23. listopad 2018 | archivováno 1. únor 2019 184 cer

Výzva 2019 - Fond pro podporu strategických partnerství

Byla vyhlášena výzva Fondu pro podporu strategických partnerství v roce 2019. V přiložené výzvě naleznete veškeré informace týkající se výběrového řízení, ale i náležitostí návrhu, charakteru a forem podporovaných projektů a finančních podmínek.

Tytéž informace rozšířené o veškeré kontakty jsou dostupné na webu Centra strategických partnerství: https://www.csp.cuni.cz/CSP-1.html

Aktuální výzva se týká aktivit se všemi strategickými partnery UK (uvedenými v příloze), vyjma projektů v rámci schématu joint seed funding s Univerzitou Curych a společné výzvy uskupení CENTRAL, které mají vlastní výběrová řízení a budou vyhlášeny separátně.

Fakultní termín pro odevzdávání návrhů: 15. ledna 2019

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém