25. květen 2020 | archivováno 3. červenec 2020 126 cer

4EU+ výzva k přípravě vzdělávacích projektů

V rámci projektu Evropských univerzitních aliancí vypsala aliance 4EU+ první výzvu k přípravě společných vzdělávacích projektů. Vzdělávací aktivity mohou nabývat různé formy, od workshopů a krátkých intenzivních studijních zkušeností po společné kurzy, moduly či studijní programy. Všechny projekty musí zahrnovat alespoň tři členské univerzity 4EU+ a spadat do jednoho ze čtyř Flagshipů

Deadline pro podávání návrhů je 15. června pro projekty spadající pod Flagship 2 a 1. července pro projekty ve třech zbývajících Flagshipech. 

Podrobnější informace jsou dostupné na stránkách Evropského centra (https://ec.cuni.cz/EC-144.html) a na stránkách 4EU+ (https://4euplus.eu/4EU-139.html).

Kontaktní osoba: Kristýna Kolínová e-mail: kristyna.kolinova@ruk.cuni.cz

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém