7. říjen 2021 vyz

Zasedání Vědecké rady 9. 12. 2021

místno konání: Šafránkův pavilon - velká posluchárna
datum konání: 09.12.2021 14:00 - 16:00


Habilitační řízení v oboru Vnitřní nemoci: MUDr. Martin Svatoň, Ph.D. (Klinika penumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň)

Název habilitační přednášky: Cílená léčba pokročilých plicních adenokarcinomů

 

Řízení ke jmenování profesorem v oboru Vnitřní nemoci: doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D. (II. Interní klinika LF UK a FN Plzeň)

Název profesorské přednášky: Monitorace krevního tlaku – od historie po současnost

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent/Odborná asistentka Gynekologicko-porodnické kliniky

 UKLFP/22318/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

21. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Ústav klinické biochemie a hematologie - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

UKLFP/14612/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Neurologická klinika - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

 UKLFP/14619/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém