22. Mezioborová toxikologická konference

22nd Interdisciplinary Toxicological Conference

TOXCON 2017

Title page General information Conference
              programme
Registration Abstracts Venue and travel
              information
Accommodation

Plzeň 21.6. - 23.6. 2017

PRIMAVERA Hotel & Congress centre

pořádá / organized by

Toxikologická sekce České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

Division of Toxicology, Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology of the Medical Association J. E. Purkyně

a / and

Ústav farmakologie a toxikologie, Lékařská fakulta v Plzni,
Univerzita Karlova

pod záštitou děkana fakulty prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc.

Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Medicine in Pilsen,
Charles University

Sponzoři: