18. březen 2014 4874 rat

Japonsko


Město: Hamamatsu

Název organizace: Hamamatsu university hospital

Obor, ročník: Všeobecné lékařství, 5.ročník
Druh stáže: IFMSA

Délka pobytu: 7/1/2013 - 7/31/2013
Náplň pobytu: Náplní stáže bylo zapojení se do chodu chirurgického oddělení (asistence u operací, drobné výkony na oddělení). Celkově stáž hodnotím velice pozitivně, byla velkým přínosem.

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: V bytě

Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: Cca dvojnásobné

Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky: 15 500,-Kč letenka, vlak z Tokia do Hamamatsu 2 000 korun.

Jaké jsou možnosti místní dopravy: MHD,vlak-v porovnání s ČR vysoké ceny (lístek MHD cca 80Kč).

Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : 2 690eu

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?  Ne

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): Tokio,Nikko,Mt.Fuji,Kyoto,Nagoya - cestovní výlohy vysoké.

Odborný přínos pobytu (hodnocení jako ve škole 1-5): 1

 Osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) : 1

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Ne

Myslíte si, že Vám zahraniční pobyt pomůže při hledání zaměstnání:  Ano


Město: Kurashiki

Název organizace: IFMSA Japan

Obor, ročník: 5. ročník
Druh stáže: IFMSA

Délka pobytu: 8/1/2013 - 8/31/2013
Náplň pobytu: Jednalo se o vědeckou stáž, byla jsem na oddělení Hygiena. Účastnila jsem se projektu: Research for immunological effect od asbestos exposure on regulatory T cell model cell line.MT_2. Pomáhala jsem při běžné práci na projektu (bun.kultury,sčítání buněk,atd.) pod vedením místního pracovníka. Pracovní doba byla od 9:00 do 17:00 ve všední dny, víkendy byly volné.

V práci jsem byla velmi spokojená, zaměstnanci ústavu byli velmi ochotní.

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: Kolej pro zaměstnance

Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: Vyšší

Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky: Letecky 23 000,-Kč + autobus 1 000,-Kč.

Jaké jsou možnosti místní dopravy: Kolo, pěšky,vlak

Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : 1400 EUR

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?  ne

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): Výlety (finančně velmi náročné)

Odborný přínos pobytu (hodnocení jako ve škole 1-5): 1

 Osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) : 1

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? ano

Myslíte si, že Vám zahraniční pobyt pomůže při hledání zaměstnání:  ano


Město: Osaka, Hirakata city

Název organizace: Kansai medical university hospital, Kansai medical university

Obor, ročník: Všeobecné lékařství, 4. ročník (nastupuji do 5.)
Druh stáže: IFMSA

Délka pobytu: 7/27/2013 - 8/31/2013
Náplň pobytu: Stáž se konala na oddělení Internal medicine general a Psychosomatic medicine, spočívala na účasti v ambulanci, oddělení a konferencích, kde se projednávali případy, ... Lékaři se mě často ptali, co bych v situaci (diagnostika, léčba) dělal. Byli překvapeni, že bych reagoval správně na to, že nastupuji do 5. ročníku a to teprve státní závěrečná zkouška z Interny je přede mnou. Musim pochválit LF UK v Plzni a FN Plzeň. Naše výuka je na výborné úrovni.

Ze stáže mám mnoho přátel, jak z řad studentů medicíny, tak i lékařů působící na výše zmíněném oddělení.

Rád se blíže o této stáži rozepíši pokud budete chtít. Je to již moje druhá zahraniční stáž na oddělení Internal medicine general s IFMSA a byl jsem mile překvapen v mnoha ohledech.

Japonsko je velmi zajímavá země.

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: V hostelu

Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: Za oběd v nemocnici cca 120 Kč.

Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky: Letenka 24 000,-Kč.

Jaké jsou možnosti místní dopravy: MHD (v Japonsku velmi drahé), do nemocnice jsem chodil pěšky.

Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : 1 000 Eur

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?  ne

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): Chrámy, shrine, hrady, vesnička Shirakawago, Kyoto...

Odborný přínos pobytu (hodnocení jako ve škole 1-5): 1

 Osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) : 2

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? určitě ano

Myslíte si, že Vám zahraniční pobyt pomůže při hledání zaměstnání:  ano

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém