Archiv sekce Archiv úvodních článků

Naše fakulta opět úspěšná ve výzkumu blízkém praxi

Lékařská fakulta UK v Plzni uspěla i v druhém kole „Pre-Seed“ projektů OP VaVpI. V rámci společného projektu s 1. LF UK a FaF UK se tým okolo Ing. J. Hrabáka, Ph.D., pokusí přiblížit praxi výzkum v oblasti identifikace proteinů periplasmového prostoru bakteriální buňky se zaměřením na proteiny zodpovědné za rezistenci k antibiotikům.
Zároveň se budou doktorandi i akademičtí pracovníci fakulty moci dále vzdělat v oblasti transferu technologií.

5. leden 2014 | archivováno 6. červenec 2020 6859 kri

Vánoční zpívání 2013

Tradiční akce IFMSA CZ Plzeň proběhla ve středu 11. prosince 2013. Kolem půl jedné jsme se hromadně sešli před Pavlovovým ústavem, kde jsme společně zpívali nejen klasické české koledy, ale troufli jsme si i na ty anglické.

Zpívání se dokonce zúčastnil i samotný pan děkan, který nelenil a ke zpěvu se taktéž přidal, což nás velice potěšilo.

13. prosinec 2013 | archivováno 14. červen 2020 4685 kri

Veletrh vzdělávání GAUDEAMUS 2013

Ve dnech 5. - 8. listopadu 2013 se na brněnském výstavišti konal veletrh vzdělání Gaudeamus, na kterém se studenti středních škol seznamují s možnostmi dalšího vzdělávání, které jim umožňují české i zahraniční univerzity.

Naše fakulta také měla na veletrhu své zastoupení, do Brna jsme přijeli ve složení dva studenti - Jan Razima a Tomáš Zajíc a dvě referentky studijního oddělení - Zdeňka Tykalová a Romana Forstová

18. listopad 2013 | archivováno 19. květen 2020 5838 kri

Gratulujeme doc. MUDr. Daně Müllerové, Ph.D.

Od 1. 11. 2013 se doc. Müllerová, vedoucí Ústavu hygieny a preventivní medicíny a Ústavu sociálního lékařství, stává členkou Resortní pracovní skupiny pro podporu a ochranu veřejného zdraví a prevenci nemocí a pro implementaci programu "Zdraví 2020" v ČR. Do této funkce byla jmenována hlavním hygienikem ČR, MUDr. Vladimírem Valentou, Ph.D..
Strategie "Zdraví 2020" se zaměřuje na hlavní problémy 53 členských států WHO regionu, především na nerovnosti ve zdraví, finanční krizi a související snižování veřejných výdajů ve zdravotnictví a nárůst výskytu chronických neinfekčních onemocnění. 

27. listopad 2013 | archivováno 28. květen 2020 4234 kri

Nová studentská anketa má smysl

Nová studentská anketa se vrací ke kořenům a akcentuje její původní smysl: na základě názorů studentů efektivně zlepšovat kvalitu výuky na naší fakultě. 

Anketu je možno vyplnit v Studentském Informacním Systému (SIS) přes internet (z domova, na studijním oddelení ...)
https://is.cuni.cz/studium/anketa

30. červen 2013 | archivováno 31. prosinec 2020 9400 kri

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém