PŮJČOVNA

Obecné informace

Výpůjční oddělení se na fakultě nachází v Pavlovově ústavu v suterénu. Podrobnosti o personálním obsazení nebo třeba o cestě k nám, pokud jste z jiného města, naleznete na odkazu Kontakt v hlavním menu. V novém knihovním systému je možné si prodlužovat tituly samostatně - konzultujte s odkazem Katalog.

PŮJČOVNA

PRO STUDENTY
Po - Čt  8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00 
ZAVŘENO
PRO OSTATNÍ
Po - Čt  8:00 - 17:00
8:00 - 15:00


Po skončení výpůjční doby PRO STUDENTY pokračuje půjčování pro OSTATNÍ ZÁJEMCE u služby ve Studovně 1.

Doporučujeme všem, aby se seznámili s Provozním a výpůjčním řádem, který začal platit od 1. 2. 2003.

Pokud budete potřebovat kontaktovat v závažných důvodech výpůjční oddělení emailem, pište na na: knihovna.upominky@lfp.cuni.cz.

Čtenářské průkazy

Služeb našeho výpůjčního oddělení může využívat kdokoli, kdo má zájem využívat náš fond čítající přes 109 000 knihovních jednotek (lékařské monografie a časopisy, učebnice a skripta pro lékařské fakulty, jazykové učebnice, slovníky).

Druhy čtenářských průkazů:

 • Průkaz studenta UK - nejběžnější průkaz, vydáván napoprvé BEZPLATNĚ, podrobnosti o průkazech na plzeňské LF. Je možné přikoupit variantu ISIC. Průkazy pro plzeňskou LF vydává STUDIJNÍ ODDĚLENÍ.
 • Průkaz zaměstnance UK - vydáván napoprvé BEZPLATNĚ, pro VŠ učitele je možná varianta ITIC. Vydávání má na starosti paní sekretářka Centra informačních technologií Lenka Hotová (tlf: 377 593 120).
 • Zaměstnanci FN Plzeň a ostatní zájemci mohou využívat personalizovaný průkaz externího uživatele.
  Pro jeho zhotovení je nutné zaslat svoje kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, adresu pracoviště, titul) emailem a rovněž svoji fotku v elektronické podobě paní sekretářce Centra informačních technologií Lence Hotové (Lenka.Hotova@lfp.cuni.cz, tlf: 377 593 120).
  Nejprve vyčkejte na email potvrzující vyhotovení průkazu!
  Částku 180 Kč ale zaplatíte u nás v SVI – v naší běžné otevírací době
  Po-Čt: 8:00-17:00, Pá: 8:00-15:00).
  Teprve až s potvrzením o zaplacení je Vám průkaz vydán u paní Hotové v CIT.

Vyčerpávající informace o všech průkazech Univerzity Karlovy naleznete zde, podrobnosti o grafickém provedení všech průkazů jsou zde.

Protože máme jednotný systém pod Univerzitou Karlovou, NELZE půjčovat na průkazy ZČU nebo na Plzeňskou kartu.

U studentů LF UK Plzeň požadujeme k vypůjčení literatury na další ročník, aby prokázali, že absolvovali zápis do dalšího ročníku a dále požadujeme vrácení veškeré zapůjčené literatury z předešlého ukončeného ročníku. Při nesplnění těchto požadavků (zápis + vrácení literatury z předchozího ročníku) není možné půjčovat na další část studia.

Výpůjční lhůty

Typ dokumentu Doba výpůjčky Po uplynutí doby první výpujčky
učebnice a skripta 5 měsíců je možné požádat o prodloužení na dalších 5 měsíců
monografie 30 dní je možné požádat o prodloužení 1x na 30 dní
jazykové učebnice 5 měsíců je možné požádat o prodloužení

Systém Alma umožňuje v předstihu si samostaně zařídit prodloužení svých vlastních výpůjček.

Kontaktní e-mail

Vážení, zejména studenti,
dle Opatření děkana č. 6/2011 v návaznosti na Opatření děkana č. 3/2005každý student za povinnost udržovat ve Studijním informačním systému UK (SiS) svoji funkční emailovou adresu. Je třeba každou změnu emailové adresy nahlásit také v SVI, aby vám mohla být zasílána zdvořilá upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty a upomínky.

Sankce

V součinnosti s opatřením rektora č. 24/2016 došlo od 1. 1. 2017 ke změnám v Provozním a výpůjčním řádu. Došlo ke sjednocení výpůjčních podmínek a výše pokuty za pozdní vrácení dle nové celouniverzitní výpůjční matice.

Jestliže čtenář po skončení výpůjční doby vypůjčené knihovní jednotky nevrátí, případně předem neuskuteční prodloužení výpůjční lhůty, zaplatí:

 • 3 Kč za každý den prodlení u každého titulu
  (do této doby se nezapočítávají So, Ne, státní svátky, letní prázdniny)
 • u prezenční výpůjčky se její pozdní vrácení nově zpoplatňuje za každý den a titul částkou 50 Kč
 • poplatek za 4. upomínku (předsoudní upomínka) je stanoven na částku 250 Kč

Při ztrátě jakéhokoli titulu, anebo jeho poškození (podtrhávání, vytrhané listy, nenávratně poškozená vazba) je uživatel povinen obstarat náhradní výtisk stejného (nebo novějšího) vydání popř. zajistit vyhotovení vázané xerokopie. Obsahovala-li ztracená publikace barevné ilustrace, obrázky, grafy apod., požadujeme taktéž barevnou kopii.

Za poškození každého čárového kódu se platí 20 Kč.

NEVRÁCENÍ TITULU/TITULŮ BUDE VYMÁHÁNO SOUDNÍ CESTOU!

Půjčování modelů kostí

Od školního roku 2019/2020 je nově možné si pro svoje vlastní studijní účely půjčovat modely kostí horní a dolní končetiny a lebky (návaznost na výuku 1. ročníku anatomie v zimním semestru).

 • PRVNÍ KROK je rezervace v SIS; přečtěte si detaily k rezervaci a půjčování kostí
 • KDE? výpůjční oddělení Střediska vědeckých informací (suterén Pavlovova pavilonu)
 • ČASY PŮJČOVÁNÍ: Po-Čt: 8:30-10:00, 10:00-11.30, 12:30-14:00
 • NEZBYTNOST - vyplněná elektronická přihláška: https://knihovna.cuni.cz/e-prihlaska/

Minifotogalerie vypůjčního protokolu

foto půjčovny č.1 foto půjčovny č.2 foto půjčovny č.3