STUDOVNY

Obecné informace

Studovna 1 se na fakultě nachází v Pavlovově pavilonu v přízemí, vlevo od hlavního schodiště. Studovny 2 a 3 se na fakultě nacházejí v Pavlovově pavilonu v 1. patře v křídle po bývalém ústavu fyziologie.

Otevírací doba Studovny 1

PRO UŽIVATELE
Po - Čt  8:00 - 17:00 
8:00 - 15:00 

maximálně 8 návštěvníků současně při dodržení platných epidemiologických opatření

Otevírací doba Studoven 2 a 3

PRO UŽIVATELE
Po - Pá  7:00 - 19:00 

v každé maximálně 5 návštěvníků současně při dodržení platných epidemiologických opatření

Služby Studoven 1-3

Služeb studoven mohou využívat vedle studentů LF UK Plzeň rovněž zaměstnanci FN a LF UK Plzeň a další uživatelé vlastnící náš čtenářský průkaz. Doporučujeme se obeznámit s Provozním řádem studoven.

Ve Studovně 1, která slouží i jako čítárna, je umožněno:

 • pracovat na PC s přístupem na internet
 • PC s MS Windows 10, MS Office 2016, ...
 • samostudium
 • používat Wi-Fi síť Eduroam (pro fungování je nutnost mít ověřené heslo v CAS!)
  Ověření hesla provádí CIT / studijní oddělení. V CASu naleznete informaci o detailech přístupu k Eduroam – přihlašovací jméno ve tvaru číslo-osoby@cuni.cz je zároveň username do Wi-Fi; jako heslo slouží nově nastavené heslo NEidentické s heslem do CAS.
 • využívat samoobslužný tisk/kopírování na přístroji Konica Minolta bizhub C458
 • využívat příruční knihovnu k prezenčním výpůčkám
 • využívat příruční knihovnu - předmět Molekulární onkologie k prezenčním výpůčkám

Ve Studovnách 2 a 3 je umožněno:

 • samostudium
 • používat Wi-Fi síť Eduroam (pro fungování je nutnost mít ověřené heslo v CAS!)
 • za 20 Kč zakoupit špunty do uší v praktickém balení (pozor - automat nerozměňuje)

Studovna 3 je v režimu přísně tiché studovny. To znamená nemluvit, nešeptat, ztlumit zvuky na svých elektronických přístrojích! Pokud se chcete učit kolektivně, využijte Studovnu 2 či sedací vaky na chodbě.

Rezervace Studovny 2

Studovna 2 může být rezervována pro školicí a prezentační účely, a to jak ze strany SVI, tak i např. ze strany studentů. Zájemci s předstihem sdělí personálu SVI (preferujeme osobní návštěvu) termín a účel, za jakým chtějí jednu ze studoven rezervovat. SVI zváží, jestli žádosti o rezervaci vyhoví anebo nikoli.
Studovna 3 zůstane nerezervovaná, aby ji mohli používat i ostatní zájemci. Dohoda bude mít rovněž písemnou podobu, kde bude zřejmé KDO, za JAKÝM ÚČELEM, v JAKÉM TERMÍNU a na JAK DLOUHOU DOBU si studovnu rezervuje. Pro ověření totožnosti požadujeme předložení platného průkazu studenta UK, popř. jiného osobního dokladu (OP, řidičský průkaz, pas). Odpovědná je osoba, která si studovnu rezervovala. Je též odpovědná za dodržení účelu, termínu a času.
Všichni zúčastnění jsou pak povinni se řídit Provozním řádem studoven.

Informace o rezervaci bude dostupná zde nebo na stránkách Facebooku.

Rezervace Studovny 2 
DATUM  25. 5. 2022 
ČAS  9:00 - 15:00 
KDO Mgr. Buňatová 

Kuchyňka

Od února 2020 jsme zprovoznili kuchyňku pro studenty v 1. patře v prostorách, kde jsou již Studovny 2 & 3. Zásady jejího používání jsou jednoduché:

 • maximálně 2 uživatelé současně
 • udržujte čistý pracovní i jídelní stůl
 • samozřejmostí je umyté a uklizené nádobí
 • aby rychlovarná konvice i mikrovlnka byly připraveny k dalšímu použití
 • nevynášejte žádné vybavení mimo prostory kuchyňky
 • o jakékoli závadě informujte neprodleně personál SVI (377 593 140) anebo vrátnici (377 593 111)
 • mějte na paměti, že v rozmezí 11:00 - 11:30 hod. je kuchyňka uzavřena z důvodu pravidelného úklidu

kuchyňka - spotřebiče kuchyňka - umyvadla kuchyňka - čaje a návody na užívání spotřebičů kuchyňka - stůl, židle

Studentské počítačové konto na LF UK PLzeň

Abyste mohli počítače používat, musíte mít vlastní konto. Konto je vázáno na průkaz studenta UK a bližší info najdete na: studentské uživatelské účty. Studenti 1. ročníku obdrží přihlašovací údaje na úvodní hodině předmětu Základy výpočetní techniky.

Fotogalerie

Pro názornost jsme pro vás připravili fotografie, abyste si udělali představu, jak studovny vypadají.

Studovna 1:

pohled do studovny 1 leták k ScienceDirect stoly s PC ve studovně 1 encyklopedie Britannica

Studovny 2 a 3:

vchod do nových studoven 2 a 3 identifikace přes průkaz UK je nutná otevírací doba studoven 2 a 3 připojení na internet díky Wi-Fi Eduroam hlavní chodba, sedací vaky, špuntomat špuntomat vchod do studovny 2 studovna 2 učení se v nových studovnách je radost vchod do studovny 3 studovna 3