• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

Aktuálně

Post

Facultas nostra říjen 2021

Časopis Facultas nostra opět přináší reportáž z dění na fakultě a další zajímavosti. Jsme rádi, že už zase můžeme psát o akcích konaných „naživo“. Přinášíme reportáž ze Seznamovacího kurzu, o své zkušenosti se s námi podělila studentka Nicole, která byla v létě na stáži v Tunisku, a díky studentce Nele máte příležitost se zamyslet nad tím, jaké otázky (ne)pokládat medikům. O své životní cestě, ale i o roli Infekční kliniky při covidové pandemii, vypráví přednosta kliniky doc. Dalibor Sedláček. Jiná životní pouť se bohužel v létě navždy uzavřela, a tak se v časopisu ohlížíme za panem docentem Pavlem Fialou, dlouholetým přednostou Ústavu anatomie a patronem našich zahraničních studentů v roli proděkana pro výuku v angličtině.

7. říjen 2021 388
Post

Předána stipendia města Plzně a Plzeňského kraje

Celkem 37 vynikajících studentů Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v úterý 5. října 2021 převzalo při slavnostním obřadu v Malém sále Měšťanské besedy stipendia rektora ZČU, Plzeňského kraje a města Plzně. Celkem devět studentů získalo Stipendium Plzeňského kraje, z Lékařské fakulty v Plzni to byla Kristýna Vašková (6. ročník, Všeobecné lékařství). Deset studentů, mezi nim Josef Reischig, student LFP (také 6. ročník Všeobecného lékařství), získalo stipendium primátora města Plzně. Oběma našim stipendistům srdečně blahopřejeme! 

7. říjen 2021 313
Post

Smuteční oznámení

Bývalý dlouholetý přednosta Šiklova patologického ústavu LF a FN Plzeň, prof. MUDr. František Fakan, CSc., zemřel v neděli 19. září 2021 ve věku 85 let. Poslední rozloučení proběhlo ve středu 29. září na Ústředním hřbitově v Plzni.

30. září 2021 439
Post

Zahajovací akce akademického roku v Kampusu Hybernská 1.10.2021

Kampus Hybernská – tepající a živoucí organismus v centru Prahy – otevře 1. října dveře široké veřejnosti. Využijte jedinečné příležitosti zjistit, co všechno se za zdmi tohoto jedinečného objektu skrývá. Univerzita Karlova připravila k začátku akademického roku bohatý program jak pro studenty UK, tak pro širokou veřejnost. Bude zde příležitost setkat se i s rektorem UK prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, a to při akci s názvem „FuckUp Night – Academic Edition“. 

24. září 2021 401
Post

Jak covid-19 mění vzdělávání v medicíně?

Pokud jste nestihli on-line sledování konference AMEE, a přesto byste rádi získali základní přehled o tématech, které hýbou světem vzdělávání v medicíně, zúčastněte se webináře „Jak covid-19 mění vzdělávání v medicíně?“.

22. září 2021 359
Post

Medicína srdcem - 10. díl

Do dnešní epizody přijala pozvání Bc. Hana Šlechtová, Dis. Hanča pracuje jako zdravotní sestra na transplantační jednotce v Saudské Arábii a na sociálních sítích ji najdete jako @iamnotjusta_nurse, tedy "nejsem jenom sestra". S Hančou jsme si povídaly o cestě k její profesi a proč se vzdala snu stát se divadelní herečkou. Prozradila nám, co ji přivedlo do města Jeddah, co musela absolvovat před příjezdem do Arábie a jak se jí vůbec žije v muslimské zemi. Vyprávěla nám zážitky z nemocnice, jaké jsou rozdíly mezi českým a arabským zdravotnictvím, ale i jak vnímá postavení žen v islámu. 

22. září 2021 252
Post

Budoucí zubní lékaři uspěli v mezinárodní konkurenci

Studenti zubního lékařství si již od roku 2004 tradičně měří síly v univerzitní soutěži Jules Allemand Trophy (JAT). Soutěž má tři kola – univerzitní, republikové a mezinárodní. To republikové se letos po 13 letech vrátilo na univerzitní půdu, a to na Stomatologickou kliniku LF a FN Plzeň, na pozvání přednosty Doc. MUDr. Antonína Zichy, CSc., a odborné garantky soutěže MUDr. Evy Chládkové. Ta byla také školitelkou obou studentů LFP, kteří do republikového kola postoupili.

22. září 2021 656
Post

Nový přednosta Stomatologické kliniky

Od 1. září 2021 je novým přednostou Stomatologické kliniky LF a FN Plzeň doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. Blahopřejeme ke jmenování!

Doc. Hauer je absolventem naší fakulty, a to v oboru stomatologie (2004) i všeobecného lékařství (2007). Od roku 2007 působí jako lékař a odborný asistent na Stomatologické klinice LFP UK a FN Plzeň. Je specializován v oboru orální a maxilofaciální chirurgie. Odborně se zajímá o onkologická onemocnění orofaciální oblasti, problematiku patologických stavů čelistních kostí a orofaciální traumatologii.

20. září 2021 523
Post

Anketa: zhodnocení distanční výuky v akademickém roce 2020/21 na Lékařské fakultě v Plzni

Po netradičně proběhlém akademickém roce 2020/21 uspořádala studentská část e-learningového týmu LFP rozsáhlé dotazníkové šetření s cílem zjistit názory studentů a akademiků na kvalitu výuky v tomto roce a zejména se zaměřit na přínos záznamů přednášek. Chtěli tak využít unikátní situaci, kdy se podařilo zaznamenat téměř 100 % všech přenášek na LFP.

This report is also available in English.

6. září 2021 2137
Post

Nařízení vedení FN v souvislosti se zahájením školního roku 2021/2022

Studenti (studentky), kteří se budou během teoretické či praktické výuky pohybovat v areálu FN Plzeň, musí před každým vstupem do FN Plzeň splnit min. jednu ze tří podmínek:

  1. doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
  2. doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem výuky,
  3. doložit aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.

Ve vnitřních prostorech musí mít všichni přítomní po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95/N95).

14. září 2021 538
Post

Nové mimořádné opatření - režim od 13. 9. 2021

Výklad mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky platných od 13.9.2021: 

  • od 13. září studenti VŠ nemusejí dokládat bezinfekčnost za účelem účasti na vzdělávání a zkouškách
  • bezinfekčnost je i nadále nutné prokazovat a kontrolovat při promocích a imatrikulacích 

Podle pravidel týkajících se škol musí pravidelně dokládat bezinfekčnost studenti ubytovaní na kolejích (více info zde: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13167&locale=cz

13. září 2021 638
Post

Nová edice JCR s impakt faktory

Středisko vědeckých informací oznamuje, jako již každoročně, že firma Clarivate Analytics vydala novou edici časopisů a jejich impakt faktorů (JIF) – nejnovější pro medicínu je nyní 2020 JCR Science Edition.

Zjištění JIF z LFP: přímý přístup / vzdálený přístup.

Problematiku vzdáleného přístupu případně konzultujte s tímto odkazem: http://www.lfp.cuni.cz/svi/cze/vzdaleny-pristup.asp.

1. červenec 2021 703
Post

Antigenní testování pro studenty a zaměstnance LFP

Antigenní testování na Ústavu hygieny a preventivní medicíny pro studenty a zaměstnance LF UK v Plzni bude vzhledem k současným vládním opatřením od 1.7.2021 do odvolání PŘERUŠENO.

V případě jeho potřeby budete o jeho spuštění informováni. 

25. červen 2021 1192

Výběrová řízení
VŘ klinika Pneumologie - školský zástupce

V Plzni dne 08.10.2021 UKLFP/434015/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

8. říjen 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Odborný asistent Chirurgické kliniky

Č.j.: UKLFP/356370/2021-7     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 14. září 2021 [...]

8. říjen 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém