• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

Aktuálně

Post

Desatero akademického pedagoga

Pod vedením prorektorky pro studijní záležitosti prof. Mileny Králíčkové pořádá Odbor pro studium a záležitosti studentů UK pravidelná setkání s názvem Hybridní jaro, na kterých se probírají různé aspekty kombinované prezenční a distanční výuky. Odbor ve spolupráci s dalšími subjekty vypracoval pod stejným názvem také soubor doporučení k distanční výuce na UK. Odbor nabízí akademickým pedagogům webové stránky Karlovkaonline.cz, určené pro zájemce o metodiku online výuky a distančního zkoušení. Dubnovou novinkou na tomto portálu, kterou zde sdílíme, je Desatero akademického pedagoga, které může být vodítkem při vytváření, výuce a hodnocení online předmětu nebo kurzu.

22. duben 2021 317
Post

Rektorské volno 12. 5. 2021

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že REKTORSKÝ SPORTOVNÍ DEN UNIVERZITY KARLOVY, který se  měl konat ve středu dne 12. 5. 2021, byl vzhledem k trvající epidemiologické situaci zrušen. Na tento den uděluje rektor UK prof. Tomáš Zima rektorské volno a umožňuje tak členkám a členům akademické obce využít rektorský den ke sportu individuálnímu a ke zlepšení fyzické kondice. „Přeji vše dobré a mnoho zdraví a elánu do dalších týdnů letního semestru,“ vzkazuje rektor Zima a věří, že „příští rok se už uvidíme v plné síle a naživo na hřištích“. LFP následuje rozhodnutí pana rektora, studenty i zaměstnance zveme k tomu, aby se v tento den věnovali individuálním sportovním aktivitám.

Antigenní testování zaměstnanců LFP probíhá dle plánu i v tento den!

22. duben 2021 491
Post

Doplňovací volby do studentské části Akademického senátu UK v Praze

Předsednictvo AS LFP v čele s předsedou Doc. MUDr. Tomášem Skalickým, Ph.D. vyhlašuje: Doplňovací volby do studentské části Akademického senátu UK v Praze na 10. - 11. května 2021.

Písemné návrhy na kandidáty se odevzdávají do 3. 5. 2021 do 16 hodin do sekretariátu Ústavu jazyků, Alej Svobody 31, Plzeň.

Návrh musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta, ročník a směr studia, jména a podpisy 5 navrhovatelů, souhlas kandidáta s kandidaturou.

Kandidátní listiny budou zveřejněny na stránkách Lékařské fakulty nejdéle 2 dny před volbami.

21. duben 2021 268
Post

Fulbrightova stipendia 2022/23: jarní série webinářů

Fulbrightova komise nabízí na akademický rok 2022/2023 pro české studenty a vědce všechna stipendia pro pobyty v USA v plném rozsahu. K jednotlivým programům připravila sérii prakticky zaměřených seminářů, které se konají v období od 22. dubna do 3. června. Účastnit se jich budou také čerství absolventi a případně současní stipendisté, kterých se můžete ptát na zkušenosti z pobytu nebo z přijímacího řízení. Pracovníků komise, kteří semináře pořádají, se budete moct vyptat na vše ostatní, co s programem, přihláškou a pobytem v USA souvisí.

13. duben 2021 305
Post

Facultas nostra – duben 2021

Současná doba omezila život společenský, život výuky a vědy na fakultě však pokračuje dál. V dubnovém čísle tak představujeme tři nové učebnice pro studenty medicíny a přinášíme zprávu o výzkumném projektu, v němž je naše fakulta „zkušenější sestrou“ lékařské univerzitě v Jerevanu.

[... celý článek]

12. duben 2021 673
Post

Aktuální informace k prezenční výuce od 6. 4. 2021

V návaznosti na platné Usnesení vlády č. 200 ze dne 26. února 2021 přistupuje Lékařská fakulta v Plzni k návratu k prezenční výuce všech ročníků obou studijních programů v českém i anglickém jazyce od úterý 6. 4. 2021.   

[... celý článek]

1. duben 2021 1475
Post

Lékařská fakulta v Plzni pomůže univerzitě v Jerevanu k vědecké excelenci

Jedním z mnoha cílů největšího evropského programu pro vědu a výzkum Horizont 2020 je podpora rozvoje méně výkonných výzkumných institucí prostřednictvím „nástroje“ Twinning, který podporuje networking, výměny zkušeností, školení a mentoring. Lékařská fakulta v Plzni má mnohaletou tradici co se výzkumu a sdílení zkušeností týče, a proto se zařadila po bok dalších významných pracovišť, jako jsou Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC, Francie) a Lékařská univerzita v Grazu (Rakousko) v  projektu ARICE (Twinning for the Armenian Research Infrastructure on Cancer Research).

Projekt ARICE je financován z programu Evropské unie Horizont 2020, č. grantové dohody 952417.

24. březen 2021 432
Post

Vstup do budov LFP

Vzhledem k aktuální epidemické situaci a opatřením žádáme návštěvníky z řad veřejnosti či spolupracujících institucí, aby nevstupovali do budov fakulty. V případě např. nutného předání dokumentů vyčkejte u vchodu a domluvte se s navštěvovanou osobou, aby si je přišla vyzvednout. To lze buď přes interkom, nebo mobilním telefonem, nebo prostřednictvím vrátného. Vrátní mají pokyn nevpouštět do budov cizí osoby. Toto opatření bude trvat po stejnou dobu, po kterou bude probíhat povinné testování zaměstnanců.

[... celý článek]

22. březen 2021 904
Post

Minuta ticha za zemřelé na COVID-19

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni se připojuje k uctění památky obětí koronaviru přesně 1 rok od prvního zemřelého na tuto diagnózu, a to v pondělí 22.3. ve 12:00.

[... celý článek]

21. březen 2021 772

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství

Reg. Nr. UKLFP/177808/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu biofyziky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  09.04.2021 Reg. Nr. UKLFP/138376/2021 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

7. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Projektový pracovník - sekretariát

Projektový pracovník/cesekretář/ka Co bude Vaším úkolem? Administrativní zajištění projektů: [...]

7. květen 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém