16. listopad 2017 1284 hor

Investiční podpora experimentálních oborů u nově akreditovaných doktorských studijních programů na L

Reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002454

Projekt řeší infrastrukturní zajištění komplementárního ESF projektu, jako zázemí pro akreditaci tří nových doktorských studijních programů (Lékařská biologie a genetika, Lékařská mikrobiologie a Experimentální chirurgie). Pořízení vybavení umožní další rozvoj DSP na LF v Plzni s cílem zajistit výchovu špičkových odborníků schopných obstát na mezinárodním vědeckém poli.

Cíle projektu:

  • vychovat specialisty, kteří budou schopni zodpovědně a erudovaně volit jednotlivé metodiky a ty pak i sami provádět.
  • umožnit komplexní vzdělávání postgraduálních studentů tak, aby byli připraveni zvládat a dále rozvíjet potřeby moderní experimentální práce.
  • individuální přístup a respektování potřeby vzdělávání v rámci oborů Lékařská biologie a genetika, Lékařská mikrobiologie a Experimentální chirurgie a dalších DSP s mezioborovým přesahem.
  • vychovávat specialisty schopné se orientovat v experimentální práci s přesahem do dalších navazujících oborů.

 

Doba trvání projektu: 7/2017 – 6/2020

Na tomto projektu se podílí LF UK v Plzni jako hlavní řešitel.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Jedná se o komplementární projekt k projektu – Další rozvoj experimentálních přístupů při řešení aktuálních medicínských problémů na LF UK v Plzni - akreditace nových oborů doktorského studia

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém