19. květen 2022 dvomi

Večer Gynekologicko-porodnické kliniky

místno konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 08.06.2022 18:00 - 19:00


předsedá: MUDr. Z. Poklopová

  1. Stránská K., Karbanová J.:  Peripartální masivní dehydratace /15 min/

  2. Paymová L., Švabík K., Neumann A., Kališ V., Ismail K. M., Rušavý Z.: Průběh porodu před císařským řezem a incidence avulze levátoru při následujícím vaginálním porodu /15 min/

  3. Presl J.: Robotická resekce ureteru při DIE - soubor pacientek /20 min/

  4. Rušavý Z., Deval B.: Je nutná rutinní implantace síťky do obou kompartmentů při laparoskopické sakrokolpopexi? /20 min/

  5. Kůsová M., Šperlová T., Stránská K., Salátová K., Smoligová V., Korečko V.: Vliv screeningu na incidenci preeklampsie v Plzeňském regionu /20 min/

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém