4. listopad 2014 5586 sou

Udělené patenty Lékařské fakulty UK v Plzni

 
Název uděleného patentu Území Původce Datum udělení Číslo dokumentu
Způsob snížení srážlivosti krve v okruhu přístroje pro náhradu funkce ledvin a zařízení k provádění tohoto způsobu CZ MUDr. Jiří Růžička, Ph.D. a spol. 24.02.2009 300266
Tepelný výměník s laminarizérem CZ MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. a spol. 05.04.2012 303190
Způsob detekce beta-laktamáz gramnegativních bakterií hmotnostní spektrometrií CZ doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. a spol. 15.10.2014

304833

Termoelektrický tepelný výměník s integrovaným rezervoárem CZ MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. a spol. 04.01.2017

306496

 

 

 

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/ZUB/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. květen 2022

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém