12. březen 2014 4661 kri

Belgie

Stát: Belgie

Město: Brusel

Název organizace: CHU Brugmann

Obor, ročník: všeobecné lék, 6. ročník
Druh stáže: osobně zprostředkovaná stáž

Délka pobytu: 1.7. - 31.7.
Náplň pobytu: Má stáž se konala na všeobecné jednotce intenzivní péče pod vedením pana doktora Jacques Devriendta. Byla to velmi obohacující stáž. Každý den jsem trávila v nemocnici od devíti od rána do sedmi do večera. Ráno na hlášení mi byl přidělen pacient. Měla jsem k dispozici vlastní počítač, kde jsem si mohla prohlédnout veškeré informace o pacientovi (laboratoř, snímky,..), poté jsem pacienta vyšetřila a nález zapsala do dokumentace, vypsala žádanky a poté vše zkonzultovala s panem doktorem Devriendtem, který mi poradil s dávkováním a terapií. V poledne bylo další hlášení, kde jsem popsala, jak se změnil stav mého pacienta od rána, jak se změnilo dávkování medikace atd. Od jedné do tří hodin odpoledne probíhali návštěvy pacientů, kdy jsem podávala veškeré informace o stavu mého pacienta rodině. Odpoledne se většinou příjimali noví pacienti, pod dohledem jsem si mohla vyzkoušet např. zaintubovat pacienta či jsem byla poslána na emergency. Můj den končil kolem sedmé hodiny, kdy jsem svého pacienta předávala lékaři, který měl noční službu. První týden jsem byla poněkud nervózní, protože jsem nikdy nebyla zařazena do nemocničního provozu jako doposud. Velmi mi vyhovoval osobní přístup lékaře, který měl na starosti pouze mě. Kdykoliv jsem potřebovala něco vysvětlit, pan doktor mi problematiku  vstřícně vysvětlil či mi doporučil velmi kvalitní studijní materiál. Musím říct, že jsem začala až díky této stáži klinicky přemýšlet, což mě velmi potěšilo, neboť jsem s tím měla předtím problém. Pokud bych měla tuto stáž ohodnotit od 1 do 10, bez váhání hodnotím 10.

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: koleje

Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: potraviny zhruba dvakrát dražší než v ČR

Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky: autobusem, kol 2500 kč

Jaké jsou možnosti místní dopravy: MHD, 10 jízd kol 20 euro

Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : 700 euro

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?: ne

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): kultura

Odborný přínos pobytu (hodnocení jako ve škole 1-5): 1

 Osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) : 1

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? ano

Myslíte si, že Vám zahraniční pobyt pomůže při hledání zaměstnání:  ano

 

Město: Bruxelles

Název organizace: Cliniques universitaires Saint-Luc

Obor, ročník: Všeobecné lékařství, 6 ročník
Druh stáže: Klinická stáž

Délka pobytu: 7/1/2013 - 9/27/2013
Náplň pobytu: Má tří měsiční stáž na oto-rhino-laryngologické klinice probíhala denně od 8h do 18h, klinika je rozdělena na 3 pracoviště, otologie, rhinologie a cervico-facial, stejně tak i lékaři jsou rozděleny na 3 týmy.

Klinika má 12 ambulancí, kde probíhají konzultace s pacientama, u kterých jsem odebíral anamnézu a klinicky vyšetřoval.

Každý týden probíhá kolem 25 ORL operací, u kterých jsem dost často asistoval.

Během stáže jsem se zůčastnil přednášek, které se konaly na klinice.

Moc se mi libolo, že na klinice pracuje spoustu lékařů ze zahraničí (Francie, Německo, Mauritius, Marroco, Kongo, Syrie)..

Stáž v nemocnici v Bruselu byla veliká možnost jak zdokonalit fracouzštinu, poznávat různé vyšetřovací metody, poznávat různé operační postupy, a zdokonalit se v oboru ORL.

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: Na kolejích

Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: Vyšší

Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky: Letadlem, www.letuska.cz

Jaké jsou možnosti místní dopravy: MHD

Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : 600 EUR

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?  Ano

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): Návštěva měst: Brugges, Gent

Odborný přínos pobytu (hodnocení jako ve škole 1-5): 1

 Osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) : 1

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Ano

Myslíte si, že Vám zahraniční pobyt pomůže při hledání zaměstnání:  Ano

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém