12. leden 2015 6022 hor

Specifický vysokoškolský výzkum (SVV)

Výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů

Kdo podává:

 • Akademický pracovník (hlavní řešitel)

 Jak podat:

 • elektronicky na adresu kontaktní osoby pro SVV;
 • 1x písemně na předepsaném formuláři

 Řešitelský tým:

 • minimálně tři studenti DSP, minimální počet všech studentů v týmu 50%

 Délka řešení:

 • minimálně 1 rok, maximálně 3 roky

 Zdroj financování:

 • poskytovatel - MŠMT
 • z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu, rozlišujeme studentské vědecké (grantové) projekty a studentské vědecké konference.

 Struktura finančních prostředků:

 • mzdové prostředky, ostatní osobní náklady a odvody na sociální a zdravotní pojištění
 • stipendijní prostředky – podíl stipendií vůči celkovým osobním nákladům = 60%
 • náklady na cestovné
 • další neinvestiční náklady
 • doplňkové (dříve režijní) náklady pro fakultu, max. 25% přímých nákladů
 • není možné pořizovat investiční majetek
 • minimální podpora pro jeden projekt je 400 tis. Kč ročně, nejvýše 3 000 tis. Kč ročně
 • maximální podpora konference činí 1 000 tis. Kč ročně

 

Další informace:

http://www.cuni.cz/UK-3362.html

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém