24. listopad 2015 5158 kri

Výstavba posluchárny v novém areálu fakulty

V areálu Lékařské fakulty vedle Fakultní nemocnice na Lochotíně se s podzimem opět rozběhly stavební práce. Pod okny budovy teoretických ústavů se začala budovat nová posluchárna.

V říjnu 2014 byly slavnostně otevřeny nové budovy fakulty – moderní sídlo teoretických ústavů a vedle stojící Biomedicínské centrum se zvěřincem, experimentálními operačními sály a laboratořemi. V budově určené pro výuku však citelně chybí velká posluchárna a studenti tak musí při výuce často přecházet mezi jednotlivými budovami fakulty. S aulou sice bylo v původním projektu počítáno, avšak přidělené dotační zdroje na výukovou část areálu byly značně omezeny a stačily jen na základní objekt. Fakultě se naštěstí později podařilo získat na posluchárnu zdroje ze státního rozpočtu ČR. Po nezbytných procedurách spojených s výběrovými řízeními pak mohla být v září 2015 stavba zahájena.

Zhotovitelem stavby, vzešlým z veřejné zakázky, je GEOSAN GROUP a.s. V tuto chvíli jsou dokončeny základové piloty, následují základové pasy a základová deska. Do dubna 2016 by měla být hotová hrubá stavba. Plánované dokončení je v září 2016, v příštím zimním semestru by tedy už nová posluchárna o kapacitě 200 míst (s možným rozšířením až na 250) měla sloužit výuce.

Celkový rozpočet projektu je 58 mil. Kč, z toho 46 mil. Kč stavební část. Součástí stavby bude bufet se zázemím pro výdej hotových jídel, přípravu minutkových jídel a rychlého občerstvení – i to znatelně zvýší komfort v areálu, kde možnost občerstvení (kvůli dotačním pravidlům původní výstavby) zatím zcela chybí.

Projekt "UK - Dostavba posluchárny Lékařské fakulty UK v Plzni", i. č. EDS 133D21E 000011 je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR, správcem programu je odbor investic MŠMT.

   
   

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém