9. červen 2021 | archivováno 15. červen 2021 257 dvomi

Výzva lékařům Lékařské fakulty UK v Plzni

Vážení kolegové, 

Fakultní nemocnice Plzeň nás prostřednictvím doc. MUDr. Kasala, CSc. požádala o tlumočení výzvy lékařům Lékařské fakulty v Plzni, kteří nejsou zároveň  zaměstnanci Fakultní nemocnice Plzeň, zda-li by  nebyli  ochotni pomoci při provozu očkovacích center ve FN Plzeň během letních měsíců.

Jedná se o provoz očkovacích center ve všední dny  i o víkendu mezi 7 - 12h a dále mezi 13 - 18h. Dle sdělení Doc. Kasala by byli lékaři vyškoleni, všechny postupy jsou zpracovány rovněž v písemné formě. Vždy  bude zároveň v očkovacím centru přítomen erudovaný lékař se zkušeností z očkovacího centra.  Jelikož centra mají denní kapacitu až 600 míst, pomoc  každého lékaře je ve FN vítána.   

Z hlediska pracovně právního a z hlediska ohodnocení  FN Plzeň připravila následující podmínky:

hodinový plat externích lékařů na očkovacím místě na 375 Kč/hod. (za případnou práci o víkendu by náležel navíc příplatek 25 %, tj. 93,75 Kč/hod. Je možnost uzavírat s lékaři-externisty z LF, kteří by na očkovacím místě vypomáhali v průměru do 20 hodin týdně (tj. cca až 80 hodin měsíčně), dohody o pracovní činnosti. Neměli by žádnou hodinovou pracovní povinnost (rozvrh), zaplaceny by měli pouze všechny odpracované hodiny. 

Dovoluji si požádat případné ochotné zájemce, aby zaslali svoji nabídku do pátku 11/6/2021  e-mailem k rukám Mgr. Martiny Buriánkové, vedoucí studijního oddělení LF. Nabídky předáme do FN hromadně. 

Děkuji všem za pozornost a děkuji všem ochotným kolegům za pomoc nejen FN Plzeň. 

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Lékařská fakulta UK v Plzni
Proděkan pro výuku všeobecného lékařství a styky s FN Plzeň

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené VŘ Ústavu sport. medicíny

V Plzni dne 21.09.2021 Č.j.: UKLFP/379837/2021   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

23. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém