14. srpen 2015 6885 kri

Letní škola experimentální chirurgie

V červenci proběhla v prostorách Biomedicínského centra LF UK v Plzni dvoutýdenní Letní škola experimentální chirurgie, která byla za účasti děkana lékařské fakulty zakončena 17.7.2015 na plzeňské radnici slavnostním předáním certifikátů 24 úspěšným účastníkům.

Druhý ročník vzdělávacího kurzu „Summer School of Experimental Surgery“ (SSES) byl věnován demonstraci experimentální chirurgie na praktických příkladech. Specifikem SSES je práce formou workshopu na velkých zvířatech, která slouží k nácviku chirurgických technik používaných v humánní medicíně. 

Vyučuje se perioperační péče o zvířecí modely, experimentální radiologie, vyhodnocování experimentů (histologické, biochemické a statistické metody). Velký důraz je kladen na etický aspekt experimentálních chirurgických procesů s ohledem na zásadu „3R“ (replacement, reduction, refinement). Studenti se seznamují s modelovacím softwarem, který v některých případech umožňuje nahrazení experimentálních modelů.


Kurz, jehož výuka probíhá v anglickém jazyce,  je určen pro pregraduální studenty medicíny od 3. ročníku především ze zahraničních univerzit, nicméně je  otevřen i pro studenty naší fakulty.


Kromě odborných přednášek je účastníkům nabízeno i volnočasové vyžití – seznamovací grill party, vodácký výlet na Berounce, návštěva Prahy, prohlídka Plzně či seznámení se s historií českého pivního dědictví.  

 

Více informací o Letní škole experimentální chirurgie lze nalézt na našich webových stránkách – www.sses.eu nebo i na Facebooku pod jménem „Summer School of Experimental Surgery“.

 

 

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém