5. březen 2015 3535 mik

Zápis ze setkání SF - 18.2.2015

Zápis ze setkání SF 18.2. 2015

Přítomní zástupci fakulty: Ing. M. Klečková, Ing. B. Černíková, Ing. L. Křikavová, MUDr. D. Rajdl PhD.,  Mgr. M. Mičan

Přítomní zástupci studentských spolků: MUDr. Mgr. M. Miklíková (senát, LSS), M. Veselá (IFMSA, hokej), J. Brychta (senát, LSS, WikiSkripta), L. Henlín (LSS), L. Vítková (HORA,LSS), M. Černá, T. X. Dinh, L. Hajná (všichni IFMSA), T. Rolník (fotbalisti), M. Chytilová (MePi), I. Pina (ISMAP), J. Nowak (senát), T. Lorenc (Medici v akci), L. Janouškovcová, A. Průša (SSSČR)

 1. Vzájemné představení přítomných zástupců fakulty a studentských spolků.
 2. Prezentace projektu World Health Day (WHD)
  • L. Hajná informovala o akci, stanovištích IFMSA (Kdopak by se raka bál, nemocnice pro medvídky, Zdravý životní styl, Měření hodnot)
  • M. Miklíková informovala o stanovišti LSS (KPR, demonstrace ošetření)
  • L. Janouškovcová a A. Průša informovali o stanovišti SSSČR (Prevence vzniku nemocí dutiny ústní)
  • L. Hajná bude hlavním koordinátorem projektu a kontaktní osobou pro LFP.
 3. Diskuse k WHD
  • Ing. M. Klečková se zajímala o podrobnosti financování akce a zázemí.
  • J. Brychta promluvil o možnostech Rektorova grantu, bohužel akce je po datu uzavírky žádostí
  • M. Klečková upozornila, že je možné žádat o peníze z Rektorova grantu i zpětně. Nabídla pomoc fakulty při organizaci (stoly, auto, PR).
  • L. Hajná sdělila detaily spolupráce s obchodním centrem Rokycanská, bude s ním nadále komunikovat.
  • Ing. B. Černíková informovala o možnostech PR akce ze strany fakulty a navrhla oslovit nějakou veřejně známou osobu, aby pomohla popularizovat akci. Byla diskutována otázka sponzorů.
  • T. Rolník přislíbil pomoc fotbalového týmu při organizací akce.
  • M. Chytilová přislíbila pomoc MePi při organizaci akce.
  • T. Lorenc přislíbil pomoc Mediků v akci při organizaci akce.
  • Je důležité zlepšit povědomí o akcích studentů mezi akademiky i veřejností. Po proběhnutí akce by bylo vhodné o jejím výsledku referovat na akademickém senátu LFP UK a kontaktovat noviny nebo rozhlas
 4. Informace o událostech organizovaných fakultou (Ing. M. Klečková)
  • Fakulta každoročně organizuje Ples a Zahradní slavnost. Byla vznesena výzva, aby se studenti více zapojili do jejich organizace.
  • Studentské Fórum bude prostorem pro zkvalitnění komunikace mezi fakultou a spolky, v budoucnosti budou určení studenti, kteří budou komunikovat s vedením fakulty.
 5. Možnosti financování aktivit studentů (MUDr. D. Rajdl PhD.)
  • Studenti byli upozornění na možnosti financování projektů z grantů. D.R. nabídl pomoc při jejich získávání
 6. Fakultní facebook (Ing. L. Křikavová)
  • Každý spolek zvolí zástupce, který získá přístup na fakultní facebook. Byla ujasněna pravidla užívání účtu
 7. Formulář pro žádost o finanční podporu spolků (Mgr. M. Mičan)
  • Studenti byli seznámeni s novým formulářem, který bude rozeslán vedoucím spolků. Všechny spolky vyplněné formuláře odevzdají do 15.3.2015 na studijní oddělení
 8. Zahraniční studenti ( I. Pina , J. Nowak)
  • Studenti poprosili o zveřejňování informací i v angličtině. Zástupci fakulty přislíbili, že situaci zlepší
 9. EDUROAM (J. Brychta, I. Pina)
  • Studenti prezentovali jednoduchý informační návod, který by se mohl vylepit v místech pokrytých sítí eduroam.
  • O možnostech využití sítě EDUROAM by mohli být studenti informování s pomocí spolků, kteří by informaci vyvěsili na své facebooky
 10. Prezentace Studentského Fóra na kolegiu děkana (Ing. M. Klečková, J. Brychta, M. Veselá)
  • Ing. et Ing. jiří Polívka bude požádán, aby přednesl na kolegiu návrh, aby na další schůzku dorazili i zástupci SF a informovali o jeho aktivitách
 11. Další schůzky
  • 10. března v 18:00 se na ŠAFu sejdou zástupci spolků, aby prodiskutovali žádosti o finanční podporu od LFP UK a společný postup při organizaci WHD. Termín uzavírky pro odevzdání rozpočtů studentských spolků pro rok 2015 je 15. března 2015.
  • 25. března v 17:00 se na ŠAFu sejdou zástupci spolků se zástupci vedení fakulty.

 

 

 

Zapsal Josef Brychta, dne 18.2. 2015

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém