29. listopad 2018 1833 dvomi

Výsledky voleb do AS UK v Praze

Navržení kandidáti z řad akademických pracovníků získali (v pořadí dosažených hlasů):

1. doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. 47 platných hlasů, tj. 72,3 % z počtu voličů, kteří se  dostavili k volbám.
2. MUDr. Karel Ježek. Ph.D. 31 platných hlasů, tj. 47,6 %
-----------------------------------------------------------------------------------------
3. doc. MUDr. Jitka Mlíková – Seidlerová 19 platných hlasů, tj. 29,2 %
4. Ing. et. Ing. Jiří Polívka 14 platných hlasů, tj. 21,5 %

Navržení kandidáti z řad studentů získali (v pořadí dosažených hlasů):

1. Martin Chaloupka; 177 platných hlasů, tj. 66,2 % z počtu voličů, kteří se dostavili  k volbám.
2. MUDr. Anna Malečková, 162 platných hlasů, tj. 60,6 %
-------------------------------------------------------------------------------------------
3. Karel Drgáč, 55 platných hlasů, tj. 20,6 %

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém