14. leden 2015 4567 hor

Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje

Voucher je jednorázová dotace , jejímž cílem je posílit inovační aktivity firem a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Podnikatelské subjekty mohou získat dotaci na nákup služeb založených na znalostech od výzkumných organizací z Plzeňského kraje (LF UK v Plzni).

Žadatelem o dotaci jsou podniky se sídlem, či provozovnou na území Plzeňského kraje.

Seznam firem v Plzeňském kraji - na vyžádání v Projektovém a investičním oddělení.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém