17. květen 2018 8074 bur

Předzápis volitelných předmětů na akademický rok 2021/22

Volitelné předměty si zapisují studenti 2. - 5. ročníku Všeobecného lékařství a 2. - 4. ročníku Zubního lékařství, předzápis bude zahájen 1. 6. 2021 v 8,00 hod. 

Studenti Všeobecného lékařství musí splnit během studia 18 kreditů, studenti Zubního lékařství 15 kreditů za volitelné předměty. 

Doporučené množství kreditů po ročnících: 

Všeobecné lékařství:

  • 2. ročník 2 kredity
  • 3. ročník 4 kredity
  • 4. ročník 4 kredity
  • 5. ročník 5 kreditů

Zubní lékařství:  2. - 4. ročník 5 kreditů

Nabídka volitelných předmětů je pro rok 2021/22 inovována dle nového curricula. Upozorňujeme studenty, že není možné si vybrat volitelný předmět, který má student ve stejném roce zapsaný jako povinný. 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené VŘ Ústavu sport. medicíny

V Plzni dne 21.09.2021 Č.j.: UKLFP/379837/2021   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

23. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém