16. září 2019 1618 dvomi

Lékařská fakulta v Plzni zahájí druhou etapu výstavby kampusu

Plzeň, 3. září 2019 – Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy začne na podzim stavět další část svého kampusu v Plzni na Lochotíně. Na jeho výstavbu uzavřela na konci srpna smlouvu se společností GEMO a.s.

Budování nového minikampusu začalo první etapou v roce 2012. Do roku 2014 vyrostly v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně tři nové objekty – sídlo pro pět teoretických ústavů fakulty a dvě budovy Biomedicínského centra, které se věnuje primárně výzkumu. Zbývající teoretické ústavy jsou však stále umístěny v historických budovách, které byly původně určeny k jinému účelu – např. bývalý dětský domov, vyšší hospodářská škola, krajská politická škola – a navíc jsou ve městě rozptýleny po několika lokalitách.

Záměrem fakulty již od začátku bylo přesunout své působení zcela do nového kampusu, proto fakulta pokračovala v hledání zdrojů financování a od roku 2015 začaly přípravné práce na druhé etapě výstavby. Žádost o podporu výstavby z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla úspěšná a v srpnu 2019 dospěla fakulta po několika kolech výběrového řízení k podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby – společností GEMO a.s.

Na místě stavby již byly provedeny přípravné práce – proběhla skrývka ornice a proběhl prvotní archeologický průzkum,“ říká koordinátor stavby Ing. Libor Kočí. Podpisem smlouvy s generálním zhotovitelem stavby se tak může naplno rozběhnout výstavba budoucí hlavní budovy kampusu, nazývaného též Univerzitní medicínské centrum (UniMeC). Plný provoz nové budovy je plánován od akademického roku 2022/2023. Po více než 75 letech své existence se tak Lékařská fakulta v Plzni dočká sídla, které je naprojektováno přímo pro moderní výuku všeobecného a zubního lékařství. „Na jednom místě tak konečně budou soustředěny prostory pro výuku a výzkum i děkanát a menza – kompletní zázemí pro studenty i pedagogy,“ shrnuje proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. Kromě poslucháren a seminárních místností je v nové budově počítáno i s moderními laboratořemi, výukovými ambulancemi, či výukovou kuchyní. Navíc koncentrací všech neklinických pracovišť do jednoho kampusu dojde k zefektivnění provozu fakulty, rozšíření a zjednodušení spolupráce jednotlivých pracovišť, zjednodušení sdílení laboratoří a přístrojů apod. V neposlední řadě dojde i ke zlepšení dostupnosti a spolupráce s klinickými pracovišti v sousední fakultní nemocnici.

Zatímco I. etapa výstavby zahrnovala investice do budov a přístrojů ve výši 462 mil Kč, do aktuálně zahajované výstavby budov bude investováno téměř 1500 mil Kč. V budoucnu je uvažováno ještě s třetí etapou. Tou by měla být sportovní hala a zároveň sídlo Ústavu tělesné výchovy, který jako jediný i po dokončení aktuální II. etapy zůstane umístěn mimo nový kampus.

Kontakt:

Ing. Barbora Černíková
e: barbora.cernikova@lfp.cuni.cz
t: 377 593 446
m: 775 856 969 

Plzeňská lékařská fakulta je jediným zástupcem Univerzity Karlovy v Plzeňském kraji. Momentálně zde studuje více než 2000 studentů, z toho přibližně 500 cizinců. Na fakultě jsou dva studijní programy – všeobecné lékařství a zubní lékařství. V současnosti je každý rok přijato cca 250 studentů na všeobecné lékařství a 50 na zubní lékařství.

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém