5. červen 2015 5435 kri

Promoce absolventů doktorského studijního programu

Ve čtvrtek 28. 5. 2015 proběhla ve Velké aule Karolina slavnostní promoce absolventů doktorského studijního programu.

Diplom z rukou promotora pana profesora MUDr. Vladislava Třešky, DrSc. převzali:

MUDr. Ladislav Bernát, Ph.D.  ve studijním programu Stomatologie,
název disertační práce: Poruchy funkcí štítné žlázy po radioterapii nádorů hlavy a krku

MUDr. Petr Novák, Ph.D ve studijním programu Chirurgie,
název disertační práce: Tumor infiltrující lymfocyty jako prognostický faktor prognózy kolorektálního karcinomu po radikální chirurgické léčbě

MUDr. Petr Stránský, Ph.D ve studijním programu Chirurgie,
název disertační práce: Vliv ischémie na funkci ledviny - klinický model resekce tumoru solitární ledviny

MUDr. Petr Zeman, Ph.D ve studijním programu Ortopedie
název disertační práce: Anatomická rekonstrukce předního zkříženého vazu single-bundle versus double-bundle technikou

Všem absolventům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů ve vědecké práci.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém