January 8, 2020 1778 vra

Dates of Entrance Exams DSP

For international applicants the Ph.D. entrance exams will take place in June 2022. The information about exact dates are sent via Students Information System.

 

Study Programme

Date of entrance examination

Place of entrance examination

Chair of Examination Board

 Pathology

 07/06/2022 1PM

 Bioptická laboratoř s.r.o., Mikulášské nám 5, Plzeň

 prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

 Experimental Surgery

 

 

 prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.

Anatomy, Histology and Embryology

 

 

 prof. MUDr. Zbyněk Tonar, Ph.D.

Physiology and Pathological Physiology   08/06/2022 10AM  Department of Physiology LFP, alej Svobody 76, Plzeň  prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
       

Quick links

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/ZUB/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

May 13, 2022

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

March 1, 2022 1

Important links

CHARLES UNIVERSITY

official webpage

BIOMEDICAL CENTER

Faculty of Medicine in Pilsen

SIS

Student Information System