• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

Aktuálně

Post

Informace ke studiu ke dni 26.11.2020

Lékařská fakulta UK v Plzni přešla na prezenční praktickou výuku, přednášky v tomto semestru budou dokončeny distanční formou. Jednotliví garanti předmětů stanoví podmínky plnění studijních povinností s přihlédnutím k aktuálním epidemiologickým pravidlům, podmínkám na pracovišti a možnostem výuky a přítomnosti studentů při výuce. Je možné zčásti výuku dále vést hybridním způsobem, ale preferovanou formou pro praktická cvičení je forma prezenční.

[...celý článek]

26. listopad 2020 297
Post

Univerzita Karlova pořádá online informační den: 28. 11. na webu Nakarlovku.cz

Srdečně zveme všechny uchazeče i širokou veřejnost k online seznámení s naší fakultou na virtuálním informačním dni Univerzity Karlovy, který se uskuteční pod názvem „Na Karlovku onlinev sobotu 28. listopadu od 9 do 16 hodin na webu nakarlovku.cz

24. listopad 2020 161
Post

Budova děkanátu – aktuální stav

Po havárii na budově děkanátu dne 19. 10. 2020 (zřícení části římsy) je nyní prováděno zajištění krovu a přilehlých částí. Zbylé části římsy budou odbourány – převážně ručně s použitím lehké stavební mechanizace. Následně bude opravena dolní část zastřešení. Zatím trvá uzavírka Husovy ulice (plánováno do 30. 11.). 

[... celý článek]

18. listopad 2020 555
Post

Nemocnice děkují našim studentům za pomoc během pandemie

Studenti naší fakulty, stejně jako studenti ostatních lékařských fakult, se po vypuknutí epidemie COVID-19 hned na jaře roku 2020 sami zorganizovali do dobrovolnické skupiny a s neutuchajícím nasazením koordinují a vykonávají pomoc ve zdravotnických zařízeních nejen v Plzeňském, ale i v dalších krajích. Jejich činnost zcela neutichla ani během letního zklidnění, kdy někteří stále vypomáhali např. na hygienické stanici s trasováním kontaktů. Při podzimním vzedmutí epidemie se skupina rychle opět zmobilizovala. Díky její efektivní činnosti se daří propojovat požadavky nemocnic s nabídkou dobrovolníků a minimalizovat tak povolávání studentů prostřednictvím státem vyhlášené pracovní povinnosti.

30. říjen 2020 1193
Post

Slovo děkana k 75. letům LF UK v Plzni

Vážené studentky, studenti, kolegyně, kolegové, v těchto dnech slavíme 75. výročí založení Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy. Bohužel pouze ve svých myslích. Před rokem jsem si nemyslel, že Vám nebudu moci osobně na shromáždění v sídle Měšťanské besedy poděkovat za Váš přínos k rozvoji fakulty, setkat se s našimi významnými absolventy, přivítat nejvyšší představitele univerzity. Netušil jsem, že Vám budu děkovat za Vaši občanskou statečnost a obětavost, a k tomu ještě pouze touto písemnou formou.

[...celý článek]

26. říjen 2020 696
Post

Důležité informace pro studenty 4. a 5. ročníků a pro dobrovolníky z řad studentů LFP

Na základě množících se dotazů jsme se rozhodli ty nejčastější sepsat a odpovědět hromadně pro všechny studenty. Předem ale upozorňujeme, že situace a nařízení se mohou měnit, v tom případě bychom vám znovu dodatečně napsali: ... [celý článek]

23. říjen 2020 2444
Post

Facultas nostra připomíná 75. výročí fakulty

Stejně jako mnoho jiných aktivit, i oslavu 75 let existence naší fakulty odsunula epidemie na pozdější dobu. Přesto si ji ve dnech, které jsou původnímu datu nejblíže – připadá na 27. říjen – připomínáme aspoň ve speciálním čísle Facultas nostra. Jubileum tedy sice oslavíme až po Novém roce, nyní si aspoň zatím můžete přečíst něco z historie fakulty. Neopomněli jsme ovšem zařadit v části čísla i několik aktualit, neboť život fakulty se nezastavil!

S přáním všeho dobrého, hlavně zdraví
redakce Facultas nostra

16. říjen 2020 459
Post

Výzva děkana fakulty akademikům – distanční výuka

Vážení kolegové,

letošní zimní semestr se rozběhl s protiepidemickými opatřeními, distanční výuka nabírá na obrátkách a já děkuji všem, kteří se během jara a léta zaškolili a připravili. Spolupráce e-learningového týmu se studenty a pedagogy vedla k enormnímu zvýšení výkonu – máme natočeno a zveřejněno více než 90 videí, tisíce shlédnutí za první týden výuky a většina přednášek probíhá on-line v reálném čase. Čeká nás však další výzva – přenos některých praktik online, a tam se již bez aktivního zapojení každého pedagoga neobejdeme. [pokračování]

13. říjen 2020 1514
Post

Annu Kala získala cenu v soutěži FameLab

V neděli 6. 9. 2020 proběhlo odložené národní finále FameLab Czech Republic 2020. FameLab je tradiční soutěž British Council v popularizačních vědeckých prezentacích. Cenu Českých center (spolupořádající instituce) získala letos Annu Kala, Ph.D. studentka z našeho Biomedicínského centra. Gratulujeme! Její vystoupení o vlivu septického šoku na spánek a paměť můžete zhlédnout na https://youtu.be/BOxTaMCaSHY

Podpořte Annu zde: https://bit.ly/35GP6IO

8. říjen 2020 483
Post

Pozvánka na Juniorskou univerzitu

Lékařská fakulta v Plzni se rozhodla pootevřít své brány studentům středních škol. Ti, kteří si chtějí na vlastní kůži vyzkoušet, jak to chodí při studiu medicíny, budou mít od prosince možnost během čtyř sobotních dopolední zažít vyučování podobné tomu, jaké absolvují skuteční medici.

Juniorská univerzita bude zahájena 12. prosince, tématem úvodní soboty budou Lékařské obory, a to diagnostické, interní a chirurgické.

7. říjen 2020 661
Post

Slovo děkana před zahájením akademického roku 2020/21

Zahájení nového akademického roku je poznamenáno zhoršující se epidemiologickou situací v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19. Jaké dopady má tato situace na výuku na naší fakultě? Komentuje děkan fakulty prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA.

Pro podrobné informace sledujte záložku COVID-19 na úvodní straně webu LFP.

https://youtu.be/8-ipkTsC9ko

25. září 2020 935

Výběrová řízení
VŘ -Asistent-Odborný asistent Histologie a embryologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa [...]

19. listopad 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 18. 11. 2020 Č. j.: UKLFP/441692/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

18. listopad 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 4. 11. 2020 Č. j.: UKLFP/426747/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

4. listopad 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém