17. duben 2020 896 vyz

Seznam akreditovaných oborů

Obor habilitační řízení řízení ke jmenování profesorem
Anatomie, histologie a embryologie ANO ANO
Anesteziologie a intenzivní medicína ANO NE
Gynekologie a porodnictví ANO NE
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie ANO ANO
Chirurgie ANO ANO
Lékařská fyziologie ANO ANO
Patologie ANO ANO
Pediatrie ANO ANO
Stomatologie ANO NE
Vnitřní nemoci ANO ANO
Zobrazovací metody v lékařství ANO ANO

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém