7. březen 2019 1837 skrab

Společná etická komise LFP UK a FN Plzeň

Předseda

MUDr. D. Suchý, Ph.D.

 

Členové

doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

MUDr. J. Lejčko

JUDr. A. Havlíčková

MUDr. H. Mírka, Ph.D.

P. Novák

MUDr. Salvét Jiří

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

prof. MUDr. M. Hora, Ph.D.

MUDr. P. Jehlička, Ph.D.

P. Machalová

prof. MUDr. S. Opatrná, Ph.D.

MUDr. T. Kural, Ph.D.

Mgr. A. Dvořáková

A. Šnebergerová - sekretářka

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém