July 8, 2020 821 cer

Orientation, social and cultural activities for Erasmus students

Faculty of Medicine in Pilsen cooperates with the student organization ESN Pilsen which assures orientation, social and cultural activities for all Erasmus students in Pilsen. 

https://esn.zcu.cz/index.php

 

Quick links

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

July 20, 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

July 20, 2022 2

Important links

CHARLES UNIVERSITY

official webpage

BIOMEDICAL CENTER

Faculty of Medicine in Pilsen

SIS

Student Information System