6. leden 2020 7084 vra

Termíny přijímacích pohovorů DSP

Přijímací pohovory do DSP

Přesné termíny přijímacích pohovorů budou doplněny. Období konání pohovorů květen - červen 2021.

Všichni uchazeči o studium, kteří vyplnili a dodali přihlášku s ostatními přílohami, zaplatili poplatek za přihlášku a splňují přijímací kritéria, obdrží pozvánku na přijímací zkoušky do jejich e-mailové schránky.

Název studijního programu

Termín přijímacího pohovoru

Místo konánní přijímacího pohovoru

Předseda komise

Anatomie, histologie a embryologie

řádný termín 18.6.2021 8:00

náhradní termín 13.7.2021 12:00

Ústav histologie a embryologie LFP, Karlovarská 49 Plzeň

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Experimentální chirurgie

řádný termín 1.6.2021 13:00 

Biomedicínské centrum LFP, alej Svobody 76 Plzeň

doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D.

Fyziologie a patologická fyziologie

 

Ústav fyziologie LFP, alej Svobody 76 Plzeň

prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.

Gynekologie a porodnictví

řádný termín 1.6.2021 11:00

Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň, alej Svobody 80, Plzeň

prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

řádný termín 2.6.2021 13:00

Ústav epidemiologie FN Plzeň, pav.4, 1. patro, E. Beneše 13 Plzeň

prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

Lékařská farmakologie

řádný termín 22.6.2021 13:00

Ústav farmakologie a toxikologie, alej Svobody 76 Plzeň

doc. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.

Lékařská mikrobiologie

řádný termín 29.6.2021 11:00

Biomedicínské centrum LFP, alej Svobody 76 Plzeň 

doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.

Chirurgie

řádný termín 13.5.2021 13:00

náhradní termín 16.6.2021 13:00

Chirurgická klinika LF UK v Plzni, alej Svobody 80 Plzeň

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Lékařská biologie a genetika

 

Ústav biologie LFP, alej Svobody 76 Plzeň

doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.

Neurologie a psychiatrie

řádný termín 3.6.2021 13:00

Knihovna Psychiatrické kliniky FN Plzeň, alej Svobody 80 Plzeň

doc. MUDr.  Jiří Beran, CSc.

Ortopedie

řádný termín 29.6.2021 12:00

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN Plzeň, alej Svobody 80 Plzeň

doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D.

Patologie

 

Bioptická laboratoř s.r.o., Rejskova ul. 10 Plzeň

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

Stomatologie

řádný termín 22.6.2021 13:00

Stomatologická klinika FN Plzeň, alej Svobody 80 Plzeň

doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.

Vnitřní lékařství

řádný termín 14.6.2021 13:00

1. Interní klinika FN Plzeň, alej Svobody 80 Plzeň

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství

Reg. Nr. UKLFP/177808/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu biofyziky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  09.04.2021 Reg. Nr. UKLFP/138376/2021 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

7. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Projektový pracovník - sekretariát

Projektový pracovník/cesekretář/ka Co bude Vaším úkolem? Administrativní zajištění projektů: [...]

7. květen 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém