ZAMĚSTNANCŮM/STUDENTŮM --> RefWorks pro FN Plzeň

refworks

Základní informace

RefWorks je manažer citací (=literárních odkazů), který je dostupný přes webové rozhraní, a je určen pro shromažďování, třídění a sdílení citací. Služba je určena zaměstnancům FN Plzeň.
Velké množství informačních a propagačních materiálů najdete na stránce distributora pro ČR firmy AiP.

Jak začít pracovat s RefWorks?

Nejprve je nezbytné vytvořit si profil na https://refworks.proquest.com/. Registrace nezabere mnoho času, a proto můžete hned začít pracovat. Další velkou výhodou je možnost přistupovat do systému odkudkoli i mimo počítačovou síť FN Plzeň.

 • registraci MUSÍTE provést s udáním emailové adresy FN Plzeň
 • klikněte na stránce na Create account, postupujte dále podle instrukcí
 • obdržíte informační email a můžete začít pracovat s RefWorks.

Významné informace k produktu

 • Aby práce s RefWorks byla optimální, používejte následující webové prohlížeče: Edge, Chrome, Safari v nejnovějších verzích
 • Složky vám umožňují uspořádat odkazy týkající se oblasti vašeho zájmu tak, že je podle potřeby přiřadíte ke složkám a podsložkám na základě tématu, data nebo jiných kritérií. Složky můžete sdílet s ostatními uživateli a prostřednictvím veřejné URL adresy se těmi, kteří nemají přístup k RefWorks.
 • Projekty vám umožňují udržovat samostatné referenční sbírky pro různé oblasti zájmu. Základní je Untitled Project, je to hlavní účet v RefWorks. Vytváření dalších Projektů se doporučuje pro situace, kdy je vhodné např. oddělit práci a výuku. Doporučení je tedy takové, mít pod hlavním účtem, co chceme my sami a vytvářet další projekty v situaci, když něco chceme sdílet s ostatními. Ideální pro skupinu lidí, co spolu mají kooperovat.
 • Přesouvat/kopírovat záznamy z jednoho projektu do druhého lze, a to pomocí funkce Export/Import nebo přes funkci Sdílet u složek. Funkce Export/Import kopíruje pouze záznamy, kdežto přes funkci Sdílení záznamy a plné texty.

Postup pro stahování citací z PubMedu 1 (snažší)

 • v Tools klikněte na ikonu Install Save to Refworks
 • přetáhnete ji do Lišty záložek v prohlížečích jako jsou Edge, Chrome, Safari
 • citaci/citace z PubMedu přenesete do RefWorks pouhým kliknutím na ikonu Save to Refworks

Postup pro stahování citací z PubMedu 2

 • v PubMedu proveďte hledání dle Vašich požadavků
 • zaškrtněte citace, které chcete do RefWorks přenést
 • v PubMedu poté klikněte vpravo v horní části na Send to - Citation manager a Create file
 • vygeneruje se soubor s příponou nbib, který si uložíte kamkoli na disk
 • přepnete se do RefWorks a dáte Add --> Import references
 • ve vyvolaném dialogovém okně vyberte Import from a file a postupujte dále podle pokynů na obrazovce

nástroj Write-N-Cite

Nástroj Write-N-Cite (po přihlášení k nalezení v Tools --> Write-N-Cite) usnadňuje vytváření seznamu literatury a případné přeskupování citací při psaní v programu MS Word. Tento nástroj je skutečným pomocníkem při organizaci citací v situaci psaní odborného textu. Po instalaci se v MS Word objeví v pásu karet nová záložka. Pokud budete chtít přidat citační styl a zajistit součinnost s WnC, je pro vás připraven tento návod.

Podle vyjádření IT oddělení z FN Plzeň, je instalace doplňku vázáná na již existující instalaci MS Wordu na Vámi používaném PC, jinak ji nelze vyžadovat. Pokud o instalaci Write-N-Cite máte zájem, kontaktujte:

 • oddělení SIS IB (klapka 2799), SIS IL (klapka 3624)

Na koho se obrátit?

Administrátoři pro FN Plzeň:


Podpora od distributora pro ČR - Albertina icome Praha s.r.o.: