 1993 A9907
Interní ošetřovatelství I
Šafránková, A., Nejedlá, M. 2006 A10692
Interní ošetřovatelství II
Šafránková, A., Nejedlá, M. 2006 A10692
Introduction to Medical Psychology: Doctor - Patient Communication
Beran, J., Sumcovová, P. 2005 D87
Introduction to surgery
Valenta, J., Gral, T. et al. 2002 A10465
Ischemické cévní mozkové příhody: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 29
Herzig, R. 2008 A10786
Jak dobře žít s nemocným srdcem
Špinar, J., Vítovec, J. a kolektiv 2007 A10722
Jak počítat sacharidy?
Rušavý, Z., Picková, K. a kolektiv 2018 A11438
Jednodenní chirurgie: one-day surgery: se souborem vybraných miniinvazivních operací na DVD, DVD-ROM
Czudek, S. a kolektiv 2009 A10846
Junqueirovy základy histologie, 1. české vydání
Mescher, A., L. 2018 A11401
Kapesní atlas dermatologie
Röcken, M., Schaller, M., Sattler, E., Burgdorf, W. 2018 A11407
Kapesní průvodce zdravotní sestry, 2. přepracované a rozšířené vydání
Doenges, M., E., Moorhouse, M., F. 2001 A10295
Kapesní slovník medicíny
Vokurka, M., Hugo, J. 2005 A10790
Kapitoly z hygieny: pro bakalářské medicínské studium
Zloch, Z. a kol. 2001 D79
Kapitoly z ošetřovatelské péče I, aktualizované a doplněné vydání
Mikšová, Z., Froňková, M., Hernová, R., Zajíčková, M. 2006 A10659
Kapitoly z ošetřovatelské péče II, aktualizované a doplněné vydání
Mikšová, Z., Froňková, M., Zajíčková, M. 2006 A10659
Kardioanestezie a perioperační péče v kardiochirurgii
Wagner, R. 2009 A10845
Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody: diagnostika, léčba, prevence, DVD
Hutyra, M., Šaňák, D., Bártková, A., Táborský, M. 2011 A11065
Kardiologie, 3. přepracované a doplněné vydání
Štejfa, M. a spolupracovníci 2007 A10809
Kardiologie, angiologie: Vnitřní lékařství, díl II
Hradec, J., Spáčil, J. 2001 A10449
Kardiologie: Hurstův manuál pro praxi, překlad 12. vydání
O'Rourke, R., A., Walsch, R., A., Fuster, V. a kolektiv 2010 A10999
Kardiometabolický syndrom: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 55
Rosolová, H. 2012 A10786
Kariologie
Minčík, J., Šatanová, M., Alexejenko, M. et al. 2014 A11412
Kasuistiky (nejen) z primární pediatrické praxe II.
Šebková, A. a kolektiv 2018 A11413
Klimakterická medicína: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 15
Fait, T. 2006 A10786
Klinická biochemie, 2. přepracované vydání
Racek, J. et al. 2006 A10274
Klinická dietologie
Svačina, Š. a kolektiv 2008 A10768
Klinická endokrinologie a zobrazovací diagnostika endokrinopatií
Brunová, J., Bruna, J. 2009 A10880
Klinická farmacie I
Vlček, J. Fialová, D. a kolektiv 2010 A10939
Klinická genetika, 6. vydání
Nussbaum, R., L., McInnes, R., R., Willard, H., F. 2004 A10639
Klinická imunologie a alergologie pro všeobecné praktické lékaře
Bartůňková, J., Panzner, P. 2019 A11464
Klinická kardiologie
Vojáček, J., Kettner, J. 2009 A11097
Klinická nefrologie, 1. vydání
Tesař, V., Schück, O. et al. 2006 A10697
Klinická neurologie: část speciální I
Bednařík, J., Ambler, Z., Růžička, E. a kolektiv 2010 A11051
Klinická neurologie: část speciální II
Bednařík, J., Ambler, Z., Růžička, E. a kolektiv 2010 A11051
Klinická neurooftalmologie
Otradovec, J. 2003 A10650
Klinická pediatrie, 2. vydání
Lebl, J., Janda, J., Pohunek, P., Starý, J. et al. 2014 A11293
Klinická propedeutika: pro studenty zdravotnických oborů
Nejedlá, M. 2015 A11313
Klíšťová encefalitida
Růžek, D. a kolektiv 2015 A11302
Kmenové buňky: biologie, medicína, filozofie
Filip, S., Mokrý, J., Hruška, I. 2006 A11296
Koloskopie
Falt, P., Urban, O., Vítek, P. a kolektiv 2015 A11324
Kompendium stomatologie I, 1. vydání
Šedý, J. 2012 A11304
Kompendium stomatologie II, 1. vydání
Šedý, J. 2016 A11304
Kompletní historie medicíny
Davies, G. 2012 A11397
Komunikace pro zdravotní sestry
Venglářová, M., Mahrová, G. 2006 A10685
Konzervační zubní lékařství
Stejskalová, J. et al. 2003 A10636
Kostní nádorová choroba
Adam, Z., Ševčík, P., Vorlíček, J., Mistrík, M. a kol. 2005 A10671
Kožní pigmentové projevy
Pizinger, K. 2003 A10547
Kožní změny u interních onemocnění
Cetkovská, P., Pizinger, K., Štork, J. 2010 A10962
Kumar & Clark's Clinical Medicine, 7th edition
Kumar, P., Clark, M. 2009 A10908
Langmanova lékařská embryologie, překlad 10. vydání
Sadler, T., W. 2011 A10993
Lasery při výkonech v ambulantní praxi
Slouka, D. et al. 2015 A11465
Laskavý průvodce po sociálních dávkách
Čeledová, L., Čevela, R. 2019 A11469
Lecture Notes on Diseases of the Ear, Nose and Throat, 8th edition
Bull, P., D. 1996 A10152
Lecture Notes on Infectious Diseases, 6th edition
Mandal, B., K., Wilkins, E., G., L. et al. 2004 A10148
Lecture Notes on Pharmacology, 2nd edition
Grundy, H., F. 1990 A10021
Lecture Notes: Epidemiology & Public Health Medicine, 5th edition
Farmer, R., Lawrenson, R. 2004 A10755
Lectures Notes on Clinical Biochemistry, 6th edition
Smith, A., F., Beckett, G., J., Walker, S., W., Rae, P., W., H. 1998 A10247
Lectures Notes on Clinical Pharmacology, 4th edition
Reid, J., L., Rubin, P., C., Whiting, B. 1992 A10222
Lectures Notes on Clinical Pharmacology, 5th edition
Reid, J., L., Rubin, P., C., Whiting, B. 1996 A10222
Léčba bolesti v primární péči
Rokyta, R. 2017 A11402
Léčba bolesti: současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů, 3. přepracované a doplněné vydání
Hakl, M. a kolektiv 2019 A11452
Léčba inzulínem
Brož, J. a kolektiv 2015 A10816
Léčba kardiovaskulárních onemocnění
Vítovec, J., Špinar, J., Špinarová, L., Ludka, O. a kolektiv 2018 A11408
Léčba onemocnění čelistního kloubu
Machoň, V. a kolektiv 2008 A10799
Lee's Synopsis of Anaesthesia, 13th edition
Davies, N., J., H., Cashman, J., N. 2006 A10285
Lékař a právo: praktická příručka pro lékaře a zdravotníky
Mach, J. 2010 A10991
Lékařská etika
Šimek, J. 2015 A11322
Lékařská fyziologie
Kittnar, O. a kolektiv 2011 A11031
Lékařská fyziologie, 4. přepracované a doplněné vydání
Trojan, S. a kol. 2003 A10044
Lékařská chemie: vybrané úvodní kapitoly
Habermann, V. 2011 B498
Lékařská laboratorní diagnostika
Kopáč, J. 2004 A10907
Lékařská mikrobiologie
Bednář, M., Fraňková, V., Schindler, J., Souček, A., Vávra, J. 1996 A10238
Lékařská mikrobiologie obecná, 2. přepracované vydání
Votava, M. 2005 A10653
Lékařská mikrobiologie speciální
Votava, M. a kolektiv 2003 A10652
Lékařská první pomoc
Šín, R., Štourač, P., Vidunová, J. et al. 2019 A11472
Lékařská první pomoc, 2. doplněné a přepracované vydání
Pokorný, J. 2010 A11054
Lexicon medicum, 2. doplněné a rozšířené vydání
Kábrt, J., Kábrt, J., jr. 2001 A9362
Lexikon očkování
Beran, J., Havlík, J. a kol. 2008 A10876
Lexikon operačních výkonů
Šimša, J. a kol. 2018 A11439
Lidé Univerziry Karlovy / People of Charles University
Svačina, Š., John, C. 2016 A11415
Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu
Šamánková, M. a kolektiv 2011 A11044
Lidské tělo: obrazový atlas latinsko-česko-anglický, 2. vydání
Hutchinson, M., Mallatt, J., Marieb, E., N. 2013 A11387
Locomotor System: Color Atlas/Text of Human Anatomy, vol. 1
Platzer, W., Lenhardt, H., Kahle, W. 1992 A9906
Lokální mykózy: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 31
Jedličková, A., Mašata, J., Skořepová, M. 2008 A10786
Lymeská borelióza, 3. doplněné a přepracované vydání
Bartůněk, P. a kolektiv 2006 A10160
Magistraliter receptura v dermatologii
Sklenář, Z. et al. 2009 A10841
Magistraliter receptura ve stomatologii, 2. korigované vydání
Sklenář, Z., Ščigel, V. 2019 A11444
Maligní onemocnění, psychika a stres: příběhy pacientů s komentářem psychologa
Adam, Z., Klimeš, J., Pour, L. et al. 2019 A11447
Malý atlas obvazových technik
Páral, J. 2008 A10807
Management chronických ran
Hlinková, E., Nemcová, J., Huľo, E. a kolektiv 2019 A11450
Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví: metodika prevence, identifikace a analýza
Pokorná, A. a kolektiv 2019 A11460
Management v ošetřovatelství
Plevová a kolektiv 2012 A11229
Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry
Hekelová, Z. 2012 A11215
Markova farmakoterapie vnitřních nemocí, 5. zcela přepracované a doplněné vydání
Marek, J., Vrablík, M. 2019 A10056
McMinn's Colour Atlas of Human Anatomy, 5th edition
Abrahams, P., H., Marks Jr, S., C., Hutchings, R., T. 2003 A10535
Medical Cell Biology, 3rd editon
Goodman, S., R. et al. 2008 A10763
Medical English 1, Anatomy of the Human Body, 3. přepracované vydání
Holá, A., Kopřivová, T. 2016 B508
Medical English 2, Medicine and Health Care, 2. přepracované vydání
Holá, A. 2017 B508
Medical Epidemiology, 2nd edition
Greenberg, R., S., daniels, S., R., Flanders, W., D. et al. 1996 A10081
Medical Genetics
Young, I., D. 2010 A11144
Medical Genetics at a Glance
Pritchard, D., J., Korf, B., R. 2006 A10710
Medical Chemistry: Laboratory Manual
Černý, R., Kotyza, J., Černá, E. 1995 B502
Medical Microbiology, 5th edition
Murray, P., R., Rosenthal, K., S., Pfaller, M., A. 2005 A10002
Medicína a právo
Mach, J. 2006 A10709
Medicínská biofyzika, 2. zcela přepracované a doplněné vydání
Navrátil, L., Rosina, J. a kol. 2019 A10612
Memorix anatomie, 4. vydání
Hudák, R., Kachlík, D. a kolektiv 2017 A11306
Memorix anatomy, 1st edition
Hudák, R., Kachlík, D., Volný, O. a kolektiv 2015 A11305
Memorix histologie, 2. doplněné vydání
Balko, J., Tonar, Z., Varga, I. a kolektiv 2017 A11347
Memorix Histology
Balko, J., Tonar, Z., Varga, I. et al. 2018 A11423
Memorix neurologie, překlad 4. vydání
Berlit, P. 2007 A10759
Memorix zubního lékařství: překlad 3. zcela přepracovaného vydání
Weber, T. 2012 A10676
Mentální hygiena
Kružej, E. 1998 B477
Metabolism at a Glance, 3rd edition
Salway, J., G. 2004 A10607
Methods in Biochemistry: Laboratory Manual
Černý, R., Kotyza, J., Černá, E. 1995 B503
Metody molekulární biologie
Šmarda, J., Doškař, J., Pantůček, R. et al. 2005 A10713
Mezinárodní akreditační standardy pro dlouhodobou péči: komentovaný oficiální překlad
Joint Commission International 2005 A10629
Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice, překlad 3. vydání
Joint Commission International 2008 A10834
Mezinárodní akreditační standardy pro zdravotní transport: komentovaný oficiální překlad
Joint Commission International 2005 A10629
Migréna: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 28
Mastík, J. 2007 A10786
Mikrobiologie: pro studenty zdravotnických oborů
Schindler, J. 2010 A10921
Mimojícnové projevy refluxní choroby
Zeleník, K., Čáp, P., Chlumský, J. et al. 2013 A11486
Mimsova lékařská mikrobiologie, 5. vydání
Goering, R., V., Dockrell, H., M., Zuckerman, M. et al. 2016 A11334
Modely ošetřovatelství v kostce
Pavlíková, S. 2006 A10649
Moderní farmakoterapie v nefrologii: racionální volba účinné a bezpečné medikace
Tesař, V., Vachek, J. a kol. 2018 A11456
Moderní gynekologie
Roztočil, A. a kolektiv 2011 A11071
Moderní molekuly v onkologii
Vokurka, S., Hugo, J. 2019 A11457
Moderní porodnictví
Roztočil, A. a kolektiv 2008 A10780
Moderní postupy v sexuologii
Fiala, L., Zvěřina, J. (eds.) 2019 A11484
Molecular Cell Biology, 5th edition
Lodish, H., Berk, A. et al. 2004 A9905
Molekulární medicína
Slabý, O. et al. 2015 A11295
Monitorování krevního tlaku v klinické praxi a biologické rytmy
Homolka, P. a kolektiv 2010 A10953
Morfologie zubů kreslení a modelování zubů, 4. nezměněné vydání
Hecová, H., Monhartová, K. 2019 B507
Mosby's Dental Dictionary, CD-ROM
Zwemer, T. et al. 2004 A10603
Motolkomix: komiks o studiu medicíny
Kalina, A. 2018 A11406
Multidetektorová výpočetní tomografie srdce
Baxa, J., Ferda, J. 2012 A11493
Multidetektorová výpočetní tomografie: perfuzní vyšetření
Mírka, H., Ferda, J. 2015 A11329
Multikulturní ošetřovatelství I
Ivanová, K., Špirudová, L., Kutnohorská, J. 2005 A10654
Multikulturní ošetřovatelství II
Špirudová, L., Tomanová, D., Kudlová, P., Halmo, R. 2006 A10654
Muslimský pacient: principy diagnostiky, terapie a komunikace
Hájek, M., Bahbouh, Ch. 2016 A11355
Nádory podjaterní oblasti: diagnostika a léčba
Kala, Z., Kiss, I., Válek, V. a kolektiv 2009 A10914
Nádory varlat
Abrahámová, J., Povýšil, C., Dušek, L. a kolektiv 2008 A10828
Naléhavé stavy v pneumologii, 2. rozšířené vydání
Kašák, V., Koblížek, V. a kol. 2009 A10879
National Geographic: Česko
--- 2020 C625
Neinvazivní karcinomy prsu
Pavlišta, D. a kolektiv 2008 A10831
Nelson Essentials of Pediatrics, 7th edition
Marcdante, K., J., Kliegman, R., M. 2015 A10114
Němčina pro lékaře
Mokrošová, I., Baštová, L. 2009 A10888
Nemoci dětského věku
Stožický, F., Pizingerová, K. 2003 B459
Neodkladná resuscitace
Cvachovec, K., Cvachovcová, M. 1998 A10244
Neodkladné stavy do kapsy
Felix, O. 2019 A11466
Neonatologie
Dort, J., Dortová, E., Jehlička, P. 2018 D101
Neonkologická hematologie, 2. doplněné a zcela přepracované vydání
Penka, M., Buliková, A. a kolektiv 2009 A10891
Neplodnost - útok imunity
Ulčová-Gallová, Z. 2006 A11335
Nervous System and Sensory Organs: Color Atlas/Text of Human Anatomy, vol. 3
Kahle, W., Frotscher, M. 2003 A9908
Nespavost a jiné poruchy spánky: pro nelékařské zdravotnické obory
Borzová, C. a kolektiv 2009 A10889
Netter's Obstetrics, Gynecology and Women's Health
Smith, R., P. 2002 A10605
Netterův anatomický atlas člověka, překlad 6. vydání
Netter, F., H. 2016 A10610
Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče
Tyll, T., Dostálová, V., Netuka, D. a kol. 2014 A11340
Neuroendokrinní nádory: klinické pohledy
Louthan, O. 2006 A10643
Neurogenetika svalových dystrofií a kongenitálních myopatií
Maříková, T. a kolektiv 2004 A10987
Neurogenní zánět
Kopřiva, F. a kol. 2009 A10877
Neurochirurgie
Navrátil, L. a kolektiv 2012 D96
Neurochirurgie: přítisk
Plas, J. et al. 2000 A10445
Neurological Examination: Made Easy, 3rd edition
Fuller, G. 2004 A10069
Neurologická diferenciální diagnostika, překlad 5. přepracovaného a doplněného vydání
Mumenthaler, M., Bassetti, C., Daetwyler, C. 2008 A10808
Neurologické vyšetření snadno a rychle
Fuller, G. 2008 A10766
Neurologie
Růžička, E., Šonka, K., Marusič, P., Rusina, R. a kolektiv 2019 A11476
Neurologie pro studium a praxi
Seidl, Z., Obenberger, J. 2004 A10801
Neurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi
Pfeiffer, J. 2007 A10802
Neurologie: pro studenty lékařské fakulty
Ambler, Z. 2004 D76
Neuromodulace
Houdek, M. a kolektiv 2007 A10753
Neurosurgery: an Introductory Text
Black, P., Rossitch, E. 1995 A10272
New Headway: elementary: student's book, 3rd edition
Soar L., Soar J. 2007 A10406
New Headway: elementary: teacher's book, 3rd edition
Soar L., Soar J. 2006 A10406
New Headway: elementary: workbook with key, 3rd edition
Soar L., Soar J. 2006 A10406
New Headway: intermediate: student's book: the new edition
Soar, L, Soar, J. 2003 A10406
New Headway: intermediate: workbook with key: the new edition
Soar, L, Soar, J. 2003 A10406
New Headway: pre-intermediate: student's book
Soar J., Soar L. 2000 A10406
New Headway: pre-intermediate: teacher's book
Soar J., Soar L. 2000 A10406
New Headway: pre-intermediate: workbook with key
Soar J., Soar L. 2000 A10406
New Headway: upper-intermediate: student's book
Soar L., Soar J. 2003 A10406
New Headway: upper-intermediate: teacher's book
Soar L., Soar J. 2003 A10406
New Headway: upper-intermediate: workbook with key
Soar L., Soar J. 2003 A10406
Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví
Čeledová, L., Holčík, J. a kolektiv 2017 A11399
Novinky v gastroenterologii a hepatologii
Špičák, J. a kolektiv 2008 A10760
O parazitech a lidech
Votýpka, J., Kolářová, I., Horák, P. a kol. 2018 A11451
Obecná biologie: praktická cvičení
Reischig, J., Korabečná, M., Kufner, P., Hatina, J. 2003 B476
Obecná biologie: pro lékařské fakulty
Nečas, O. a kol. 2000 A10281
Obecná fyziologie vzrušivých tkání
Pučelík, P. 1984 B383
Obecná genetika: praktická cvičení
Reischig, J. 1999 B475
Obecná kineziologie
Dylevský, I. 2007 A10742
Obecná neurologie a vyšetřovací metody v neurologii
Kaňovský, P., Bártková, A. a kol. 2019 A11470
Obecná onkologie
Büchler, T. a kolektiv 2019 A11474
Obecná onkologie a podpůrná léčba
Adam, Z., Vorlíček, J., Koptíková, J. 2003 A10548
Obecná patologická fyziologie
Nečas, E. a spolupracovníci 2009 A10352
Obecná patologie
Povýšil, C., Šteiner, I. et al. 2011 A11063
Obecná psychiatrie
Zvolský, P. a kolektiv 2003 D88
Obrazový atlas chorobných stavů: diferenciální diagnostika
Topinková, E. 2006 A10803
Obstetrics Illustrated, 7th edition
Hanretty, K., P. 2010 A10093
Obstrukční syndrom spánkové apnoe
Slouka, D. et al. 2016 A11343
Occupational & Environmental Medicine, 2nd edition
LaDou, J. 1997 A10291
Oceňování a prodej privátní zubní a lékařské praxe: 2. aktualizované, doplněné a rozšířené vydání
Krabec, T. 2015 A11317
Oční lékařství
Kuchynka, P. a kolektiv 2007 A10752
Oční lékařství, 2. přepracované vydání
Rozsíval, P. et al. 2017 A10700
Oční propedeutika
Hornová, J. 2011 A11067
Oční záněty: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 25
Boguszaková, J., Říhová, E., Krásný, J. 2007 A10786
Oftalmologie: pro pregraduální a postgraduální přípravu
Heissigerová, J. a kol. 2018 A11425
Ochrana a podpora zdraví
Komárek, L. a kol. 2011 B527
Onemocnění slinivky břišní
Krška, Z. 2019 A11498
Onkogynekologie, CD-ROM
Cibula, D., Petruželka, L. a kolektiv 2009 A10890
Ophthalmology: a Pocket Textbook Atlas, 2nd edition
Lang, G. 2007 A11022
Opioidy
Kozák, J., Lejčko, J., Vrba, I. a kol. 2018 A11453
Orthodontics: selected chapters
Šubrtová, I. 2000 B487
Orthopaedics and Fractures, 3rd edition
Duckworth, T. 1995 A10606
Ortodoncie
Kamínek, M. et al. 2014 A11394
Ortodoncie: pro studenty zubního lékařství
Weberová, Z., Ramanathan, C. 2008 A11105
Ortopedická traumatologie
Koudela, K. a kol. 2002 D81
Ortopedie
Koudela, K. a kol. 2003 A10537
Ortopedie, 2. přepracované a doplněné vydání
Dungl, P. a kolektiv 2014 A10631
Osteoporóza a její léčba, 2. rozšířené vydání: farmakoterapie pro praxi, sv. 35
Broulík, P. 2009 A10786
Osteoporóza a ostatní nejčastější metabolická onemocnění skeletu
Vyskočil, V. 2009 A10961
Osudové osmičky: československé dvacáté století očima vzpomínek = Fateful eights: recollections of the Czechoslovak twentieth century
Raška, F. (ed.) 2018 A11475
Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách
Marečková, J. 2006 A10706
Ošetřovatelské problémy a základy hemoterapie
Vokurka, S. 2005 A10933
Ošetřovatelství - interna: pracovní sešit, 1. díl
Filipová, T. 2010 A10958
Ošetřovatelství - interna: pracovní sešit, 2. díl
Filipová, T. 2010 A10958
Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty: pracovní sešit I., 1. díl
Hůsková, J., Kašná, P. 2009 A10848
Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty: pracovní sešit II., 1. díl
Hůsková, J., Kašná, P. 2009 A10848
Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty: pracovní sešit II., 2. díl
Hůsková, J., Kašná, P. 2009 A10848
Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty: pracovní sešit II., 3. díl
Hůsková, J., Kašná, P. 2009 A10848
Ošetřovatelství I
Plevová, I. a kolektiv 2011 A11059
Ošetřovatelství II
Plevová, I. a kolektiv 2011 A11059
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - chirurgie: pracovní sešit, 1. díl
Filipová, T., Smetanová, M. 2011 A11037
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy: 2. ročník, 2. díl
Kelnarová, J. a kolektiv 2009 A10886
Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty II: pediatrie, chirurgie
Slezáková, L. a kolektiv 2007 A10720
Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III: gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie
Slezáková, L. a kolektiv 2007 A10720
Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty: 1. ročník
Kelnerová, J., Cahová, M., Křesťanová, I., Křiváková, M., Kovářová, Z.2009 A10823
Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty: 2. ročník, 1. díl
Kelnarová, J. a kolektiv 2009 A10823
Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, 2. přepracované a doplněné vydání
Slezáková, L. a kolektiv 2017 A10994
Ošetřovatelství v chirurgii I
Slezáková, L. a kolektiv 2010 A10947
Ošetřovatelství v chirurgii II
Slezáková, L. a kolektiv 2010 A10947
Ošetřovatelství v intenzivní péči
Kapounová, G. 2007 A10738
Ošetřovatelství ve vybraných oborech: dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie
Nováková, I. 2011 A11036
Otoneurologie a tinitologie, 2. doplněné vydání
Hahn, A. 2015 A11370
Otorhinolaryngology
Slouka, D. et al. 2018 A11433
Otorinolaryngologie
Slouka, D. et al. 2018 A11432
Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi, 2. doplněné a aktualizované vydání
Hahn, A. a kolektiv 2018 A10727
Outline of Ophthalmology, 2nd edition
Coakes, R., Sellors, P., H. 1997 A10104
Outlines of Embryology, 3rd revised edition
Slípka, J., Tonar, Z. 2019 D95
Outlines of Histology
Slípka, J. 2016 D86
Oxford Handbook of Clinical Medicine, 6th edition
Longmore, M., Wilkinson, I., B., Rajagopalan, S. 2004 P336
Paliativní péče: pro sestry všech oborů
O'Connor, M., Aranda, S. 2005 A10623
Paměť a její poruchy: paměť z hlediska neurovědního a klinického
Hort, J., Rusina, R. a kol. 2007 A10878
Pathophysiology
Hulín, I. et al. 1997 A10258
Pathophysiology of Disease: an Introduction to Clinical Medicine, 2nd edition
McPhee, S., J., Lingappa, V., R., Ganong, W., F., Lange, J., D. 1997 A10089
Pathophysiology: Clinical Concepts of Disease Processes, 6th edition
Price, S., A., Wilson, L., M. 2003 A10015
Pathophysiology: Laboratory Exercises
Sobotka, P. et al. 2006 B484
Pathophysiology: Laboratory Exercises
Sobotka, P. et al. 2013 B531
Patobiochemie ve schématech
Kalousová, M. a kolektiv 2006 A10645
Patofyziológia
Hulín, I. et al. 1998 A10226
Patologická fyziologie
Fölsch, U., R., Kochsiek, K., Schmidt, R., F. 2003 A10632
Patologická fyziologie orgánových systémů, část I
Nečas, E. a spolupracovníci 2009 A10602
Patologická fyziologie orgánových systémů, část II
Nečas, E. a spolupracovníci 2009 A10602
Patologická fyziologie: praktikum
Sobotka, P. a kol. 2012 B445
Patologie 1
Zámečník, J. 2019 A11478
Patologie 2
Zámečník, J. 2019 A11478
Patologie 3
Zámečník, J. 2019 A11478
Patologie, 2. doplněné vydání
Mačák, J., Mačáková, J. 2012 A10559
Patomorfologie chorob kostí a kloubů
Povýšil, C. et al. 2017 A11395
Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost
Mlýnková, J. 2011 A11060
Pečovatelská služba a individuální plánování: praktický průvodce
Hauke, M. 2011 A11043
Pečovatelství: učebnice pro obor sociální péče - pečovatelská činnost, 1. díl
Mlýnková, J. 2010 A10978
Pediatrická propedeutika, 3. přepracované a rozšířené vydání
Bláhová, K., Fencl, F., Lebl, J. et al. 2019 A11492
Pediatrie
Bayer, M. 2011 A11053
Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory
Klíma, J. a kolektiv 2016 A11372
Pediatrie, překlad 6. vydání, 2. české vydání
Muntau, A., C. 2014 A10838
Periodontology at a Glance
Clerehugh, V., Tugnait, A., Genco, R., J. 2009 A10924
Pharmacology Condensed, 2nd edition
Dale, M., M., Haylett, D., G. 2009 A10764
Pharmacology, 5th edition
Rang, H., P., Dale, M., M., Ritter, J., M., Moore, P., K. 2003 A10123
Pharmindex kompendium 2001
kolektiv autorů 2001 A10097
Physical Examination in Internal Medicine
Chrobák, L., Gral, T., et al. 2003 A10534
Physics for Career Education, 7th edition
Ewen, D., Schurter, N. 2002 A10023
Plicní lékařství
Teřl, M., Krákorová, G., Pešek, M. a kolektiv 2004 B500
Pneumologie: Vnitřní lékařství, díl IIIa
Zatloukal, P., Fiala, P., Votruba, J. et al. 2001 A10447
Pneumologie: vybrané kapitoly pro praxi
Kolek, V., Kašák, V. a kol. 2010 A10985
Pneumonologie v praxi
Votava, V. 1996 A10237
Pneumoonkologie v kazuistikách: úspěchy a kontroverze v hrudní onkologii
Pešek, M. a kol. 2018 A11440
Pocket Atlas of Human Anatomy, 5th revised edition
Dauber, W. 2007 A10088
Pocket Guide to Diagnostic Tests, 4th edition
Nicoll, D., McPhee, S., J., Pignone, M. 2004 A10575
Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče
Vondráček, L., Vondráček, J. 2003 A10648
Pokroky v endokrinologii
Stárka, L. a kolektiv 2007 A10782
Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro pomáhající profese
Čírtková, L., Vitoušová, P. a kolektiv 2007 A10724
Poranění cévního systému
Moláček, J., Třeška, V., Baxa, J., Kural, T., Duras, P. 2016 A11357
Porodnické operace
Doležal, A. a kolektiv 2007 A10725
Porodnictví
Čech, E., Hájek, Z., Maršál, K., Srp, B. a kolektiv 1999 A10329
Porodnictví
Macků, F. 1996 B441
Porodnictví, 3. zcela přepracované a doplněné vydání
Hájek, Z., Čech, E., Maršál, K. a kolektiv 2014 A10329
Poruchy dýchání ve spánku
Betka, J., Kubíčková, J., Klozar, J. et al. 2019 A11485
Postižení dutiny ústní a trávicího traktu onkologických pacientů
Vokurka, S. a kolektiv 2016 A11389
Postižení dutiny ústní onkologických pacientů
Vokurka, S et al. 2014 A11272
Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře: manuál pro praxi v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstannosti
Čeledová, L., Čevela, R., Bosák, M. 2015 A11328
Posudkové lékařství: vybrané kapitoly
Čevela, R., Čeledová, L., Zvoníková, A. 2010 A10940
Potravinová alergie: jak na ni
Fuchs, M. et al. 2019 A11497
Pracovní lékařství II.: nemoci z povolání
kolektiv autorů 1996 A10227
Pracovní lékařství: základy primární pracovnělékařské péče
kol. autorů 2005 A10641
Practical Procedures in Anesthesia and Critical Care
Baskett, P., J., F., Dow, A., Nolan, J., Maull, K. 1995 A10084
Praktická anesteziologie, 2. přepracované a doplněné vydání, DVD-ROM
Málek J. a kolektiv 2016 A11061
Praktická diabetologie, 4. rozšířené vydání
Pelikánová, T., Bartoš, V. a kolektiv 2010 A10835
Praktická nefrologie, 2. zcela přepracované a doplněné vydání
Teplan, V. a kol. 2006 A10315
Praktická pediatrie: obvyklé diagnostické a léčebné postupy na Pediatrické klinice v Motole
Lebl, J., Janda, J., Pohunek, P. 2008 A11087
Praktická pneumologie
Pešek, M. a kolektiv 2020 A11500
Praktické cvičení z lékařské chemie I.
Humlová, A., Balvín, M. 1999 B479
Praktické návody k hodnocení EKG křivek
Haman, P. 1993 B493
Praktické postupy v anestezii, 2. přepracované a doplněné vydání
Jindrová, B., Stříteský, M., Kunstýř, J. a kolektiv 2016 A11089
Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví: pro přípravu ke specializačním zkouškám
Dubová, O., Zikán, M. 2019 A11441
Praktický slovník medicíny, 11. aktualizované vydání
Vokurka, M., Hugo, J. 2015 A10259
Praktikum z klinické biochemie a enzymologie
Kotyza, J., Černý, R., Černá, E., Švarc, V., Racek, J. 1999 B478
Právní minimum pro sestry: příručka pro praxi
Vondráček, L., Wirthová, V. 2009 A10920
Preclinical Periodontology
Slezák, R. 2007 A11108
Preklinická parodontologie
Slezák, R. 2007 A11107
Preklinická pediatrie, 2. přepracované vydání
Lebl, J., Provazník, K., Hejcmanová, L. et al. 2007 A11294
Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad: porodnictví krok za krokem, sv. 5
Polák, P., Loucký, J., Tomek, V. 2017 A11392
Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi
Maďar, R., Podstatová, R., Řehořová, J. 2006 A10703
Prevence ve stomatologii, 2. rozšířené vydání
Kilian, J. et al. 1999 A10275
Preventive Medicine and Public Health, 2nd edition
Cassens, B., J. 1992 A10251
Preventivní stomatologie
Limeback, H. 2017 A11420
Primoimplantace totální náhrady kolenního kloubu
Koudela, K. jr., Koudela, K. sr., Koudelová, J. a kolektiv 2016 A11359
Principles and Practice of Medicine, the, 22nd edition
Harvey, A., M., Johns, R., J., McKusick, V., A. et al. 1988 A10020
Principles and Practice of Medicine, the, 23rd edition
Stobo, J., D., Hellmann, D., B., Ladenson, P., W., et al. 1996 A10207
Principy válečné chirurgie
Klein, L., Ferko, A. a kol. 2005 A10608
Principy zdravotního pojištění
Němec, J. 2008 A10787
Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí, 2. přepracované a doplněné vydání
Špinar, J., Ludka, O. a kolektiv 2013 A10779
Propedeutika vnitřního lékařství, nové, zcela přepracované vydání doplněné testy
Chrobák, L. a kol. 2007 A10215
Propedeutika vnitřního lékařství, nové, zcela přepracované vydání doplněné testy
Chrobák, L. a kol. 2007 A10215
Propedeutika vybraných klinických oborů
Třeška, V. a kolektiv 2003 A10500
Protetika I, 4. přepracované a rozšířené vydání
Strub, J., R., Kern, M., Türp, J., C., et al. 2015 A11367
Protetika II, 4. přepracované a rozšířené vydání
Strub, J., R., Kern, M., Türp, J., C., et al. 2016 A11367
Protetika III, 4. přepracované a rozšířené vydání
Strub, J., R., Kern, M., Türp, J., C., et al. 2016 A11367
Průduškové astma v dětském věku: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 23
Pohunek, P., Svobodová, T. 2007 A10786
Průvodce očkováním
Petráš, M. 2009 A10923
Průvodce sonografií: kapesní atlas
Block, B. 2005 A10804
První pomoc I: pro studenty zdravotnických oborů
Kelnarová, J., Toufarová, J., Sedláčková, J., Číková, Z. 2007 A10745
První pomoc II: pro studenty zdravotnických oborů
Kelnarová, J., Sedláčková, J., Toufarová, J., Číková, Z., Kelnarová, E2007 A10745
Přehled anatomie, 4. vydání
Naňka, O., Elišková, M. 2019 A11491
Přehled lékařské fyziologie, 1. české vydání
Ganong, W., F. 1995 A10176
Přehled lékařské fyziologie, 20. vydání
Ganong, W., F. 2005 A10176
Přehled topografické anatomie, 2. vydání
Kos, J. a kolektiv 2014 B149
Přírodní toxiny a jedy
Hrdina, V., Hrdina, R., Jahodář, L. et al. 2004 A11300
Příručka topografické pitvy
Fiala, P., Valenta, J. 2013 D100
Psychiatrická ošetřovatelská péče
Marková, E., Venglářová, M., Babiaková, M. 2006 A10668
Psychiatrie: minimum pro praxi, 5. vydání
Raboch, J., Pavlovský, P., Janotová, D. 2012 A11308
Psychiatrie: pro vyšší zdravotnické školy
Höschl, C. a kol. 1997 A10236
Psychiatry in Medical Practice, 3rd edition
Goldberg, D., Gask, L., Morris, R. 2008 A10284
Psychologie, 1. díl: pro studenty zdravotnických oborů
Kelnarová, J., Matějková, E. 2010 A10941
Radiodiagnostika: kapitoly z klinické praxe
Vyhnálek, L. a kol. 1998 A10230
Radiochirurgie gama nožem : principy a neurochirurgické aplikace
Liščák, R. a kolektiv 2009 A10844
Radiologie
Nekula, J., Heřman, M., Vomáčka, J., Köcher, M. 2001 A10405
Random House Webster's Unabridged Dictionary, 2nd edition, CD-ROM
Steinmetz, S. 1999 A10487
Recidiva kolorektálního karcinomu: komplexní přístup z pohledu chirurga, DVD-ROM
Lipská, L., Visokai, V. a kolektiv 2009 A10911
Rehabilitace po revmatochirurgických výkonech
Cikánková, V., Forejtová, Š., Ištvánová, E. et al. 2010 A10988
Remedia Compendium, 4. vydání
--- 2009 A10519
Renální osteopatie: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 22
Sulková Dusilová, S. a kolektiv 2007 A10786
Repetitorium gynekologie
Kolařík, D., Halaška, M., Feyereisl, J. 2008 A10837
Reprodukční medicína: současné možnosti v asistované reprodukci
Řezáčová, J. et al. 2018 A11405
Resident's Neurology Book, The
Devinsky, O., Feldmann, E., Weinreb, H., J., Wilterdink, J., L. 1997 A10208
Review of Medical Physiology, 22nd edition
Ganong, W., F. 2005 A10245
Revizní operace totálních náhrad kolenního kloubu
Vavřík, P., Landor, I., Gallo, J. et al. 2019 A11479
Revmatoidní artritida a její biologická léčba: farmakoterapie pro praxi, sv. 40
Pavelková, A. 2009 A10786
Revmatologie, 2. aktualizované a rozšířené vydání
Pavelka, K., Vencovský, J., Horák, P. et al. 2018 A11442
Rizikové a patologické těhotenství
Hájek, Z. a kolektiv 2004 A10552
Robbins Basic Pathology, 8th edition
Kumar, V., Abbas, A., K., Fausto, N., Mitchell, R., N. 2007 A10007
Robbins Pathologic Basis of Disease, 6th edition
Cotran, R., S., Kumar, V., Collins, T. 1999 A10489
Rozhovory s lékaři a vědci
Nedorostová, B. 2015 A11342
Roztroušená skleróza, 2. rozšířené vydání: farmakoterapie pro praxi, sv. 39
Havrdová, E. 2009 A10786
Řezy mozkem
Petrovický, P. 1993 B529
Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních
Škrla, P., Škrlová, M. 2008 A10788
Sarkoidóza: nemoc mnoha tváří
Kolek, V. a kolektiv 2019 A11488
Selhání střeva a transplantace tenkého střeva
Oliverius, M., Kohout, P. et al. 2017 A11400
Sentinelová uzlina: lymfadenektomie u solidních nádorů
Šimša, J. a kol. 2010 A10986
Sepse
Průcha, M., Fedora, M., Kieslichová, E., Šrámek, V. 2015 A11332
Sestra a perioperační péče
Wichsová, J., Přikryl, P., Pokorná, R., Bittnerová, Z. 2013 A11245
Sestra a stres: příručka pro duševní pohodu
Křivohlavý, J. 2009 A10952
Sestra a urgentní stavy
kolektiv autorů 2008 A10824
Sestry vzpomínají: příspěvek k historii ošetřovatelství
Rozsypalová, M., Svobodová, H., Zvoníčková, M. 2006 A10628
Schizofrenie a její léčba: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 21, 2. vydání
Češková, E. 2007 A10786
Simpson's Forensic Medicine, 10th edition
Knight, B. 1991 A10119
Simpson's Forensic Medicine, 12th edition
Shepherd, R. 2003 A10773
Skin Disease: Diagnosis and Treatment, 2nd edition
Habif, T., P., et al. 2005 A10770
Slovníček lékařské fyziologie, 2. doplněné vydání
Trojan, S., Langmeier, M., et al. 2006 A10981
Slovník lékařských zkratek
Hugo, J., Vokurka, M., Fidlerová, M. 2016 A11455
Slovník nespisovné češtiny, 2. rozšířené vydání
Hugo, J. a kolektiv 2006 A10789
Sobbotův Atlas anatomie člověka: hlava, krk, horní končetina, 1. díl, překlad 22. vydání
Putz, R., Pabst, R. 2007 A10810
Sobbotův Atlas anatomie člověka: trup, vnitřní orgány, dolní končetina, 2. díl, překlad 22. vydání
Putz, R., Pabst, R. 2007 A10810
Social Medicine: An Introduction to New Public Health
Čeledová, L., Holčík, J. et al. 2019 A11461
Sociální a posudkové lékařství
Čevela, R. a kolektiv 2015 D107
Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí
Kukla, L. a kolektiv 2016 A11366
Sociální gerontologie: úvod do problematiky
Čevela, R., Kalvach, Z., Čeledová, L. 2012 A11206
Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví pro studenty zubního lékařství
Čeledová, L., Holčík, J. a kolektiv 2018 A11427
Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví, 2. přepracované a doplněné vydání
Zavázalová, H. a kol. 2002 B458
Sociální práce ve zdravotnictví
Kuzníková, I. a kolektiv 2011 A11058
Sociologie medicíny a zdravotnictví, 6. přepracované a doplněné vydání
Bártlová, S. 2005 A10626
Somatologie: pracovní sešit pro střední zdravotnické školy
Křivánková, M., Hradová, M. 2009 A10919
Somatologie: pro předmět Základy anatomie a fyziologie člověka, 3. přepracované a doplněné vydání
Dylevský, I. 2019 A11458
Sonografická diagnostika náhlých příhod břišních
Novák, M. 2004 A10783
Sonografie velkých krčních cév: repetitorium ultrazvukové cévní diagnostiky a atlas nálezů na CD, CD-ROM
Cholt, M. 2009 A10825
Současná chirurgická diagnostika a léčba, I. díl
Way, L., W. a kol. 1998 A10229
Současná chirurgická diagnostika a léčba, II. díl
Way, L., W. a kol. 1998 A10229
Současná medicína v Plzni
kolektiv autorů 2013 A11247
Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi
Štefan, J., Mach, J. 2005 A10613
Soudní lékařství a zdravotnicko-právní otázky
Štefan, J., Hladík, J. 1998 D73
Soudní lékařství pro právníky a policisty, 2. rozšířené vydání
Kvapilová, H., Dogoši, M. 2007 A10751
Soudní lékařství pro všeobecné praktické lékaře
Dvořáček, I., Dvořák, M., Fryc, O. et al. 2013 A11364
Soudní lékařství, 1. díl
Hirt, M. a kolektiv 2015 A11330
Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám : (přírodovědné obory, lékařství): I. díl
Streblová, E. 2012 B515
Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám : (přírodovědné obory, lékařství): II. díl, 2. vyd.
Streblová, E. 2005 B515
Soustavná anatomie člověka, díl I
Borovanský, L. a kolektiv 1976 A1329
Soustavná anatomie člověka, díl II
Borovanský, L. a kolektiv 1976 A1329
Speciální chirurgie
Vodička, J. a kol. 2014 A10699
Speciální chirurgie, 3. doplněné a přepracované vydání
Zeman, M., Krška, Z. et al. 2014 A10363
Speciální chirurgie: učebnice pro lékařské fakulty, 2. vydání
Hoch, J., Leffler, J. a kolektiv 2003 A10812
Speciální kineziologie
Dylevský, I. 2009 A10833
Speciální neurologie
Jedlička, P., Keller, O. et al. 2005 A11354
Speciální onkologie
Adam, Z., Vorlíček, J. et al. 2002 A10536
Speciální otorinolaryngologie
Klozar, J. et al. 2005 A10935
Speciální patologie, 2. doplněné a přepracované vydání
Povýšil, C., Šteiner, I. et al. 2007 A10793
Speciální patologie, I. díl
kolektiv autorů 2006 B472
Speciální patologie, II. díl
Povýšil, C. a kol. 1997 B472
Speciální patologie, III. díl
kolektiv autorů 2002 B472
Speciální psychiatrie
Zvolský, P. a kolektiv 2003 D89
Spontánní pneumotorax
Vodička, J. a kolektiv 2007 A10762
Sportovní medicína
Kučera, M., Dylevský, I. a kol. 1999 A10273
Stomatochirurgie: klinické aspekty MKN-10
Hrušák, D. a kolektiv 2017 A11414
Stomatologická radiologie, kapesní atlas
Pasler, F., A., Visser, H. 2007 A10735
Stomatologie pro dentální hygienistky a zubní instrumentářky
Mazánek, J. a kolektiv 2015 A11321
Stomatologie: pro studující bakalářských oborů lékařské fakulty
Merglová, V. a kol. 2000 B486
Stomatologie: pro studující všeobecného lékařství, 4. vydání
Kilian, J. a kolektiv 2020 B480
Stomatology for Students of General Medicine
Kilian, J. and coll 2012 B492
Stomatology for Students of General Medicine
Bilder, J., Bílý, B., Halačková, Z., et al. 1997 D71
Strečink: 311 protahovacích cviků pro 41 sportů
Alter, M., J. 1998 A10630
Stručná anatomie člověka
Fiala, P., Valenta, J., Eberlová, L. 2015 D108
Syndrom neklidných nohou: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 30, 2. rozšířené vydání
Šonka, K. 2008 A10786
Systematická, topografická a klinická anatomie IX.: centrální nervový systém
Petrovický, P. 1996 B528
Systematická, topografická a klinická anatomie V.: dýchací ústrojí
Grim, M. 2000 B528
Systematická, topografická a klinická anatomie VIII.: periferní nervový systém
Druga, R. 1996 B528
Systematická, topografická a klinická anatomie XI.: kůže a chirurgické přístupy
Petrovický, P. 1996 B528
Systémové mykózy: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 16
Jedličková, A. 2006 A10786
Technika masáže v rehabilitaci, překlad 19. vydání
Storck, U. 2010 A10955
Techniky a technologie v chirurgických oborech: vybrané kapitoly
Krška, Z. a kolektiv 2011 A11046
Technologie v diabetologii 2010
Rušavý, Z. 2010 A11351
Terminologia Anatomica: International Anatomical Terminology
Federative Committee on Anatomical Terminology 1998 P273
Textbook of Physiology, 11th edition
Emslie-Smith D., Paterson, C., R., Scratcherd, T., Read, N., W. 1988 A9978
Textbook of Psychiatry
Rees, L., Lipsedge, M., Ball, C. 1997 A10086
The Merck Manual of Medical Information, 2nd home edition
Beers, M., H., Fletcher, A., J. et al. 2003 A10579
Top Knife: umění a mistrovství úrazové chirurgie
Hirshberg, A., Mattox, K., L. 2019 A11446
Topografická pitva
Seichert, V. 1999 A10328
Topographical Anatomy with Autopsy Guide and Clinical Notes
Valenta, J., Fiala, P. 2009 B517
Topographical Anatomy with Autopsy Guide and Clinical Notes
Valenta, J., Fiala, P. 2013 D102
Tracheostomie v intenzívní péči
Lukáš, J., a kol. 2005 A10647
Transfuzní lékařství
Řeháček, V., Masopust, J. a kolektiv 2013 A11223
Transplantace kostní dřeně a periferních hematopoetických buněk
Cetkovský, P., Mayer, J., Starý, J., Hričinová, M. et al. 2016 A11361
Transplantace ledvin od nebijících dárců: novinky v medicíně, sv. 2
Třeška, V., Hasman, D., Reischig, T., Hes, O. 2008 A11352
Transplantační léčba diabetu: příručka pro pacienty s diabetem a jejich blízké
Saudek, F. 2010 A10984
Transplantologie pro mediky
Třeška, V. a kol. 2002 A10540
Traumatologie břicha a retroperitonea
Třeška, V., Kasal, E., Stránksý, P. et al. 2013 A11242
Traumatologie hrudníku
Vodička, J. et al. 2015 A11331
Traumatologie ve schématech a RTG obrazech
Žvák, I., Brožík, J., Kočí, J., Ferko, A. 2006 A10800
Ultrazvuk prvního trimestru
Krofta, L. a kolektiv 2017 A11393
Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin
Musil, D., Herman, J., Hofírek, I. 2008 A10758
Understanding Infectious Disease
Ellner, P., D., Neu, H., C. 1992 A10082
Understanding Pathophysiology, 3rd edition, CD-ROM
Huether, S., E., McCance, K., L. 2004 A10574
Urgentní břišní chirurgie, 1. české vydání
Schein, M., Rogers, P., N. 2011 A11032
Urologie
Kawaciuk, I. 2000 A10318
Urologie, I. díl
Dvořáček, J. a kol. 1998 A10240
Urologie, II. díl
Dvořáček, J. a kol. 1998 A10240
Urologie, III. díl
Dvořáček, J. a kol. 1998 A10240
Urologie: pro studenty všeobecného lékařství
Hora, M. 2004 D85
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin
Wendsche, P., Veselý, R. et al. 2018 A11434
Ušní, nosní a krční lékařství
Hybášek, I. 1999 A10271
Uveitidy
Říhová, E. a kolektiv 2009 A10910
Úvod do ergoterapie
Krivošíková, M. 2011 A11045
Úvod do etologie člověka
Fraňková, S., Klein, Z. 1997 A10231
Úvod do gerontologie
Čeledová, L., Kalvach, Z., Čevela, R. 2016 A11356
Úvod do klinické biochemie a enzymologie pro studující lékařství: teorie a praktikum
Kotyza, J., Balvín, M., Černý, R., Černá, E., Racek, J., Švarc, V. 2007 B512
Úvod do lékařské terminologie
Kábrt, J., Chlumská, E. 2002 B509
Úvod do soudnělékařské problematiky zdravotnického a trestního práva
Dvořák, M. a kol. 1996 D67
Úvod do speciální neurofyziologie, 2. vydání
Králíček, P. 2002 B460
Úvod do speciální neurofyziologie, 3. přepracované a rozšířené vydání
Králíček, P. 2011 B460
Úvod do vnitřního lékařství
Mlíková Seidlerová, J. a kol. 2019 A11471
Užitečné tabulky pro praxi nejen v interních oborech
Hloch, O. 2018 A11418
Vademecum lékaře, 3. přepracované a rozšířené vydání
Braun, J., Dormann, A. 2000 A10365
Vademecum lékaře: všeobecné praktické lékařství, 1. české vydání
Gesenhues, S., Ziesché, R. 2006 A10750
Vander's Human Physiology: the Mechanisms of Body Function, 10th edition
Widmaier, E., P., Raff, H., Strang, K., T. 2006 A10708
Vander's Human Physiology: the Mechanisms of Body Function, 11th edition
Widmaier, E., P., Raff, H., Strang, K., T. 2008 A10708
Velký lékařský slovník, 9. aktualizované vydání
Vokurka, M., Hugo, J. a kolektiv 2009 A10791
Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie
Hirt, M., Vorel, F., Hejna, P. a kolektiv 2018 A11445
Venerologie
Resl, V., Voltr, J., Pizinger, K. 1997 A9999
Venózní okluze sítnice
Řehák, J., Řehák, M. a kolektiv 2011 A11038
Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví: pro zdravotnické obory
Hamplová, L. 2019 A11449
Vnitřní lékařství pro stomatology
Souček, M., Špinar, J., Svačina, P. a kol. 2005 A10611
Vnitřní lékařství, 3. přepracované a doplněné vydání, váz.
Klener, P. et al. 2006 A10256
Vnitřní lékařství, 4. přepracované a doplněné vydání
Klener, P. et al. 2011 A10256
Vnitřní lékařství: stručné repetitorium
Karges, W., Al Dahouk, S. 2011 A11047
Vnitřní lékařství: testy
Klener, P. et al. 1999 A10255
Vnitřní prostředí, CD-ROM
Jabor, A. a kolektiv 2008 A10814
Vředová choroba: průvodce ošetřujícího lékaře: farmakoterapie pro praxi, sv. 7
Kohout, P. 2005 A10786
Všeobecné praktické lékařství, 3. přepracované a rozšířené vydání
Seifert, B., Býma, S. et al. 2019 A10934
Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně: intenzivní medicína, sv. 6
Černý, V., Matějovič, M., Dostál, P. a kol. 2009 A10875
Vybrané kapitoly z epidemiologie
Kollárová, H., Matoušková, I., Horáková, D., Vlčková, J. 2011 A11041
Vybrané kapitoly z intenzivní péče
Bartůněk, P., Jurásková, D., Heczková, J., Nalos, D. 2016 A11459
Vybrané kapitoly z lékařské chemie
Habermann, V. 1999 B481
Vybrané kapitoly z obecné farmakologie
Eybl, V. 2010 B248
Vybrané kapitoly z obecné farmakologie, část 1.
Eybl, V. 2003 B248
Vybrané kapitoly z obecné farmakologie, část 2.
Eybl, V. 2004 B248
Vybrané kapitoly z pneumonologie: pro bakalářské studium
Pešek, M., Čertíková, G., Teřl, M. et al. 2001 B488
Vybrané kapitoly z rodinného lékařství
kolektiv autorů 1998 B474
Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie
Zavázalová, H. a kolektiv 2001 D80
Vybrané kapitoly ze speciální patologie II.
Schwartz, A., Linhartová, A. 1987 B406
Vybrané kapitoly ze speciální patologie III.
Schwartz, A., Linhartová, A. 1989 B406
Vybrané kapitoly ze stomatologické propedeutiky: protetická část
Chlanová, A. 1997 D449
Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy
Čevela, R., Čeledová, L., Dolanský, D. 2009 A10887
Výchova ke zdraví: vybrané kapitoly
Čeledová, L., Čevela, R. 2010 A10974
Výkladový ošetřovatelský slovník
kolektiv autorů 2007 A10767
Výkladový slovník epidemiologické terminologie
Šejda, J., Šmerhovský, Z., Göpfertová, D. 2005 A10616
Vyšetření pohybového aparátu
Gross, J., M., Fetto, J., Rosen, E. 2005 A10637
Vyšetřovací metody v imunologii, 2. přepracované a doplněné vydání
Bartůňková, J., Paulík, M. a kolektiv 2011 A11590
Výzkum v ošetřovatelství
Kutnohorská, J. 2009 A10918
Výživa v intenzivní péči, 2. rozšířené a aktualizované vydání
Zadák, Z. 2008 A10483
Základní & klinická farmakologie
Katzung, B., G. 1994 A10096
Základní a aplikovaná farmakologie, 2. doplněné a přepracované vydání
Lincová, D., Farghali, H. et al. 2007 A10661
Základní ošetřovatelská péče v pediatrii
Sedlářová, P. a kolektiv 2008 A10765
Základy anatomie: 1. obecná anatomie a pohybový systém
Grim, M., Druga, R. et al. 2001 A11056
Základy anatomie: 1. obecná anatomie a pohybový systém, 2. přepracované a rozšířené vydání
Grim, M., Druga, R. et al. 2019 A11056
Základy anatomie: 2. kardiovaskulární a lymfatický systém
Grim, M., Druga, R. et al. 2016 A11056
Základy anatomie: 3. trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém
Grim, M., Druga, R. et al. 2005 A11056
Základy anatomie: 4a. centrální nervový systém
Grim, M., Druga, R. et al. 2014 A11056
Základy anatomie: 4b. periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže
Grim, M., Druga, R. et al. 2014 A11056
Základy anatomie: 5. anatomie krajin těla
Grim, M., Druga, R. et al. 2002 A11056
Základy anatomie: 5. anatomie krajin těla, 2. vydání
Grim, M., Druga, R. et al. 2019 A110562
Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče: pro lékařské fakulty
Kasal, E. a kolektiv 2004 B495
Základy biologie a genetiky člověka
Otová, B., Mihalová, R. 2012 A11379
Základy buněčné biologie: úvod do molekulární biologie buňky, 2. vydání
Alberts, B., Bray, D., Johnson, A., Lewis, J. et al. 2006 A10353
Základy dětského lékařství, 2. vydání
Stožický, F., Sýkora, J. a kolektiv 2015 A10711
Základy embryologie
Slípka, J., Tonar, Z. 2019 D97
Základy epidemiologie a hygieny
Podstatová, H. 2009 A10842
Základy farmakologie: klinická a speciální farmakologie, 1. vydání
Perlík, F. 2005 A10660
Základy forenzního zubního lékařství
Dvořák, M., Kilian, J. 2007 B510
Základy fyziologie člověka: pro nelékařské zdravotnické obory
Petřek, J. 2019 A11448
Základy geriatrické farmakologie
Eybl, V., Černá, P. 2008 B511
Základy gynekologie a porodnictví
Kobilková, J. et al. 2005 A11030
Základy histologie
Slípka, J., Tonar, Z. 2018 D105
Základy chirurgie, 2. doplněné a přepracované vydání
Valenta, J. et al. 2007 A10761
Základy imunologie, 6. aktualizované vydání
Hořejší, V., Bartůňková, J., Brdička, T., Špíšek, R. 2017 A10243
Základy klinické anatomie pohybového aparátu
Bartoníček, J., Heřt, J. 2004 A10813
Základy klinické farmakologie
Perlík, F. 2008 A11055
Základy klinické imunologie, 6. vydání
Chapel, H., Haeney, M., Misbah, S., Snowden, N. 2018 A11416
Základy klinické obezitologie, 2. přepracované a doplněné vydání
Hainer, V. a kolektiv 2011 A11042
Základy klinické rehabilitace
Kolář, P., Máček, M. et al. 2015 A11341
Základy klinickej genetiky a jej molekulárna podstata
Sršeň, Š., Sršňová, K. 2000 A9972
Základy latinské lékařské terminologie
Kozlíková, D., Plašilová, J. 2011 B525
Základy latinské lékařské terminologie, 5. upravené vydání
Plašilová, J. 2016 B525
Základy lékařské fyziologie
Langmeier, M. a kolektiv 2009 A10915
Základy lékařské genetiky
Pritchard, D., J., Korf, B., R. 2007 A10843
Základy lékařské chemie a biochemie
Matouš, B. et al. 2010 A11015
Základy lékařské psychologie: pro bakalářské studium ve zdravotnictví
Beran, J., Chaloupková, L., Tumpachová, N. 2002 D112
Základy lékařské psychologie: pro studenty lékařství
Beran, J., Tumpachová, N. 2009 D83
Základy neuroanatomie a nervových drah I
Dubový, P., Jančálek, R. 2017 B537
Základy neuroanatomie a nervových drah II
Dubový, P., Klusáková, I. 2013 B537
Základy neurologie: učebnice pro lékařské fakulty, 7. vydání
Ambler, Z. 2011 A10712
Základy preventivní stomatologie
Kilian, J. a kol. 1996 B467
Základy psychologie
Honzák, R. et al. 2006 A10982
Základy psychologie pro zdravotnické obory
Zacharová, E., Šimíčková–Čížková, J. 2011 A11070
Základy psychoterapie
Bruchová, H. 1997 A10231
Základy psychoterapie
Kratochvíl, S. 1998 A10191
Základy radiodiagnostiky a ostatních zobrazovacích metod
Houba, R., Kreuzberg, B., Zemen, J., Zicha, A. 1999 B483
Základy vnitřního lékařství
Klener, P. a kol. 1996 D72
Základy zobrazovacích metod
Ferda, J., Mírka, H., Baxa, J., Malán, A. 2015 A11290
Záněty hltanu
Komínek, P., Chrobok, V., Astl, J. a kolektiv 2005 A10655
Zásady edukace v ošetřovatelské praxi
Juřeníková, P. 2010 A10944
Zátěžové vyšetření a pohybová léčba ve vnitřním lékařství
Placheta, Z. a kol. 2001 D78
Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech
Müllerová, D. 2003 A10638
Zdravotnická dokumentace v praxi
Policar, R. 2010 A10916
Zdravotnická psychologie: teorie a praktická cvičení
Zacharová, E., Hermanová, M., Šrámková, J. 2007 A10739
Zlomeniny proximálního femuru
Skála-Rosenbaum, J., Džupa, V., Krbec, M. et al. 2019 A11468
Zubní lékařství pro studující nestomatologických oborů
Mazánek, J. a kolektiv 2018 A11421
Zubní lékařství: propedeutika
Mazánek, J. a kolektiv 2014 A11263
Žilní onemocnění v klinické praxi
Herman, J., Musil, D. a kolektiv 2011 A11048