• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

Aktuálně

Post

Oznámení o zrušení konference U3V 21.9.2020

Z důvodu zhoršení epidemiologické situace se dne 21. září 2020 NEBUDE KONAT konference U3V – Stárneme společně.

Osvědčení je možné si individuálně vyzvednout po domluvě s paní Vandou Stříbrnou za dodržení požadovaných hygienických podmínek.

Tel. 377 593 540, mail.: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz

18. září 2020 43
Post

Základy práce se ZOOM meetings

Provedeme vás od základních hardwarových předpokladů použití ZOOM meetings a změny v získávání licencí ZOOM pro Univerzitu Karlovu, přes ovládání místností, zabezpečení až po tipy pro prezentování, anotování, hlasování, práci ve skupinách, použití elektronické tabule a smartphonu jako kamery (i pro záznam psaného textu na papír).

Lektor: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
Termín: 15. 9. 2020 14:00 až 15:00 (Informace a přihlášky)

Pro zaměstnance Univerzity Karlovy pořádá Centrum pro podporu e-learningu UK.

14. září 2020 203
Post

Upgrade LMS Moodle: bude bezpečnější a výkonnější

Po dvou letech provozu LMS Moodle verze 3.5 nastal čas na jeho modernizaci. V nejbližších dnech proběhne jeho upgrade na verzi 3.9. Kromě zvýšení bezpečnosti systému přinese usnadnění vkládání obsahu, včetně multimediálního, a další nové funkce. Více se dozvíte v našem video rozhovoru se členy e-learningového týmu!

Kvůli upgradu bude systém LMS Moodle ve dnech 29. 8. do 3. 9. nedostupný. Omlouváme se za případné potíže způsobené odstávkou a věříme, že nová verze systému bude usnadněním Vaší práce a studia!

Podrobnosti na videu: https://vimeo.com/448816948

24. srpen 2020 332
Post

Výroční zpráva o činnosti LFP za rok 2019

Rok 2019 byl pro naši fakultu zejména rokem zahájení druhé etapy výstavby našeho nového kampusu v Plzni na Lochotíně. Byl také prvním rokem, kdy fakult díky pobídce vlády ČR přijala do prvního ročníku o 50 studentů více. Nejen díky tomu byl i rokem inovací ve výuce, zejména v organizaci výuky v prvním ročníku, praxí v 6. ročníku a v rozvoji e-learningu. To se pak fakultě velmi hodilo na počátku roku 2020, při zavedení opatření spojených s epidemií COVID-19. Fakulta v roce 2019 vykazovala významné výsledky i na vědeckém poli – zahájili jsme projekt ERA Chair, získali CT pro experimentální zvířata. O dalších úspěších si můžete přečíst v nedávno zveřejněné výroční zprávě.

27. červenec 2020 495
Post

29. Pečenkovy epidemiologické dny

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni a Lékařská fakulta UK v Plzni pořádají ve dnech 15. – 17. 9. 2020 pravidelné setkání odborníků – Pečenkovy epidemiologické dny. Již 29. ročník téta akce se koná tentokrát v Pzni, ve spolupráci s PRIMAVERA Hotel & Congress centre. Jménem organizačního výboru Vás srdečně zve prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

http://pecenkovydny2020.cz/index/

7. červenec 2020 544
Post

Významné vědecké ocenění doktorandů Chirurgické kliniky

Každý rok oceňuje Francouzské velvyslanectví v Praze nejlepší mladé vědce z českých univerzit a výzkumných institucí. Tyto vědecké ceny jsou rozděleny do sedmi kategorií s tím, že každá má svého sponzora – u lékařství je to firma Pierre Fabre Médicament. Každoročně se do soutěže hlásí desítky kandidátů z celé ČR, kteří jsou nejprve vybráni svými institucemi a následně předstupují před porotu složenou z českých a francouzských odborníků s obhajobou své práce.  Tři nejlepší uchazeči dostanou finanční odměnu v podobě šeku věnovaného příslušnou sponzorskou společností. První dva výherci navíc od Francouzského velvyslanectví v České republice obdrží stipendium na měsíční stáž ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru.

7. červenec 2020 716
Post

Fakulta má tři nové profesory

Ve čtvrtek 2. července 2020 převzalo 80 nových profesorů vysokých škol jmenovací dekrety z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy. Na návrh Na návrh vědeckých a uměleckých je na nejvyšší akademický titul doporučila vláda a prezident Miloš Zeman dekrety podepsal v polovině června. Na seznamu nových profesorů jsou zastoupeni především lékaři, tři z nich jsou z Lékařské fakulty v Plzni.

2. červenec 2020 2016
Post

2019 JCR Science Edition

Středisko vědeckých informací informuje, jako již každoročně, že firma Clarivate Analytics vydala novou edici časopisů a jejich impakt faktorů (JIF) – nejnovější je nyní 2019 JCR Science Edition.

Zjištění JIF z LFP: přímý přístup / vzdálený přístup.

Problematiku vzdáleného přístupu případně konzultujte s tímto odkazem: http://www.lfp.cuni.cz/svi/cze/vzdaleny-pristup.asp

1. červenec 2020 499
Post

Hodnocení výuky studenty za rok 2018/19

Celkem se do ankety zapojilo přibližně 27 % studentů (1871 hlasujících; loni 31 %). Studenti připojili 1773 slovních komentářů k jednotlivým předmětům, vyučujícím a studijnímu oddělení a nevýukovým pracovištím fakulty (jídelně, děkanátu …).

Kompletní výsledky v článku: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5204-hodnoceni-vyuky-studenty-za-rok-2018-19.html

12. červen 2020 1012
Post

Facultas nostra – červen 2020

„Vážíme si svých studentů,“, říká v úvodníku nového čísla děkan naší fakulty prof. Jindřich Fínek a připomíná rychlost a účinnost, s jakou se medici zapojili do pomoci nemocnicím a dalším zařízením v krizovém čase. Přinášíme rozhovory s některými z nich a s osobou z nejzasvěcenějších, přednostou Ústavu epidemiologie LFP a FN Plzeň, prof. Petrem Pazdiorou. Představujeme nové výzkumné úspěchy vědců z Biomedicínského centra a obracíme se i do minulosti fakulty, ve vzpomínce na ilustrátorku Marii Lacigovou a její práci pro Ústav anatomie.

8. červen 2020 850

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020 UKLFP/343109/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

25. srpen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém