1. říjen 2020 401 dvomi

Informace UK k 30.9.2020

S ohledem nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020 ze dne 18. 9. 2020 (s působností pro hlavní město Prahu) a mimořádné opatření č. 5/2020 Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje ze dne 21. 9. 2020 (s působnosti pro Plzeňský kraj), a dále v reakci na usnesení vlády české republiky č. 957 ze dne 30. 9. 2020 a usnesení vlády české republiky č. 958 ze dne 30. 9. 2020 sděluji následující: 

Základní informace – Zkouškové období a výuka
Vzhledem k tomu, že výše uvedená nařízení (opatření) krajských hygienických stanic zůstávají nadále v účinnosti, zůstávají v  účinnosti také předchozí opatření, která byla na jejich základě na Univerzitě Karlově přijata a vyhlášena. V tomto ohledu odkazuji zejména na sdělení ze dne 23. 9. 2020. 

Vyhlášený nouzový stav mění pouze tyto skutečnosti: 

Akademické obřady - Promoce a imatrikulace
Od 5. 10. 2020 do 18. 10 .2020 se ruší všechny akademické obřady - promoce a imatrikulace. Promoce budou přesunuty do náhradního termínu, který bude stanoven po ukončení nouzového stavu.

Absolventi, kteří se měli zúčastnit promocí ve výše uvedeném období, si mohou diplom vyzvednout na příslušné fakultě. Absolventi, kteří se budou chtít zúčastnit promoce v náhradním termínu později (až to epidemiologická situace dovolí), budou mít dále možnost zúčastnit se promoce v náhradním termínu, který bude včas oznámen.

Data promocí po 18. 10. 2020 zůstávají prozatím v platnosti. 

Zasedání orgánů UK
Zasedání orgánů UK jsou možná vzhledem k výjimce na hromadné akce pro pracovní kolektivy. Po dobu nouzového stavu však budou všechna zasedání akademických orgánů UK pořádána v hybridním režimu. 

Menzy
Menzy a další stravovací zařízení UK s účinností od 5. 10. 2020 zajistí všechna vyhlášená hygienická opatření, zejména odstup 1,5 metru a sezení maximálně 6 osob u jednoho stolu. 

Studenti lékařství
V rámci nouzového stavu mohou být povoláni studenti lékařství na výpomoc do zdravotnických zařízení. 

Sportovní centrum Hostivař
Sportovní centrum Hostivař zůstává otevřeno pouze pro individuální formy sportovních aktivit. 

S přátelským pozdravem, 
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
V Praze dne 1. 10. 2020, 16.00 hod.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství

Reg. Nr. UKLFP/177808/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu biofyziky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  09.04.2021 Reg. Nr. UKLFP/138376/2021 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

7. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Projektový pracovník - sekretariát

Projektový pracovník/cesekretář/ka Co bude Vaším úkolem? Administrativní zajištění projektů: [...]

7. květen 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém