14. leden 2019 | archivováno 13. únor 2019 109 cer

Výzva CENTRAL - workshopy mladých vědeckých skupin

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení společné výzvy pětičlenného strategického uskupení CENTRAL pro rok 2019. 

Strategické uskupení CENTRAL vzniklo v roce 2014 společnou deklarací pěti středoevropských univerzit - Univerzity Karlovy, Humboldtovy Univerzity v Berlíně, Univerzity Vídeň, Univerzity Varšava a ELTE Univerzity v Budapešti, a podporuje multilaterální spolupráci primárně v oblasti výuky, výzkumu a podpory vědeckého dorostu. 

Jako jedna z mála strategických sítí podporovaných německou agenturou DAAD mohl CENTRAL zajistit financování svým projektům a aktivitám vzešlým z první celouniverzitní po dobu plných čtyř let. 

Nyní, po úspěšném získání tzv. „follow-up“ financování od DAAD pro roky 2019 a 2020, otevírá CENTRAL výzvu opět všem oborům a pracovištím svých členských univerzit. 

Jedná se o nabídku 10 až 13 workshopů mladých vědeckých skupin s minimální účastí tří členských univerzit. Podmínky přihlášek shrnujeme níže a v příloze.  

Typ   aktivity:

2 třídenní   workshopy pro týmy z min. tří členských univerzit

(dle   finančních podmínek je vždy nutná účast týmu z Humboldtovy univerzity v   Berlíně)

Složení   týmu:

Vedoucí   týmu: senior researcher (minimálně post-doktorand) plus max. 4 mladí   výzkumníci, doktorandi či studenti

Finanční   dotace:

cestovné   a pobytové náklady na 2 workshopy dle místa určení

plus  

max.   € 1.000/workshop na pronájem místnosti, propagační materiály, externí   účastníky apod.

Termín   pro podání přihlášek:

11. února 2019

Kontaktní   osoba:

Ing.   Zuzana Hocková, vedoucí Centra strategických partnerství

zuzana.hockova@ruk.cuni.cz

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém