30. červenec 2020 1430 vyz

Stipendia doktorandů

Doktoranské stipendium je vypláceno studujícím v prezenční formě studia po přiznání nároků z MŠMT po  standardní dobu studia (4 roky - sčítá se nárok ze všech Vysokých škol v ČR).

Termín výplaty je 15. den v měsíci.

 

Nárok na ostatní typy stipendií mají všichni studenti. Např.:

a) stipendia podle čl. 5 za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí, jehož výši určí vnitřní předpis fakulty nejvýše však v hodnotě 100000 kč za akademický rok.

b) stipendia podle čl. 6 na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, jehož výši určí vnitřní předpis fakulty nejvýše však v hodnotě 360000 kč za akademický rok.

 

Pro potřeby výplaty stipendia je nutné, aby měli studenti v SIS založené číslo účtu.

Přiznávání stipendií, jejich vyplácení a další náležitosti upravuje na Univerzitě Karlově Stipendijní řád Univerzity Karlovy.

Další podrobnosti včetně konkrétních částek  jsou v Pravidlech pro přiznávání stipendií na LF UK v Plzni a v Opatření děkana č. 6/2018.

Další možnosti stipendií naleznete na webu Rektorátu Univerzity Karlovy.

 

Podrobné informace o finančním ohodnocení publikační činnosti na LFP naleznete zde.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/ZUB/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. květen 2022

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém