18. březen 2015 5752 kri

Fakulta hostila setkání svých absolventů

Ve dnech 5. – 6. 3. 2015 se na fakultě konalo setkání zahraničních absolventů z ročníku 2012 a 2013 Skupina 18 absolventů převážně z Portugalska, kteří sami tuto schůzku iniciovali, se ve čtvrtek 5. 3. dopoledne v Šafránkově pavilonu setkala s děkanem fakulty, svými bývalými vyučujícími, pracovníky zahraničního studijního oddělení a také se současnými zahraničními studenty. Kromě vzpomínání na vlastní studium byla řeč o tom, jakou kariérní dráhu nastoupili absolventi poté, co studia dokončili.

Na úvod setkání promluvil děkan fakulty, prof. Boris Kreuzberg. Absolventy uvítal a seznámil je s tím, jaké změny se na fakultě udály od doby, kdy ukončili studium.

Pak se o sobě rozhovořili absolventi. Ne všichni se po ukončení studia vrátili do své rodné země – někteří se vydali např. do Velké Británie, a ti si pochvalovali, jak dobře byli z naší fakulty připraveni nejen odborně, ale i po jazykové stránce. Neměli problém porozumět místním kolegům. Jiní se zaměřili na preventivní medicínu a zúčastnili se projektů na podporu veřejného zdraví v Guinei, což kvitovala paní proděkanka doc. Dana Müllerová, působící na stejném poli medicíny. Mnoho absolventů se zařadilo do specializačního vzdělávání v oboru praktický lékař. Další se věnují gynekologii, anesteziologii, chirurgii a dalším specializacím.

Dva absolventi se v Lisabonu věnují i tělovýchovnému lékařství, které podle jejich slov ale není v Portugalsku příliš rozvinuté jako samostatný obor. O sportovce se stará každá specializace zvlášť, v komplexní péči jsou však rezervy.

Diskutovalo se také o rozdílném systému u nás a v Portugalsku, kde si mladí lékaři specializaci vybírají až po ročním „kolečku“ po různých odděleních, nikoli hned na konci studia jako u nás.

Bývalé studenty zase zajímalo, z  jakých zemí se v současnosti rekrutuje největší počet zahraničních studentů fakulty.  Doc. Fiala, proděkan fakulty pro paralelní výuku magisterského programu v angličtině, je informoval, že kromě studentů z Portugalska, Řecka, Velké Británie a dalších zemí se v poslední době navyšuje i počet studentů z Německa.

V odpoledních hodinách si účastníci setkání prohlédli novou budovu teoretických ústavů fakulty a také laboratoře Biomedicínského centra. Tato nová infrastruktura, kterou mohou využívat jejich nástupci, se v době jejich studia teprve začínala stavět.

V pátek dopoledne navštívili absolventi další pracoviště fakulty a večer se zúčastnili reprezentačního plesu fakulty v Měšťanské Besedě, kde také promluvili spolu s děkanem, prof. Borisem Kreuzbergem, při zahájení plesu.

Bývalí absolventi s dojetím zavzpomínali na svá studia na LF v Plzni, dobré i těžké chvíle, které souvisely jak s odchodem z domova, tak s nároky studia. Česká republika se stala jejich druhým domovem. Mimořádným okamžikem jejich dosavadního života a oceněním pro ně a jejich rodiny se stala promoce v pražském Karolinu. Nyní mají před sebou svůj další profesní růst ve svých zemích, na Plzeň ale nezapomenou a chtějí se sem vracet.

Fakulta si velmi cení impulsu, který od zahraničních absolventů přišel, a do budoucna plánuje rozšířit kontakty i s dalšími svými bývalými studenty, udržet sounáležitost absolventů s fakultou a pořádat takováto setkávání na pravidelnější bázi.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém