• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

Aktuálně

Post

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil pan
prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. Zesnul v pondělí dne 30.března 2020 ve věku 74let. 

Poslední rozloučení se uskuteční v tichosti v úzkém kruhu rodinném.

2. duben 2020 494
Post

100% online výuka na UK: zkušenosti, tipy, názory

Jak jste s on-line výukou začali? Co byla největší výzva, kterou jste museli překonat?  Jak vypadá uspořádání vaší výuky? Jakou “vychytávku” byste doporučili svým kolegům? Zveme na online diskusní panel pedagogů z UK, doplněný též o zkušenosti studentů. Pozvání platí pro celou univerzitu! Úterý 7. 4. 2020 od 14:00, online, odkaz v článku. Moderuje MUDr. Rajdl Daniel, Ph.D.

31. březen 2020 416
Post

Online výuka, e-learning – návody

Vážení vyučující, e-learningový tým pro Vás připravil webinář Jak učit online, jehož záznam je nyní k dispozici na adrese https://youtu.be/bNLC82BkyB0. Najdete v něm podrobný návod k použití nástroje ZOOM, který umožňuje komunikovat v reálném čase a do jisté míry tak  nahradit klasické přednášky nebo semináře.

Pro nejaktuálnější informace sledujte web e-learningové podpory: https://sites.google.com/view/e-learning-lfp/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka.

25. březen 2020 437
Post

Rozhodnutí děkana 25.3.2020

Vážené studentky, vážení studenti, 

LF UK  v Plzni umožní  studentům všech ročníků distanční zkoušení. V případě  státních zkoušek je třeba změny legislativy, naplnění této nutnosti  očekávám k 15.4.2020.

Letní semestr úspěšně zakončíme.

Dávejte na sebe pozor 

prof. MUDr.  Jindřich Fínek, Ph.D. MHA
děkan

25. březen 2020 586
Post

Informace pro studenty a uchazeče ke dni 20. 3. 2020 UK

Aktuální informace UK ze dne 20. 3. 2020 o nejdůležitějších opatřeních a změnách týkajících se studia (zkoušky, harmonogram akademického roku, poplatky, Erasmus a další) a termínů přijímacích zkoušek na UK.

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9843&locale=cz 

20. březen 2020 1501
Post

Slovo děkana 19.3.2020

Děkan LFP prof. Jindřich Fínek se obrací ke studentům a zaměstnancům fakulty v době koronavirové epidemie. Jak aktuální dění ovlivnilo život fakulty? Co se dá očekávat dál? Slovo děkana z 19. 3. 2020 najedete na YouTube kanálu fakulty.

https://www.youtube.com/watch?v=5shYBF9PLOQ

19. březen 2020 713
Post

Sdělení rektora ze dne 16.3.2020

Veškerá pedagogická činnost je přípustná nadále jen distanční formou. S účinností od 16.3.2020 od 16.00 hod. do 24. 3. 2020 včetně (resp. do doby odvolání výše uvedeného krizového opatření) zakazuji jakékoliv formy individuální výuky, a to včetně konání individuálních konzultací, individuálních zkoušek a státních zkoušek (včetně zkoušek rigoriózních a doktorských).

... celý článek

16. březen 2020 1584
Post

Sdělení rektora ze dne 12.3.2020

Spectabiles,
Vážená paní děkanko, vážený pane děkane,
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 69/2020 Sb., ze dne 12. 3. 2020, kterým byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví nouzový stav na dobu od 14.00 hod. dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, Vám zasílám následující doplňujícím informace. 

... celý článek

12. březen 2020 1400
Post

Oznámení studentům LFP

Vážené studentky, vážení  studenti  

Zasílám včerejší  odpolední mail od JM. Chtěl jsem jej spojit o informaci o praktické výuce na lékařských fakultách, který přislíbilo MZd a MŠMT vydat  odpoledne z pera Mgr. Policara z MZd, do 18 h ani do dnešního rána nic nepřišlo. Dle mého podvečerního dotazu MZd uvažuje spíše o zpřísnění opatření.

... pokračování článku

12. březen 2020 2070
Post

Opatření pro studenty LFP!!!

Důležité opatření s okamžitou účinností platí pro všechny studenty LF UK v Plzni, kteří pobývali v rizikových  státech ITÁLIE, ÍRÁN, JIŽNÍ KOREA, ČÍNA V OBDOBÍ 1. 3. 2020 DO DNEŠNÍHO DNE, žijí ve společné domácnosti s osobou v karanténě kvůli onemocnění COVID 19 nebo byli v kontaktu s osobou pozitivní na COVID 19.

... celý článek

9. březen 2020 2049
Post

Večery Spolku lékařů – pozastavení!

Z důvodu opatření souvisejících se zhoršenou epidemiologickou situací v ČR jsou s okamžitou platností až do odvolání pozastaveny Večery Spolku lékařů v Plzni České lékařské společnosti J. E. Purkyně, které se tradičně konají ve středu v 18 hodin v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu (alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín).

11. březen 2020 242
Post

Zrušení veškeré výuky na Lékařské fakultě v Plzni až do odvolání

Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR (viz níže) a rektora Univerzity Karlovy se s okamžitou platností až do odvolání ruší na Lékařské fakultě v Plzni  veškerá výuka,  včetně zkoušek i veškerých stáží a praxí.

Zaměstnanci  se řídí pokyny vedoucích k zajištění nezbytných činností na pracovišti, dle možností pracují v režimu home office, např. – zpracování výukových materiálů pro elektronické vzdělávání.

... celý článek

10. březen 2020 2063
Post

Ples Lékařské fakulty v Plzni – ZRUŠEN!

Desátý reprezentační ples Lékařské fakulty v Plzni, který se měl konat 13.3.2020 byl vzhledem k epidemiologické situaci zrušen!

Vstupné bude vráceno. Termín a způsob upřesníme, jakmile se normalizuje epidemiologická situace v ČR. Vstupenky zakoupené v Infocentru je možné vracet již nyní, v otvíracích hodinách Infocentra.

27. listopad 2019 4430
Post

COVID-19 aktuální informace!

Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje. Akademickou obec o vývoji průběžně informuje a informace aktualizuje. UK se řídí a bude řídit doporučeními příslušných orgánů a je připravena na vývoj promptně reagovat (více informací najdete na webu UK). 

... celý článek

6. březen 2020 2862
Post

Robotické operace – představní veřejnosti

Fakultní nemocnice Plzeň jako první na jihozápadě Čech zakoupila nejmodernější robotický chirurgický systém DA VINCI. V úterý 25. 2. mezi 10 – 18 hod a ve středu 26. 2. mezi 10 – 16 hod bude mít  široká veřejnost možnost vyzkoušet si práci operujícího lékaře na tomto přístroji. Odborníci FN Plzeň v Obchodním centru Olympia představí metodu, při které se pohyb rukou lékaře přenáší na tělo pacienta přes robotický systém. Návštěvníci budou moci usednout za ovládací konzoli robota a „operovat“. Předáváme srdečné pozvání k této demonstraci od FN Plzeň!

19. únor 2020 393
Post

Smuteční oznámení

Sdělujeme smutnou zprávu, že v neděli 16. 2. 2020 zemřela paní doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc.

Paní docentka v letech 1993-2011 vedla Ústav histologie a embryologie. Na své domovské fakultě působila v akademickém senátu i ve vědecké radě. V letech 1997-2001 byla předsedkyní České anatomické společnosti. V roce 2012 jí byla udělena Pamětní Jesseniova plaketa České anatomické společnosti. V roce 2017 ocenila Česká anatomická společnost její celoživotní přínos udělením čestného členství.

17. únor 2020 1582
Post

Smuteční oznámení

Sdělujeme smutnou zprávu, že ve čtvrtek 6. 2. 2020 zemřel pan prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc.

Pan profesor byl v letech 1990 – 1996 děkanem Lékařské fakulty v Plzni, od roku 1990 do roku 1999 byl přednostou Chirurgické kliniky a do poslední chvíle působil na Ústavu anatomie naší fakulty.

10. únor 2020 1430
Post

Experimentální CT pomůže při výzkumu krevního zásobení tkání a personalizaci medicíny

Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni získalo nový výpočetní tomograf pro práci s experimentálními zvířaty. Na zvířecích modelech budou pomocí něj výzkumníci sledovat zejména krevní zásobení orgánů. Pořízení CT je součástí širšího výzkumného projektu, v němž je Lékařská fakulta UK v Plzni partnerem Západočeské univerzity. Projekt má název „Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu“ (AMTMI) a propojuje experimentální práci s biomedicínským a materiálovým inženýrstvím. 

9. leden 2020 990

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  5. 3. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95634/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Docent - Centrální laboratoř pro imunoanalýzu

V Plzni dne/ In Pilsen on: 05. 03. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95626/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém