19. květen 2022 dvomi

Večer Rokycanské nemocnice

místno konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 22.06.2022 18:00 - 19:00


předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

  1. Petr L., Čadová K.:  Antikoagulace z pohledu chirurga /20 min/

  2. Tihlařík J., Plecitý J.: Zkušenosti se zevní fixací zlomenin na našem pracovišti /20 min/

  3. Vyhnalová L.:  Perioperační péče o diabetického pacienta /20 min/

  4. Chodora S., Čadová K.: Perforace duodena jako komplikace ERCP /20 min/

  5. Čadová K., Pangerl M.:  Divertikulární choroba tračníku: otázka operační léčby
    /20 min/

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém