16. listopad 2017 1897 hor

DSP experimentálních oborů na LF v Plzni

Reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002455 

Další rozvoj experimentálních přístupů při řešení aktuálních medicínských problémů na LF UK v Plzni - akreditace nových oborů doktorského studia

Hlavním cílem projektu je získání akreditace pro obory Lékařská biologie a genetika, Lékařská mikrobiologie a Experimentální chirurgie a příprava výukových materiálů. Všechny tři programy navazují na výzkumná témata, která jsou dlouhodobě řešena na Lékařské fakultě UK v Plzni, avšak nejsou součástí akreditovaných programů doktorského studijního programu.

V rámci projektu bude zajištěno vzdělávání odborníků v oblasti antibiotické rezistence a mikrobiologického řešení nemocí spojených se zdravotní péčí, v moderních komplexních postupech experimentální chirurgie a nádorové biologie, kteří budou orientováni v moderních molekulárně genetických diagnostických postupech. Cílem je vychovávat odborníky, kteří budou uplatnitelní a konkurence schopní právě ve zmíněných oblastech ve výzkumu a v klinické praxi.

Doba trvání projektu:  7/2017 – 9/2021

Na tomto projektu se podílí LF UK v Plzni jako hlavní řešitel.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Jedná se o komplementární projekt k projektu – Investiční podpora experimentálních oborů u nově akreditovaných doktorských studijních programů na LF UK v Plzni

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém